ATC servicelucksklassad MCCB- och kraftbrytarbaserad reverseringslastbrytare

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® servicelucksklassade (SER) reverseringslastbrytare är konstruerade för att leverera reservkraft och nödkraft till hela installationsbelastningar för att skydda mot nätströmavbrott, men samtidigt låta reverseringslastbrytaren vara så nära serviceluckan som möjligt. Genom att säkert och i enlighet med lagkrav integrera det nödvändiga överströmsskyddet och frånkopplingsfunktionen för service i reverseringslastbrytaren kan en enda installation göras vid serviceluckan. Den här konstruktionen eliminerar behovet av ett separat felskydd uppströms och respektive kopplingar, vilket i sin tur minskar installationsutrymmet, tiden och kostnaden. Brytarbaserade servicelucksklassade lastbrytare finns tillgängliga från 30 till 5 000 A.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Klassningsområde 30-5 000 A 30-5 000 A Less
Överföringstyp Öppen/sluten/fördröjd Öppen/sluten/fördröjd Less
Brytartyp Gjutet hölje och kraftbrytare Gjutet hölje och kraftbrytare Less

Maskindata

MCCB 30-1 000 A med 2, 3 eller 4 poler 30-1 000 A med 2, 3 eller 4 poler Less
Kraftbrytare med fast montering 200-3 200 A med 2, 3 eller 4 poler 200-3 200 A med 2, 3 eller 4 poler Less
Utdragbar kraftbrytare 200-5 000 A med 2, 3 eller 4 poler 200-5 000 A med 2, 3 eller 4 poler Less
Systemspänningstillämpning 120–600 Vac 50/60 Hz 120–600 Vac 50/60 Hz Less
Kapacitet (Kraftbrytare) Upp till 100 kAIC vid 600 V 3 cykler (Kraftbrytare) Upp till 100 kAIC vid 600 V 3 cykler Less
Tillämpligt test
UL 1008-listad upp till 3200 A

4 000 A och 5 000 A UL 891-listad

UL 1008-listad upp till 3200 A

4 000 A och 5 000 A UL 891-listad
Less