C18 (50 Hz) dieselgeneratoraggregat

< Tillbaka

 • 2 000 till 3 000 ekW, 2 500 till 3 750 kVA
 • 50 Hz 1 500 varv/min eller 60 Hz 1 800 varv/min
 • PRODUKTÖVERSIKT under Marknadsföringsmaterial 7/29
 • 380 till 13 800 V
 • för viloläge, huvudsakliga och kontinuerliga tillämpningar
Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

C18 (50 Hz) Standardutrustning

Luftintag
 • Luftrenare

Kylning
 • Paketmonterad kylare

Avgassystem
 • Avgasutlopp med fläns

Bränsle
 • Sekundärt bränslefilter
 • Bränsleluftningspump
 • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare

Generator
 • IP23 skydd
 • Lastjusteringsmodulen ger motoravlastning vid kontakt med lasten och påverkar lastkapaciteten och återställningstiden
 • Anpassad efter prestanda och uteffekt hos Cats motorer

Elektriska avslutningar
 • Samlingsskena

Kontrollpanel
 • EMCP 4 styrenhet för generatoraggregat

Montering
 • Vibrationsisolatorer i gummi

Start/laddning
 • 24 V startmotor
 • Batterier

Allmänt
 • Färg – Caterpillar Yellow, förutom skenor och kylare i blankt svart

C18 (50 Hz) Tillvalsutrustning

Avgassystem
 • Industri, bostadsområden, kritiska ljuddämpare

Generator
 • Antikondensationsuppvärmare
 • Magnetisering: [ ] Permanentmagnetiserad (PM) [ ] Internt magnetiserad (IE)
 • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer

Elektriska avslutningar
 • Kretsbrytare, IEC-kompatibla
 • Kretsbrytare, UL-listade

Kontrollpaneler
 • Moduler för lokala och fjärrmeddelanden
 • Lastdelningsmodul
 • Programvara för fjärrövervakning
 • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)
 • Digital I/O-modul

Start/laddning
 • Överdimensionerade batterier
 • Värmare av kylmantelvatten
 • Batteriladdare
 • Kraftigt startsystem
 • Laddningsgenerator

Allmänt
 • Inbyggda bränsletankar med enkla eller dubbla väggar
 • UL 2200-paket
 • Inkapslingar: ljuddämpade, väderskyddande
 • EU:s certifikat om överensstämmelse (CE)
 • Inbyggda bränsletankar och bränsletankar med bottenlager, UL-listade, med dubbla väggar
 • Smal, bred eller aggregatbas
 • Följande alternativ är baserade på regionala och produktspecifika konfigurationer:
 • Seismisk certifiering enligt tillämpliga byggnormer: IBC 2000, IBC 2003 IBC 2006 IBC 2009, CBC 2007
 • EU:s försäkran om överensstämmelse
 • CSA-certifiering
 • Ljuddämpad inkapsling, väderskyddande inkapsling eller skyddande inkapsling för höga omgivande temperaturer
 • Reverseringslastbrytare (ATS)
 • Bränsletankar med bottenlager och enkla eller dubbla väggar