DG175 GC (enfas)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

DG175 GC (enfas) Standardutrustning

Kylning
 • Slutet kylvätskeåtervinningssystem
 • 50/50 etylenglykol/frostskyddsmedel

Start/laddning
 • Batteriladdningsgenerator
 • Solenoidaktiverad startmotor
 • Batterikablar
 • Motorns elektriska system

Bränsle
 • Primär och sekundär bränsleavstängning
 • Strömställare för lågt bränsletryck

Generator
 • Klass H-isoleringsmaterial

Regulator
 • Elektronisk regulator (ej justerbar)

Kontrollpanel
 • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Montering
 • Vibrationsisoleringar (pucktyp)

DG175 GC (enfas) Tillvalsutrustning

Allmänt
 • CSA-certifiering
 • UL 2200-paket
 • Lämpar sig för användning som etikett för serviceutrustning (SUSE)