Reverseringslastbrytare i CTS-serien

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Reverseringslastbrytare i CTS-serien Standardutrustning

Cat CTS-serien med reverseringslastbrytare
 • Cat CTS-serien med lastbrytare av kontaktortyp har en fullständigt programmerbar/konfigurerbar mikroprocessorbaserad styrenhet som ger den bästa möjliga tillämpningsflexibiliteten. Dessutom finns CTS-serien tillgänglig i en mängd olika konfigurationer, vi

40-4 000 A:
 • CTS reverseringslastbrytare
 • CTSD lastbrytare med fördröjd övergång
 • CTSM manuella lastbrytare

100-4 000 A:
 • CTSCT lastbrytare med sluten övergång
 • CBTS reverseringslastbrytare/förbikopplingsbrytare
 • CBTSD förbikopplingsbrytare med fördröjd övergång
 • CBTSCT förbikopplingsbrytare med sluten övergång

Alla CTS-produkter uppfyller eller överträffar branschkraven för att säkerställa specifikationer och installation.
 • UL 1008-listad till och med 480 VAC
 • CSA C22.2 nr 178-listad till och med 600 VAC
 • IEC 947-6-1-listad till och med 480 VAC
 • Koder och standarder: NFPA 0, 99, 101 110, NEC 517, 700, 701, 702, IEEE 446, 241, NEMA ICS2-447
 • Reglage testade i enlighet med:
 • Utrustning (reglage och kraftdel) Seismiskt test kvalificerat enligt:
  IBC-2003
  IEEE-693-2005
 • Kåpor uppfyller kraven enligt:
  UL 508, UL 50, ICS 6, ANSI C33.76 och NEMA 250
 • Kvalitetssystem:
  ISO 9001-registrerat
 • Den här robust konstruerade familjen med brytare av kraftkontaktortyp har utformats särskilt för lastbrytaruppgifter med fokus på tillförlitlighet, mångsidighet och användarvänlighet.
  CTS-strömpanelens komponenter, som utgörs av lastbrytarkontakter, dr

CTS-seriens driftsmetod
 • När den normala källan havererar eller spänningen sjunker till ett på förhand angivet värde (vanligen 80 % av nominell spänning), sluts en krets vid behov för att starta motorgeneratoraggregatet. När nödkraftkällan når 90 % av nominell spänning och 95 % a

Drivmekanism
 • Alla CTS-brytare har den enkla knäledstekniken, så att de kan låsas mekaniskt i antingen normalt läge eller nödläge, samt en höghastighetsdrivning som säkerställer kontaktöverföring på högst 100 ms. Högt kontakttryck och ett positivt mekaniskt lås ger hög

Översikt

Cat® CTS-serien med reverseringslastbrytare kan konfigureras för tillämpningar som kräver den tillförlitlighet och enkla användning som återfinns hos en lastbrytare av kontaktortyp med full funktionalitet.
CTS-serien är utrustad med styrenheten MX250 som är konstruerad för de mest krävande tillämpningar för övergångs- eller förbikopplingsbrytare.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Klassningsområde 40 till 4 000 A 40 till 4 000 A Less
Överföringstyp Öppen övergång Öppen övergång Less
Brytartyp Kontaktorbaserad Kontaktorbaserad Less

Elektriska klassningar

Styrström 40 till 4 000 A, 2, 3 eller 4 poler 40 till 4 000 A, 2, 3 eller 4 poler Less
Utrymmets volym NEMA 1, 3R, 4, 4X och 12 NEMA 1, 3R, 4, 4X och 12 Less
Systemspänningstillämpning Tillgänglig för 600 VAC, 50 eller 60 Hz Tillgänglig för 600 VAC, 50 eller 60 Hz Less
Tillämpligt test UL 1008-listad vid 480 VAC
CSA C22.2 nr 178-certifierad vid 600 VAC
IEC 947-6-1-listad till och med 480 VAC
UL 1008-listad vid 480 VAC
CSA C22.2 nr 178-certifierad vid 600 VAC
IEC 947-6-1-listad till och med 480 VAC
Less

Funktioner som höjer prestanda

 • Kontaktöverföringshastigheten underskrider 100 millisekunder
 • Hög close-in och strömkapacitet
 • Temperaturstegringstest enligt UL 1008 utförda efter överbelastnings- och uthållighetstester i oventilerad inkapsling – överträffar UL-kraven
 • Utrustad med kontrollpaketet MX250

Egenskaper hos design och konstruktion

 • Tvåvägsfunktion med spärr
 • Styrs elektriskt, hålls fast mekaniskt av en enkel mekanism med knäled
 • Kontakter i silverlegering med separata bågkontakter på minst 600 A
 • Bågurladdningsgaller, slutna bågkammare, och bred luftspalt i kontakten ger suverän isolering mellan strömkällorna på alla enheter
 • Kontakt för frånkoppling av styrkrets och skyddsomkopplare för säkert underhåll
 • Komponenterna är åtkomliga för kontroll och underhåll utan att brytaren eller kraftledningarna behöver tas bort
 • Mekanisk indikator och kontaktkammarlock som konstruerats för inspektion, säkerhet och lägesbeteckning