Elkraftsproduktion C4.4 (60 Hz) 72 - 100 kW Diesel Generator Set

Minimal klassning
72 ekW
72 ekW
Maximal klassning
100 ekW
100 ekW
Utsläpps-/bränslestrategi
U.S. EPA-certifierad endast för stationär användning i nödfall (motsvarande Tier 3 terränggående maskiner som uppfyller utsläppskraven)
U.S. EPA-certifierad endast för stationär användning i nödfall (motsvarande Tier 3 terränggående maskiner som uppfyller utsläppskraven)

Produktspecifikation för C4.4 (60 Hz)

Generatoraggregatets specifikationer

Generatoraggregatets konfigurationer

Motorspecifikationer

C4.4 (60 Hz) Standardutrustning

Luftintagssystem

 • Luftrenare; för lättare krav, med engångsfilterelement

Kylsystem

 • Drivning av fläkt, batteriladdningsgenerator
 • Caterpillars långtidsverkande kylvätska
 • Avtappningsledning för kylvätska med ventil
 • Kylare och kylfläkt med skydd

Kontrollpanel

 • EMCP 4.1

Avgassystem

 • Rörände, regnskydd och SAE-avgasfläns som kunden kan använda – levereras separat

Bränslesystem

 • Standardbränsletank öppen sats/bas medföljer; bas, format stål med integrerad enkelväggs 8-timmars bränsletank

Generator

 • IP23 skydd
 • Spänningsregulator (enfasavkänning)
 • 12 ledare
 • Kretsbrytare, IEC, 3-poligt, monterad i panelskåp
 • Panelskåp, IP22, kabelingång i botten
 • Separat kablagepanel för lågspänning (AC/DC)

Styrsystem

 • Mekaniska och elektriska styrsystem - beroende på modell

Smörjsystem

 • Oljevtappningsledning med ventil
 • Smörjolja

Monteringssystem

 • Anslutningspunkter för dräneringsledningar för kylvätska och smörjolja
 • Inkluderar lyftdetaljer och dragpunkter
 • Linjära vibrationsisolatorer mellan basen och motor/generator

Start-/laddningssystem

 • 24 V batteri med ställ och kablar

Allmänt

 • Motor och generator fabrikslackerade, Caterpillar Yellow

C4.4 (60 Hz) Tillvalsutrustning

Generatorsystem

 • Antikondensationsuppvärmare
 • Varvtalsnedgångssats, kvadratur
 • 3-fasavkänning
 • R-ramhjälplindning
 • LC-ramgenerator med extra isoleringsskydd för kustmiljö
 • Permanentmagnet
 • LC-ramgenerator

Automatsäkringar

 • Uppgraderingar av kretsbrytare – 4-polig kretsbrytare till 250 A, 400 A och 630 A

Kylsystem

 • Larm för låg kylvätsketemperatur
 • Kylmedelsvärmare
 • Avstängning vid låg kylvätskenivå

Kontrollpanelsalternativ

 • Jordfel (endast två ledningar)
 • Värmare för kontrollpanel
 • Panelmonterat akustiskt larm
 • Spänningsfria kontakter
 • spänningsjusterande potentiometer
 • Överlastavstängning via brytare
 • Jordläckage (endast två ledningar)
 • EMCP 4.2
 • Nödstopp med nyckel
 • Varvtalsjusterande potentiometer
 • Batteriladdare

Inkapslingar

 • Uthyrningspaket – endast CAE-uthyrningsalternativ
 • Ljuddämpning nivå 2 hölje
 • Ljuddämpning nivå 1 (galvaniserad)

Europeiska certifieringar

 • Uppgradering till STD-aggregat för CE

Bränslesystem

 • Avstängning vid låg bränslenivå
 • Kompakt aggregatbas för öppna satser
 • Öppen sats, smal bas
 • Invallad bränsletank
 • Larm för låg bränslenivå
 • Larm för hög bränslenivå
 • Ram för aggregat med CALG-inkapsling

Globala certifieringar

 • Certifiering för CIS

Monteringsalternativ

 • Elektronisk regulator
 • En lyftpunkt – inkapsling
 • Monteringssats för ljuddämpare
 • Industriell ljuddämpare
 • Borttagning av batteri

Specialpackning/inspektioner för transport

 • PGS-testrapport vid 1,0 effektfaktor
 • PGS-testrapport vid 0,8 effektfaktor

Allmänt – tillbehör/diverse

 • Emballage - inkapslat aggregat
 • Emballage – kompakt aggregat
 • Stenskydd/rad. trans.-fläns

Jämför C4.4 (60 Hz) med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläretför att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  C4.4 (60 Hz)

Visa fler erbjudanden