DG350 GC (trefas)

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

DG350 GC (trefas) Standardutrustning

Kylning
 • Slutet kylvätskeåtervinningssystem
 • 50/50 etylenglykol/frostskyddsmedel
 • Fabriksmonterad kylare

Bränsle
 • Primär och sekundär bränsleavstängning
 • Bränsletryckstest po
 • Strömställare för lågt bränsletryck

Generator
 • Generator med fullständig lastkapacitet
 • Klass H-isoleringsmaterial
 • Magnetisering av permanentmagnet

Reglage
 • EMCP 4.2-seriens generatoraggregat, styrenhet

Montering
 • Vibrationsisolering (pucktyp)

Elstart och/eller försmörjning
 • Motorns elektriska system
 • Batterikablar
 • Solenoidaktiverad startmotor

Elkraft – paketets serienummerprefix
 • Batteriladdningsgenerator

DG350 GC (trefas) Tillvalsutrustning

Generator
 • Antikondensationsuppvärmare
 • Termisk-magnetiska eller elektroniskt utlösta isolerkapslade effektbrytare
 • Shuntutlösare och extra kontaktbrytare