ATC reverseringslastbrytare av typen strömbrytare med gjutet hölje och omkopplare med gjutet hölje

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Lastbrytare från Cat® har konstruerats för en mängd olika reservkraftstillämpningar. De ger flexibilitet, tillförlitlighet och värde i kompakt form. Den brytarbaserade reverseringslastbrytaren med öppen övergång ger fullt fungerande överföring i tillämpningar där en tillfällig förlust av effekten kan godtas vid återöverföring från nödkraftkällan till den normala kraftkällan. Cats reverseringslastbrytare med öppen övergång av typerna MCCB och MCS tillåter även regelbunden testning av nödkraftkällan utan avbrott i kraften för belastningarna och finns tillgängliga från 30 till 1 000 ampere.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Klassningsområde 30–1 000 A 30–1 000 A Less
Överföringstyp Öppen övergång Öppen övergång Less
Brytartyp Gjutet hölje Gjutet hölje Less

Maskindata

Styrström 30-1 000 A med 2, 3 eller 4 poler, klassad som hundraprocentig 30-1 000 A med 2, 3 eller 4 poler, klassad som hundraprocentig Less
Systemspänningstillämpning 120-600 VAC, 50/60 Hz 120-600 VAC, 50/60 Hz Less
Kapacitet 100 000 A strömkapacitet/stängning/avbrott vid 480 VAC 100 000 A strömkapacitet/stängning/avbrott vid 480 VAC Less
Tillämpligt test CSA C22.2 nr 178-certifierad
IBC 2006, CBC 2007 och OSHPD
CSA C22.2 nr 178-certifierad
IBC 2006, CBC 2007 och OSHPD
Less

Produktegenskaper

 • ATC-100, ATC-300+ eller ATC-800 mikroprocessorbaserad styrenhet
 • Mekaniskt (kabel) och elektriskt lås som förhindrar parallellmatning av källor
 • Spännings- och frekvensdetektering
 • Flera tidsfördröjningar programmerbara på plats
 • Brytarlägesindikation
 • Källtillgänglighetsindikation
 • Säker manuell överföring under belastning
 • Extra kontakter för källa 1 och källa 2
 • Programmerbar testapparat
 • Tryckknapp för systemtest
 • Lastreducering vid nödsituationer (endast ATC-800)
 • Processbild
 • Mekaniskt (kabel) och elektriskt lås som förhindrar parallellmatning av källor
 • Säker manuell drift under full belastning med permanent monterat driftshandtag
 • Omgivningstemperaturområde: -40 till 40 °C (-40 till 104 °F)
 • Arbetstemperaturintervall: -20 till 70 °C (-4 till 158 °F)
 • Driftfuktighet: upp till 90 %
 • relativ fuktighet (icke-kondenserande)
 • Frekvensavkänning vid källa 1 och 2
 • Avkänning av trefasspänning, sant effektivvärde, vid källa 1, källa 2 och last