CM46DF rak

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillars elkraft står för tillförlitlig energiförsörjning. Cats generatoraggregat stänger det energigap som orsakas av förnybara energikällor såsom vind och fotoelektromotorisk, i synnerhet under energisystemomvandling. Snabb ökningstid, låga driftskostnader och snabba underhållstider säkerställer hög tillgänglighet i enlighet med kundernas behov. Kombinerade lösningar för värme/kylning och kraft gör att våra kunder kan maximera effektivitet och resultat och samtidigt minska på emissionerna. Närhelst det behövs kraft runt om i världen kan Caterpillar förse dig med de bästa produkterna och tjänsterna som maximerar din vinst.

Generatoraggregatets specifikationer

Enheter:
Spänning 3-13,8 kV 3-13,8 kV Less
50 Hz vid 500/60 Hz vid 514 50 Hz vid 500/60 Hz vid 514 Less
40 s 40 s Less
80 s 80 s Less
25 s 25 s Less
47,40 % 47,40 % Less
5 400–8 100 kW 5 400–8 100 kW Less
6, 7, 8, 9 cylindrar 6, 7, 8, 9 cylindrar Less
Gas/dieselolja/tung eldningsolja (HFO)/råolja Gas/dieselolja/tung eldningsolja (HFO)/råolja Less
NaN tum³ 101.4 l/cyl Less
309.0 psi 21.3 bar Less
0.41 Ib/kWh 186.0 g/kWh Less
0.41 Ib/kWh 186.0 g/kWh Less
0.001 Ib/kWh 0.6 g/kWh Less
480.0 tum NaN mm Less
569.0 tum NaN mm Less
134.0 tum NaN mm Less
134.0 tum NaN mm Less
247.0 tum NaN mm Less
262.0 tum NaN mm Less
NaN lb 178.0 ton (US) Less
NaN lb 240.0 ton (US) Less

Generatoraggregatets konfigurationer

NaN Btu/kWh NaN kJ/kWh Less
70.0 Btu/kWh 74.0 kJ/kWh Less

CM46DF rak Standardutrustning

Bränslesystem
 • Cirkulationsmodul
 • Förtrycksmodul
 • Separatormodul
 • Motorventilationsmodul (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Gasventilenhet (GVU) (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Tändbränsleoljemodul (endast bränslehybrid (DF))

Smörjoljesystem
 • Kombinationsmodul: Kylvattensystem och smörjoljesystem
 • Smörjoljeavskiljarmodul
 • Rörgränssnittsmodul

Kylvattensystem
 • Kombinationsmodul: se smörjoljesystem
 • Kylvattensystem med kylare
 • Rörgränssnittsmodul

Startsystem
 • Startluftkompressormodul
 • Starttryckluftsbehållarmodul

Förbränningsluftsystem
 • Luftfilter – ficka
 • Luftfilter – oljebad
 • Luftfilter – puls

Avgassystem
 • Avgasljuddämpare
 • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
 • Omvandlarsystem för oxideringskatalysator (Oxicat)
 • Avgasventilationsmodul (endast bränslehybrid (DF) och gas)

System för styrning och övervakning
 • Lokal kontrollpanel (LCP)
 • Lokal datapanel (LDP)/generatorns kontrollpanel (GCP)
 • Motorstyrningsmodul (MCC)
 • Motorövervakningspaket
 • Gasläckagedetektering per cylinder (endast bränslehybrid (DF) och gas)

Monteringssystem
 • Elastisk montering – generatoraggregat/motor