MX350 styrenhet

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

MX350-styrenheten är särskilt konstruerad för lågspänningstillämpningar för reverseringslastbrytare. De flexibla alternativen för styrning och kommunikation är perfekta för alla tillämpningar. Inbyggda tryckknappar, grafiska reglage och lysdiodsindikatorer minskar antalet externa komponenter och ledningar samt ger lokal styrning och åtkomst till systeminformation. Flera kommunikationsprotokoll tillåter enkel integrering i övervaknings- och kontrollsystem.

Styrenhetens specifikationer

Enheter:
Arbetstemperatur (omgivande) (-20 °C till 50 °C) (-20 °C till 50 °C) Less
Fördröj NeutralTransition-tidsfördröjningar (DT,DW) 0–10 minuter 0–10 minuter Less
Fördröj överföring till icke-rekommenderad källa (W) 0–5 minuter 0–5 minuter Less
Fördröjning för motornedkylning (U) 0–60 minuter 0–60 minuter Less
Kommunikationsgränssnitt (tillval) Seriell RS-485 upp till 115,2 kbit/s eller TCP/IP (10/100 base-T) Seriell RS-485 upp till 115,2 kbit/s eller TCP/IP (10/100 base-T) Less
Källavkänning 120-690 VAC +/- 1 % av den nominella spänningen ( +/- 0,05 Hz, +/- 0,5 A) 120-690 VAC +/- 1 % av den nominella spänningen ( +/- 0,05 Hz, +/- 0,5 A) Less
Lagringstemperatur (-40 °C - 90 ˚C ) (-40 °C - 90 ˚C ) Less
Lastkontrollens reläkontakter (1) klassad för 10 A vid 24 VDC eller 120 VAC klassad för 10 A vid 24 VDC eller 120 VAC Less
Lastkontrollens reläkontakter (2) 0-259 minuter 0-259 minuter Less
Spänningsobalans för återställning för källa 1 och källa 2 4-19 % av den nominella 4-19 % av den nominella Less
Spänningsobalans med bortfall för källa 1 och källa 2 5-20 % av den nominella 5-20 % av den nominella Less
Styrström 120 VAC 120 VAC Less
Underfrekvensbortfall för källa 1 och källa 2 45-59,9 Hz 45-59,9 Hz Less
Underfrekvensåterställning för källa 1 och källa 2 45-59,5 Hz 45-59,5 Hz Less
Underspänningsbortfall för källa 1 och källa 2 75-99 % av den nominella 75-99 % av den nominella Less
Underspänningsåterställning för källa 1 och källa 2 85–100 % av nominell 85–100 % av nominell Less
Överfrekvensbortfall för källa 1 och källa 2 50,1-63 Hz 50,1-63 Hz Less
Överfrekvensåterställning för källa 1 och källa 2 50-62,9 Hz 50-62,9 Hz Less
Överspänningsbortfall för källa 1 och källa 2 105-110 % av den nominella 105-110 % av den nominella Less
Överspänningsåterställning för källa 1 och källa 2 103-108 % av den nominella 103-108 % av den nominella Less

Teknisk sammanfattning

Brytartyp Programberoende Programberoende Less
Klassningsområde Strömställarberoende Strömställarberoende Less
Överföringstyp Programberoende Programberoende Less

Funktioner och fördelar

 • Dubbel kommunikation
  Inbyggt seriellt RS-485 och 10/100 base-T Ethernet
  Öppna protokoll – Modbus RTU och Modbus TCP
 • Tillgänglig för stöd av öppen, sluten och fördröjd övergång
 • Nätt avtryck
 • Grafisk kontrollpanel
 • Flera kommunikationsprotokoll
 • 0,25 tums VGA-färgdisplay med inbäddade HELP-menyer (hjälp)
 • Lysdioder som anger status:
  ALARM – anger ett problem med reverseringslastbrytaren eller att ett användarkonfigurerat larmvillkor gäller
  TD DELAY – anger att styrenheten räknar tid innan den ska vidta nästa styrningsåtgärd
  XFER INHIBIT – anger att styrenheten inte kommer att överföra till den andra källan utan operatörsåtgärd
  SOURCE 1 (S1) AVAILABLE LED – anger att kraft finns tillgänglig i enlighet med användarens börvärden
  SOURCE 2 (S2) AVAILABLE – anger att kraft finns tillgänglig i enlighet med användarens börvärden
  SOURCE 1 (S1) STATUS – anger att belastningen är ansluten till och får kraft från S1 (källa 1)
  SOURCE 2 (S2) STATUS – anger att belastningen är ansluten till och får kraft från S2 (källa 2)
 • Börvärden för ingående effekt och uteffekt kan konfigureras av användaren
 • Styrfunktioner kan ändras i fält
 • Testapparatklocka för 1 dag, 1 vecka, 14 dagar, 28 dagar eller 365 dagar. Tidsbasen på 365 dagar medger schemaläggning av upp till 24 händelser och andra tidsbaser medger upp till 24 händelser.
 • SYSTEMTESTER
  Snabbt test – test med belastning, inga tidsfördröjningar
  Överför last – test med belastning med tidsfördröjningar
  Ingen Överföring – test utan belastning, endast generatorstart
 • Styrenhetens strömförsörjning använder UTA (Universal Transformer Assembly) – matar 170 VDC till styrenheten och 24 VDC ojordad likström till kraftreläerna. UTA ger dessutom linjespänning från 120 till 600 VAC via en intern bygeluppsättning med sex lägen, 120 VAC UPS-ingång och alternativ för 24 VDC batteriingång.
 • Bygger på dubbla processorer med särskild processor för snabba seriella eller Ethernet-anslutningar
 • Alla reläer för in-/utgående signaler isoleras via DIN-monterade relä-/polblock
 • Elevator med försignalkontakter
 • Mätning av elkvalitet
 • Elevator med försignal

MX350 styrenhet Standardutrustning

Statuslysdioder för:
 • Tillgänglighet för källa 1 och 2
 • Anslutning av källa 1 och 2
 • Överföringsväxling
 • Aktiva larm
 • Tidsfördröjning aktiv

Grafisk display:
 • Grafisk färgdisplay med USB-port för kalibrering/programmering och inbäddad hjälp
 • Visar 256 tidstaggade händelser med 1 ms upplösning
 • Ger detaljerade rapporter om driftstopp, tester och felsökning
 • Övervakar över-/underfrekvens, spänningsförhållanden, frekvensobalans och fasrotation

Intervaller för reglage/mätning:
 • Timers för tidsfördröjning för neutralläge, motorstart och motoravstängning
 • Kontakter för positionsindikation för källa 1 och källa 2 samt signaler för fjärrtest av belastning och fördröjning för motorstart
 • Synkroskop
 • Programmerbar generatortestapparat
 • Övervakning i fas för källa 1 och källa 2

Testning och certifiering
 • Testad i enlighet med:
  IEC 60068-2-30
  IEC 60068-2-1
  IEC 60068-2-2
  IEC 60255-22-1
  IEC 60255-22-2
  IEC 60255-22-3
  IEC 60255-22-4
  IEC 60255-22-5
  IEC 60255-22-6
  IEC 60255-25
  IEC 60529; IP54 (fram), IP20(bak)
  IEC 61000-4-11
 • Uppfyller EN 60947-1, EN 60947-6-1, EN 60255-26 (EN 50263), EN 5502 / CISPR22 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
 • Kvalitetssystem:
  Tillverkas inom ett ISO 9001-registrerat program

MX350 styrenhet Tillvalsutrustning

Tillvalspaket A:
 • Fullfunktionsstyrning för reverseringslastbrytaren med fullständiga avkännings- och styrningsfunktioner
 • Utökad diagnostik, snabb inspelning av 256 händelser, 365 dagar
 • Programvara för övervakning (lokal eller fjärrstyrd), USB-gränssnitt för överföring och hämtning av inställningsparametrar
 • Fyra (4) programmerbara ingångar och fyra (4) utgångar som kan tilldelas till ytterligare funktioner hos reverseringslastbrytaren
 • Fullständig uppsättning med programmerbara strömställare för reverseringslastbrytaren AUTO/MAN, prioriterat val av källa, utför/utför ej överföring, val av övergångsmetod för modeller med sluten övergång)

Tillvalspaket B:
 • Inbegriper funktionerna i tillvalspaket A plus
 • Tio (10) kundprogrammerbara digitala och tio (10) analoga larm.
 • Tjugokanalig (20) dataloggning, provperiod som kan konfigureras av kunden från en (1) cykel till sextio (60) minuter.
 • Inspelning av vågform, tio (10) kanaler, upp till 256 cykler om sexton (16) prover/sekund.
 • Automatisk lastreducering med utlösare för spänning, frekvens och kW.

Tillvalspaket C:
 • Inbegriper funktionerna i paket B plus
 • Fyra (4) extra in- och utgångar (totalt åtta (8) in och åtta (8) ut)

Tillvalspaket D:
 • Inbegriper funktionerna i paket C plus
 • Fyra (4) extra in- och utgångar (totalt tolv (12) in och tolv (12) ut)
 • Anpassad logik för användarkontroll

Tillvalspaket M:
 • Konfiguration för enbart manuell drift (icke-automatisk)