Reverseringslastbrytare i CTGSE-serien och CTGDSE-serien med servicelucksklassning

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® CTGSE-seriens reverseringslastbrytare integrerar linjematningssäkringen, tillvalet överspänningsskydd för transientspänning och strömövervakning i ett paket. CTGDSE-serien tillåter att reverseringslastbrytaren används med fördröjd övergång. MX150-styrenheten visar status för lastbrytarens läge, timers och tillgängliga källor. Ett gränssnitt för kommunikationsnätverk finns som tillval.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Brytartyp Kontaktorbaserad Kontaktorbaserad Less
Klassningsområde 40-3 000 A 40-3 000 A Less
Överföringstyp Öppen övergång med servicelucka Öppen övergång med servicelucka Less