ATC, strömbrytarförbikopplingsisolering öppen/stängd, övergång ATS

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cats lastbrytare är konstruerade för en rad olika reservkraftstillämpningar. De ger flexibilitet, tillförlitlighet och värde i kompakt form. En reverseringslastbrytare (ATS) med isoleringsförbikoppling ger fullt fungerande överföring i tillämpningar där måste finnas ström till kritiska laster vid alla tillfällen utan avbrott. Denna typ av konstruktion möjliggör inspektion, underhåll eller utbyte av strömbrytarmekanismer utan avbrott i strömförsörjningen. Brytarbaserade isoleringsförbikopplande ATS:er finns från 200 A till 5 000 A.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Klassningsområde 200–5000 A 200–5000 A Less
Överföringstyp Förbikoppling av isolering, stängd övergång Förbikoppling av isolering, stängd övergång Less
Brytartyp Strömbrytare Strömbrytare Less

Maskindata

Styrström 200–5000 A, 2-, 3-, 4-polig
100 % brytkapacitet
200–5000 A, 2-, 3-, 4-polig
100 % brytkapacitet
Less
Systemspänningstillämpning 120–600 Vac 50/60 Hz 120–600 Vac 50/60 Hz Less
Korttidsström 85 000 under 30 cykler 85 000 under 30 cykler Less
Kapacitet 100 kAIC vid 600 V, 3 cykler 100 kAIC vid 600 V, 3 cykler Less
Tillämpligt test CSA C22.2 nr 178 certifierad
UL 1008-listad upp till 3200 A
4000 A och 5000 A UL 891-listad
CSA C22.2 nr 178 certifierad
UL 1008-listad upp till 3200 A
4000 A och 5000 A UL 891-listad
Less