< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Tillförlitlig drift

 • Intensiv kylning av viktiga komponenter inklusive avgasventilsäten, spridarkylning integrerad i smörjoljesystem
 • Tillförlitligt, beprövat och högeffektivt, enkelt turboladdningssystem
 • Klassificeringsorganstandarder ger hög säkerhet och kvalitet
 • Intelligent enkelhet säkerställer en robust motorplattform
 • Optimerade serviceintervaller möjliggör hög tillgänglighet och lång hållbarhet
 • Styrning och övervakning

 • Ultrasnabb starttid och lastkapacitet
 • Inga motorstartbegränsningar
 • Kontinuerlig kraft (bas- och toppbelastning), primärkraft, viloläge
 • Delbelastning med hög effektivitet
 • Övervakning för obevakad drift
 • Tillgångsinformationssystem
 • Enkel installation

 • Modulär standardkonstruktion förenklar installation och minskar komplexiteten
 • Liten plats krävs mellan generatoraggregaten
 • Generatoraggregat redo för installation
 • Generatoraggregat konstruerat för direkt elastisk montering
 • Enkel manövrering

 • Låg bränsle- och oljeförbrukning
 • Låga underhållskrav
 • Operatörs- och underhållskurser tillgängliga
 • Intelligent enkelhet

 • Hög tillförlitlighet, modulär utformning och integrerad konstruktion minskar antalet komponenter med 40 % jämfört med konventionella konstruktioner t.ex.:
  – Torrt motorblock med integrerade kanaler för smörjolja och laddluft och upphängning nedtill av vevaxeln
  – Kompakt topplockskonstruktion
 • Smarta underhållslösningar:
  – Enkelt avtagbara topplock, snabbt avtagbara vätskeanslutningar
  – Delade vevstakar som möjliggör snabb och enkel borttagning av kolven utan att störa vevstakslagret
  – Segmenterad kamaxelkonstruktion
  – Förenklat delutbud med hjälp av enkelrörsystem för avgaser
  – Motorblock fritt från kylvatten
 • Toppmoderna material säkerställer lång livslängd
 • Enkelt underhåll

 • Smarta underhållslösningar ger lättåtkomliga komponenter
 • Stora inspektionsöppningar för enkel service på motorns kärnkomponenter
 • Motorns kärnkomponenter är utformade för reparation och återanvändning
 • Korta underhållstider möjliggör hög tillgänglighet
 • Motorn behöver inte tas bort för underhåll och renoveringar
 • Bränsle

 • Vätska: Eldningsolja (LFO) råolja och tung eldningsolja (HFO) med bränslekvalitet upp till 700 cSt/50 °C enligt CIMAC H55/K55
 • Dubbel:
  – Eldningsolja (LFO) råolja och tung eldningsolja (HFO) med bränslekvalitet upp till 700 cSt/50 °C enligt CIMAC H55/K55
  – naturgas med metantal > 80 och lägre värmevärde på 28 MJ/Nm3
 • Gasformig: Naturgas med metantal > 80 och lägre värmevärde på 31,5 MJ/Nm3
 • Emissioner

 • World Bank-emissionscertifiering (steg 2)
 • Technische Anleitung (TA) Luft (endast gas)
 • System för efterutsläppsbehandling för lägre utsläppskrav
 • Expertis och erfarenhet

 • Hjälp med planering – leverans – driftsättning – drift och underhåll
 • Expertis och erfarenhet för lösningar som maximerar fördelarna, t.ex. kombinerade värme- och kraftsystem (CHP)
 • Världsomfattande produktsupport

 • Med nästan 200 Cat-återförsäljare känner vi oss hemma runt om i världen
 • Fabriksutbildade tekniker, originaldelar och support finns alltid inom räckhåll
 • Långsiktiga serviceavtal erbjuder ”back-to-back”-tjänster från förebyggande och schemalagt underhåll till full drift och underhåll av din investering
 • CM20C Standardutrustning

  Bränslesystem
  • Cirkulationsmodul
  • Förtrycksmodul
  • Separatormodul
  • Motorventilationsmodul (endast bränslehybrid (DF) och gas)
  • Gasventilenhet (GVU) (endast bränslehybrid (DF) och gas)
  • Tändbränsleoljemodul (endast bränslehybrid (DF))

  Smörjoljesystem
  • Kombinationsmodul: Kylvattensystem och smörjoljesystem
  • Smörjoljeavskiljarmodul
  • Rörgränssnittsmodul

  Kylvattensystem
  • Kombinationsmodul: se smörjoljesystem
  • Kylvattensystem med kylare
  • Rörgränssnittsmodul

  Startsystem
  • Startluftkompressormodul
  • Starttryckluftsbehållarmodul

  Förbränningsluftsystem
  • Luftfilter – ficka
  • Luftfilter – oljebad
  • Luftfilter – puls

  Avgassystem
  • Avgasljuddämpare
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
  • Omvandlarsystem för oxideringskatalysator (Oxicat)
  • Avgasventilationsmodul (endast bränslehybrid (DF) och gas)

  System för styrning och övervakning
  • Lokal kontrollpanel (LCP)
  • Lokal datapanel (LDP)/generatorns kontrollpanel (GCP)
  • Motorstyrningsmodul (MCC)
  • Motorövervakningspaket
  • Gasläckagedetektering per cylinder (endast bränslehybrid (DF) och gas)

  Monteringssystem
  • Elastisk montering – generatoraggregat/motor

  Översikt

  Caterpillars elkraft står för tillförlitlig energiförsörjning. Cats generatoraggregat stänger det energigap som orsakas av förnybara energikällor såsom vind och fotoelektromotorisk, i synnerhet under energisystemomvandling. Snabb ökningstid, låga driftskostnader och snabba underhållstider säkerställer hög tillgänglighet i enlighet med kundernas behov. Kombinerade lösningar för värme/kylning och kraft gör att våra kunder kan maximera effektivitet och resultat och samtidigt minska utsläppen. Närhelst det behövs kraft runt om i världen kan Caterpillar förse dig med de bästa produkterna och tjänsterna som maximerar din vinst.

  Generatoraggregatets specifikationer

  Enheter:
  Spänning 3-13,8 kV 3-13,8 kV Less
  Redo att ta emot last (förvärmd/ventilerad) 40 s 40 s Less
  Normal ökning upp till 100 % last 75 s 75 s Less
  Motoreffektområde 1 020–1 710 kW 1 020–1 710 kW Less
  Slagvolym 575.0 tum³ 9.4 l/cyl Less
  Längd – max. 281.0 tum 7125.0 mm Less
  Bredd – minsta 66.0 tum 1680.0 mm Less
  Bredd – max. 71.0 tum 1816.0 mm Less
  Höjd – max. 119.0 tum 3010.0 mm Less
  Vikt, torr – generatoraggregat (min.) 41447.0 lb 18.8 ton (US) Less