ATC kontaktorbaserad reverseringslastbrytare

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt


Lastbrytare från Cat® har konstruerats för en mängd olika reservkraftstillämpningar. De ger flexibilitet, tillförlitlighet och värde i kompakt form. Den kontaktorbaserade reverseringslastbrytaren med öppen och fördröjd övergång ger fullt fungerande överföring i tillämpningar där en tillfällig förlust av effekten kan godtas vid överföring och återöverföring mellan nödkraftkällan och den normala kraftkällan.

Den kontaktorbaserade reverseringslastbrytaren med sluten övergång är utformad för att uppfylla tillämpningskrav där reservkraft krävs utan någon tillfällig kraftförlust genom att båda källorna ansluts innan överföringen görs. Den slutna övergången tillåter också regelbunden testning av nödströmkällan utan att kraft till belastningarna behöver avbrytas.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Klassningsområde 40-1 600 A 40-1 600 A Less
Överföringstyp Öppen/sluten övergång Öppen/sluten övergång Less
Brytartyp Kontaktorbaserad Kontaktorbaserad Less

Maskindata

Styrström Väggmontering 40–600 A, 2 eller 3 poler
Golvmodell 600 A, 4 poler och 800–1 200 A, 2, 3 eller 4 poler
Väggmontering 40–600 A, 2 eller 3 poler
Golvmodell 600 A, 4 poler och 800–1 200 A, 2, 3 eller 4 poler
Less
Kontaktorer med två lägen Kontaktorer med två lägen 40-400 A Kontaktorer med två lägen 40-400 A Less
Kontaktorer med tre lägen Kontaktorer med tre lägen 40-1200 A Kontaktorer med tre lägen 40-1200 A Less
Systemspänningstillämpning Upp till 600 VAC, 50/60 Hz Upp till 600 VAC, 50/60 Hz Less
Tillämpligt test UL 1008-listad, CSA C22.2 nr 178-certifierad, IBC 2006, CBC 2007 och OSHPD UL 1008-listad, CSA C22.2 nr 178-certifierad, IBC 2006, CBC 2007 och OSHPD Less