C3.3 (60 Hz) dieselgeneratoraggregat

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Våra C3.3-dieselgeneratoraggregat erbjuder tillförlitliga energilösningar och är tillverkade för att klara dina reserv- och primärtillämpningar. Dedikerade enfas- och trefasmodeller finns tillgängliga. Alla C3.3-reservgeneratoraggregat levereras med 4 års utökad service som standard. Vi har utformat var och en för att uppfylla kraven på transientsvar enligt ISO 8528-5. C3.3-generatoraggregaten finns tillgängliga med ett urval av emissionsnivåer från icke-reglerade upp till EU steg IIIA. Vi erbjuder användarvänliga Cat-kontrollpaneler, EMCP 4,1 eller EMCP 4,2 som alternativ. Välj bland ett stort urval av tillbehör, inklusive galvaniserade ljuddämpande kåpor och integrerade bränsletankar. Våra C3.3-generatoraggregat är tillverkade för att klara tuffa krav, så att du kan kräva mycket.

Generatoraggregatets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 27,0 ekW 27,0 ekW Less
Maximal klassning 60,0 ekW 60,0 ekW Less
Spänning 110 till 480 V 110 till 480 V Less
Frekvens 60 Hz 60 Hz Less
Hastighet 1 800 varv/min 1 800 varv/min Less
43.9 tum NaN mm Less
38.2 tum 970.0 mm Less
53.6 tum NaN mm Less

Generatoraggregatets konfigurationer

Utsläpps-/bränslestrategi Icke reglerade, EU steg II och EU steg IIIA Icke reglerade, EU steg II och EU steg IIIA Less

Motorspecifikationer

Motormodell Cat® C3.3 Cat® C3.3 Less
Cylinderdiameter 4.1 tum 105.0 mm Less
Slaglängd 5.0 tum 127.0 mm Less
Cylindervolym 201.4 tum³ 3.3 l Less
Kompressionsförhållande 17,25:1, 19,25:1 17,25:1, 19,25:1 Less
Bränslesystem Direktinsprutning Direktinsprutning Less
Regulatortyp Mekanisk Mekanisk Less

Designkriterier

 • Generatoraggregatet är konstruerat för att uppfylla ISO8528-5 transientsvar och NFPA 110.
 • Kylsystemet utformat för att fungera i 50 °C/122 ˚F omgivningstemperaturer med en begränsning av luftflödet på 0,5 tum. vatten.
 • Cat-dieselmotor

 • Tillförlitlig, robust och hållbar konstruktion
 • Fältbeprövad i tusentals tillämpningar världen över
 • Fyrtakts dieselmotor som kombinerar konsekventa prestanda och utmärkt bränsleekonomi med minimal vikt
 • Generator

 • Anpassad efter prestandan och uteffekten hos Cats motorer
 • Branschledande utformning av mekanik och elsystem
 • Branschledande motorstartkapacitet
 • Hög effektivitet
 • IP 23-skydd
 • Cat EMCP-styrenhet

  EMCP-styrenheten erbjuder den tillförlitlighet och hållbarhet som du kommit att vänta dig av din Cat-utrustning. EMCP 4 är en skalbar styrplattform som är utformad för att säkerställa tillförlitlig drift av generatoraggregat och tillhandahålla utförlig information om uteffekten och motorns drift. EMCP 4-system kan anpassas ytterligare för just dina behov med hjälp av programmering och expansionsmoduler. EMCP4.1 är monterade som standard.

  En enda leverantör

  Fullständigt prototyptestad med certifierad analys av vridningsvibrationer tillgänglig

  Världsomfattande produktsupport

  Cats återförsäljare tillhandahåller omfattande support efter försäljningen, inklusive underhålls- och reparationsavtal. Cat-återförsäljarna finns i fler än 1 800 butiker och är verksamma i 200 länder. Caterpillars S•O•SSM-program kan kostnadseffektivt känna av tillståndet för inre motorkomponenter, även vid förekomst av oönskade vätskor och restprodukter från förbränningen

  CE-certifiering

  CE-certifiering finns tillgänglig

  Allmänt

 • Enkelväggig 8 timmars, bred bränsletank
 • Kretsbrytare, IEC, 3-polig
 • Industriell ljuddämpare (10 dBA)
 • C3.3 (60 Hz) Standardutrustning

  Luftintagssystem
  • Luftrenare, för lättare krav, med engångsfilterelement

  Kontrollpanel
  • EMCP 4.1

  Kylsystem
  • Kylare och kylfläkt med skydd
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
  • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
  • Caterpillars långtidsverkande kylvätska

  Avgassystem
  • Rörhylsa, packningar, regnskydd och SAE-avgasfläns för kunden att använda, levereras separat

  Bränslesystem
  • Standardbränsletank för öppet aggregat/basmonterad
  • Ram, formpressat stål med integrerad 8-timmars bränsletank med enkel vägg

  Generatorer och generatortillbehör
  • 12 ledare
  • IP23 skydd
  • Spänningsregulator (enfasavkänning)
  • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
  • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp

  Styrsystem
  • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

  Smörjsystem
  • Smörjolja
  • Oljevtappningsledning med ventil

  Monteringssystem
  • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator
  • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter
  • Anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja

  Start-/laddningssystem
  • 12 V batteri med ställ och kablar

  Allmänt
  • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

  C3.3 (60 Hz) Tillvalsutrustning

  Generatorsystem
  • R-ramhjälplindning
  • LC-ramgenerator
  • LC-ramgenerator med kustskydd
  • Permanentmagnet
  • Antikondensationsuppvärmare

  Automatsäkringar
  • 4-polig kretsbrytare till 250A
  • Huvudbrytare för låsning med hänglås

  Kontrollpaneler
  • EMCP 4.2

  Kontrollpanelsalternativ
  • Spänningsfria kontakter
  • Varvtalsjusterande potentiometer
  • spänningsjusterande potentiometer
  • Panelmonterat akustiskt larm
  • Jordfel (endast två ledningar)
  • Jordläckage (endast två ledningar)
  • Överlastavstängning via brytare
  • Batteriladdare
  • Nödstopp med nyckel
  • Värmare för kontrollpanel

  Kylsystem
  • Kylmedelsvärmare
  • Larm för låg kylvätsketemperatur
  • avstängning vid låg kylvätskenivå

  Certifieringar
  • Global certifiering för CIS
  • Europeisk uppgradering till STD-aggregat för ”CE”

  Inkapslingar
  • Ljuddämpning nivå 2 inkapsling CE
  • Ljuddämpning nivå 1 inkapsling (GALV)
  • Uthyrningspaket (endast CAE)
  • CEE för uttag för inkapsling
  • Täckplåt för uttag

  Bränslesystem
  • Smal tankram på öppet aggregat
  • Kompakt ram för öppna aggregat
  • Ram för aggregat med CALG-inkapsling
  • Invallad bränsletank
  • Avstängning vid låg bränslenivå
  • Larm för låg bränslenivå
  • Larm för hög bränslenivå

  Monteringsalternativ
  • Elektronisk regulator
  • Borttagning av batteri
  • En lyftpunkt – inkapsling
  • Ljuddämpare för bostadsområden
  • Monteringssats för ljuddämpare

  Särskilda inspektionspaket
  • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
  • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

  Allmänt
  • Stenskydd/rad. trans.-fläns
  • Emballage, kompakt aggregat
  • Emballage – inbyggt aggregat