ATC reverseringslastbrytare av typen kraftbrytare och med brytare på höljet

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Lastbrytare från Cat® har konstruerats för en mängd olika reservkraftstillämpningar. De ger flexibilitet, tillförlitlighet och värde i kompakt form. Den strömbrytarbaserade reverseringslastbrytaren med öppen övergång ger fullt fungerande överföring i tillämpningar där en tillfällig förlust av effekten kan godtas vid återöverföring från nödkraftkällan till den normala kraftkällan. Cats strömbrytarbaserade reverseringslastbrytare tillåter även regelbunden testning av nödkraftkällan utan avbrott i kraften till belastningarna, och är tillgängliga från 200 till 5 000.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Klassningsområde 200 till 5 000 A 200 till 5 000 A Less
Överföringstyp Öppen övergång Öppen övergång Less
Brytartyp Strömbrytare Strömbrytare Less

Maskindata

Styrström Fast montering 200–3 200 A 2, 3 eller 4 poler
Utdragbar 200–5 000 A, 2, 3 eller 4 poler
Fast montering 200–3 200 A 2, 3 eller 4 poler
Utdragbar 200–5 000 A, 2, 3 eller 4 poler
Less
Systemspänningstillämpning 120-600 VAC, 50/60 Hz 120-600 VAC, 50/60 Hz Less
Korttidsström 85 000 under 30 cykler 85 000 under 30 cykler Less
Kapacitet 100 000 A strömkapacitet/stängning/avbryter vid 600 VAC 100 000 A strömkapacitet/stängning/avbryter vid 600 VAC Less
Tillämpligt test
CSA C22.2 nr 178-certifierad

IBC 2006, CBC 2007 och OSHPD

CSA C22.2 nr 178-certifierad

IBC 2006, CBC 2007 och OSHPD
Less

Produktegenskaper

 • ATC-800 mikroprocessorbaserad styrenhet
 • Spännings- och frekvensdetektering
 • De snabbaste tillgängliga bytestiderna (<3 cykler)
 • Fullständig 60-cykel med strömkapacitet under kort tid
 • Flera tidsfördröjningar programmerbara på plats
 • Brytarlägesindikation
 • Källtillgänglighetsindikation
 • Säker manuell överföring under belastning
 • Extra kontakter för källa 1 och 2
 • Programmerbar testapparat
 • Tryckknapp för systemtest
 • Lastreducering vid nödsituationer
 • Processbild
 • Avkänning av trefasspänning, sant effektivvärde, vid källa 1, källa 2 och belastning
 • Frekvensavkänning vid källa 1 och 2
 • Mekaniskt (kabel) och elektriskt lås som förhindrar parallellmatning av källor
 • Säker manuell drift under full belastning med permanent monterat driftshandtag
 • Omgivningstemperaturområde: -40 °C till 40 °C (-40 °F till 104 °F)
 • Arbetstemperaturintervall: -20 °C till 70 °C (-4 °F till 158 °F)
 • Driftfuktighet: upp till 90 %
 • relativ fuktighet (icke-kondenserande)
 • Parallellmatning av källor är begränsad till högst 100 ms
 • Källtillgänglighetsindikation