MX150 mikroprocessorbaserad styrenhet

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

MX150 mikroprocessorn är standard i CTG-produktfamiljen. MX150 mikroprocessorpanelen styr driften och visar status för överföringskontaktens läge, timers och tillgängliga källor.
Som en inbyggd digital styrenhet erbjuder MX-serien hög driftsäkerhet och smidig obevakad drift i ett stort urval av tillämpningar.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Klassningsområde Strömställarberoende Strömställarberoende Less
Överföringstyp Programberoende Programberoende Less
Brytartyp Programberoende Programberoende Less

Styrenhetens specifikationer

Underspänningsbortfall för källa 1 och källa 2 75–98 % av nominell 75–98 % av nominell Less
Underspänningsåterställning för källa 1 och källa 2 85–100 % av nominell 85–100 % av nominell Less
Underfrekvensbortfall för källa 1 och källa 2 88–98 % av nominell 88–98 % av nominell Less
Underfrekvensåterställning för källa 1 och källa 2 90–100 % av nominell 90–100 % av nominell Less
Fördröjning för motornedkylning (U) 0–10 sekunder 0–10 sekunder Less
Fördröj överföring till icke-rekommenderad källa (W) 0–5 minuter 0–5 minuter Less
Fördröj NeutralTransition-tidsfördröjningar (DT,DW) 0–10 minuter 0–10 minuter Less
Lagringstemperatur (-30 °C–75 ˚C ), -22 ˚F–167 ˚F (-30 °C–75 ˚C ), -22 ˚F–167 ˚F Less
Arbetstemperatur (omgivande) 40 - 400 A gjutet hölje (-20 °C till 65 °C), -4 ˚F till 149 ˚F
40–4 000 A alla andra (-20 °C till 60 °C), -4 ˚F till 149 ˚F
40 - 400 A gjutet hölje (-20 °C till 65 °C), -4 ˚F till 149 ˚F
40–4 000 A alla andra (-20 °C till 60 °C), -4 ˚F till 149 ˚F
Less