ATC-300+ STYRENHET

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

ATC-300+ är en omfattande och flerfunktionell mikroprocessorbaserad styrenhet för reverseringslastbrytare. Det är en kompakt och inkapslad panelmonterad enhet som är konstruerad för att ersätta traditionella logikpaneler av relä- och solid state-typ.ATC-300+-styrenheten ger programmerad flexibilitet som kan uppfylla behoven hos alla system. Den kan drivas med alla systemspänningar mellan 120 till 600 V, enfas och trefas vid 50 eller 60 Hz. Dessutom tillhandahålls en period utan styrström. Styrenheten övervakar tillståndet hos trefasspänningen linje-till-linje samt frekvensen hos kraftkällorna källa 1 och källa 2, och kan programmeras för enfasdrift. ATC-300+ tillhandahåller informationen som säkerställer att reverseringslastbrytaren fungerar som den ska genom en serie programmerade lastavkännande och synkroniseringsrelaterade funktioner.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Klassningsområde 120 till 600 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz 120 till 600 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz Less
Överföringstyp Omkoppling tillämpningsberoende Omkoppling tillämpningsberoende Less
Brytartyp Omkoppling tillämpningsberoende Omkoppling tillämpningsberoende Less

Specifikationer för ATC-styrenhet

Ingående reglerspänning 65 till 145 VAC 50/60 Hz 65 till 145 VAC 50/60 Hz Less
Spänningsmätningar för linjematning Källa 1 VAB Källa 2 VAB
Källa 1 VAC Källa 2 VBC
Källa 1 VCA Källa 2 VCA
Källa 1 VAB Källa 2 VAB
Källa 1 VAC Källa 2 VBC
Källa 1 VCA Källa 2 VCA
Less
Spänningsmätområde 0 till 790 VAC RMS (50/60 Hz) 0 till 790 VAC RMS (50/60 Hz) Less
Noggrannhet för spänningsmätning +/-2 % av nominell inspänning +/-2 % av nominell inspänning Less
Frekvensmätningar av Källa 1 och källa 2 Källa 1 och källa 2 Less
Frekvensmätområde 40 till 70 Hz 40 till 70 Hz Less
Noggrannhet för frekvensmätning +/-0,1 Hz +/-0,1 Hz Less
Underspänningsbortfall 50 till 90 % av den nominella spänningen 50 till 90 % av den nominella spänningen Less
Underspänningsupptagning (Frånslag +2 %) till 99 % av den nominella systemspänningen (Frånslag +2 %) till 99 % av den nominella systemspänningen Less
Bortfallsområde för underfrekvens 90 till 97 % av den nominella systemfrekvensen 90 till 97 % av den nominella systemfrekvensen Less
Upptagningsområde för underfrekvens (Frånslag +1 Hz) till 99 % av den nominella systemfrekvensen (Frånslag +1 Hz) till 99 % av den nominella systemfrekvensen Less
Bortfallsområde för överfrekvens 103 till 110 % av den nominella systemfrekvensen 103 till 110 % av den nominella systemfrekvensen Less
Upptagningsområde för överfrekvens 101 % till (frånslag - 1 Hz) av den nominella systemfrekvensen 101 % till (frånslag - 1 Hz) av den nominella systemfrekvensen Less
Arbetstemperaturintervall -20 till 70 grader C (-4 till +158 grader F) -20 till 70 grader C (-4 till +158 grader F) Less
Förvaringstemperaturområde -30 till 85 grader C (-22 till +185 grader F) -30 till 85 grader C (-22 till +185 grader F) Less
Driftfuktighet 0 till 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) 0 till 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) Less
Förarmiljö Beständigt mot ammoniak, metan, kväve, väte och kolväten Beständigt mot ammoniak, metan, kväve, väte och kolväten Less
Generatorns startrelä 5 A, 1/6 hp vid 250 VAC VAC 5 A vid 30 VDC med en maximal belastning på 150 W 5 A, 1/6 hp vid 250 VAC VAC 5 A vid 30 VDC med en maximal belastning på 150 W Less
K1, K2 reläer
10 A, 1-3 hp vid 250 VAC

10 A vid 30 VDC

10 A, 1-3 hp vid 250 VAC

10 A vid 30 VDC
Less
Tillämpligt test UL-godkänd komponent
Uppfyller kraven i UL 991 & UL 1008
Uppfyller IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
UL-godkänd komponent
Uppfyller kraven i UL 991 & UL 1008
Uppfyller IEC 1000-4-2, 1000-4-3, 1000-4-4
Less
Tillämpligt test, fortsättning 1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Class A
FCC Part 15, Class A
1000-4-5, 1000-4-6, 1000-4-11
CISPR 11, Class A
FCC Part 15, Class A
Less
Inkapslingskompatibilitet NEMA 1, NEMA 3R och NEMA 12
UV-beständig ATC-300+ frontplatta
NEMA 1, NEMA 3R och NEMA 12
UV-beständig ATC-300+ frontplatta
Less

Produktegenskaper

 • Extra reläkontakter:
  • Källa 1 tillgänglig 2 NO och 2 NC
  • Källa 2 tillgänglig 2 NO och 2 NC

 • Detektering av källa 1 och källa 2:
  • Underspänning/underfrekvens
  • Överspänning/överfrekvens
  • Trefasigt rotationsskydd
  • Trefasig spänningsobalans/-förlust

 • Förhandsöverföring för signalkontakter 1 NO och 1 NC
 • Gå till nödkälla (källa 2)
 • Sju fältprogrammerbara tidsfördröjningar
 • LCD-baserad display för programmering, systemdiagnostik och visning av hjälpmeddelanden
 • Processbild med tillgänglig källa och tillhörande indikation med lysdiod
 • Tidsstämplad historiklogg
 • Tryckknapp för systemtest
 • Programmerbar testapparat (av, daglig, 7, 14 och 28 dagar) med valbart intervall för körningstid 0–600 minuter ingen belastning/belastning med felsäkerhet
 • Inbyggt överspänningsskydd (tillval)
 • Övergång i fas
 • Kåpa i rostfritt stål för styrenhet (tillval)
 • Kommunikation via RS-232 eller Modbus genom en inbyggd RS-485-port (tillval)