< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

CM20C Standardutrustning

Bränslesystem
 • Förtrycksmodul
 • Cirkulationsmodul
 • Separatormodul
 • Gasventilenhet (GVU) (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Motorventilationsmodul (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Tändbränsleoljemodul (endast bränslehybrid (DF))

Smörjoljesystem
 • Kombinationsmodul: Kylvattensystem och smörjoljesystem
 • Rörgränssnittsmodul
 • Smörjoljeavskiljarmodul

Kylvattensystem
 • Rörgränssnittsmodul
 • Kylvattensystem med kylare
 • Kombinationsmodul: se smörjoljesystem

Startsystem
 • Startluftkompressormodul
 • Starttryckluftsbehållarmodul

Förbränningsluftsystem
 • Luftfilter – oljebad
 • Luftfilter – puls
 • Luftfilter – ficka

Avgassystem
 • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
 • Omvandlarsystem för oxideringskatalysator (Oxicat)
 • Avgasventilationsmodul (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Avgasljuddämpare

System för styrning och övervakning
 • Motorstyrningsmodul (MCC)
 • Lokal datapanel (LDP)/generatorns kontrollpanel (GCP)
 • Lokal kontrollpanel (LCP)
 • Motorövervakningspaket
 • Gasläckagedetektering per cylinder (endast bränslehybrid (DF) och gas)

Monteringssystem
 • Elastisk montering – generatoraggregat/motor

Översikt

Caterpillars elkraft står för tillförlitlig energiförsörjning. Cats generatoraggregat stänger det energigap som orsakas av förnybara energikällor såsom vind och fotoelektromotorisk, i synnerhet under energisystemomvandling. Snabb ökningstid, låga driftskostnader och snabba underhållstider säkerställer hög tillgänglighet i enlighet med kundernas behov. Kombinerade lösningar för värme/kylning och kraft gör att våra kunder kan maximera effektivitet och resultat och samtidigt minska utsläppen. Närhelst det behövs kraft runt om i världen kan Caterpillar förse dig med de bästa produkterna och tjänsterna som maximerar din vinst.

Generatoraggregatets specifikationer

Enheter:
Spänning 3-13,8 kV 3-13,8 kV Less