XQ2000 - DGB

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Den här portabla generatorn erbjuder det fabriksinstallerade alternativet med dubbla bränslealternativ som gör att elkunderna kan sänka kostnaderna påtagligt och klara ändringar i bränsletillgången genom att kunna utnyttja ett brett utbud av gasformiga bränslen. Med sin konstruktion för användning med 50 Hz kraftmodul XQ2000 som drivs av Cat 3516B-motorn, kan det avancerade DGB-styrsystemet automatiskt justeras utifrån förändringar i det inkommande bränslets kvalitet och tryck. Detta gör att motorn kan köras på en mängd olika bränslen med allt från associerad gas till förångad LNG utan prestandaförlust, vilket gör den till en perfekt generator för uthyrning. Den bibehåller dieselns prestanda med upp till 70 procent utbyte av diesel mot gas och kan användas upp till 55 procent inerta gaser. Ingen kundåtgärd eller gasanalys behövs under drift och ingen omkalibrering krävs när utrustningen flyttas eller gasförsörjningen ändras.

Generator

Enheter:
Klassning för primär tillämpning 1 600 ekW (2 000 kVA) 1 600 ekW (2 000 kVA) Less
Kontinuerlig klassning 1 400 ekW (1 750 kVA) 1 400 ekW (1 750 kVA) Less
Frekvens 50 Hz 50 Hz Less
Reserv, drifttid (full belastning) 400/240 V 400/240 V Less

Mått

Bredd (utan chassi/med chassi) 97.5 tum 2438.0 mm Less
Höjd (med chassi) 168.0 tum 4267.0 mm Less
Höjd (utan chassi) 114.0 tum 2896.0 mm Less
Längd (utan chassi/med chassi) 480.0 tum 12192.0 mm Less
Vikt (med chassi) (med smörjolja och kylvätska) 74000.0 lb 33638.0 kg Less
Vikt (utan chassi) (med smörjolja och kylvätska) 64000.0 lb 29021.0 kg Less

Allt från en leverantör

 • Generatoraggregat tillverkade i ISO 9001:2000-godkänd anläggning
 • Paketet är fabrikskonstruerat och produktionstestat
 • Generatoraggregat och komponenter uppfyller eller överträffar följande specifikationer: AS1359, AS2789, BS4999, DIN6271, DIN6280, EGSA101P, JEM1359, IEC 34/1, ISO3046/1, ISO8528, NEMA MG1-22

Världsomfattande produktsupport

 • Cat®-återförsäljare tillhandahåller omfattande support efter försäljningen, inklusive underhålls- och reparationsavtal
 • 100 % support av din Cat-återförsäljare med garanti på delar och arbete

Pålitlig och effektiv dieselmotor

 • Den kompakta, fyrtakts, turboladdade-efterkylda Cat 3516B-dieselmotorn kombinerar hållbarhet med tillförlitlighet och ekonomi
 • Motorns efterkylarinsats i rostfritt stål förlänger komponenternas, oljans och motorns totala livslängd då gasformiga bränslen med förhöjda H2S nivåer används
 • Bränslesystemet kan använda en rad olika typer av gasformiga bränslen
 • Integrerad gasförsörjning, gasfilter och avstängningsventil
 • Inkluderar metandetekteringssystem och relaterade säkerhetsanordningar

Generator från Cat

Ramgenerator Cat SR4B 826 konstruerad för att matcha prestandan och uteffekten hos Cats dieselmotor
Dubbla lager, stjärnkopplad, statiskt reglerad, borstlös, permanentmagnetiserad

Minskad miljöpåverkan

 • 110 % spilluppsamlingssystem för enhetens motorvätskor
 • Positiv vevhusventilation

Ljuddämpad container

 • Ger 9 fot högt staplingsbart CSC-utrymme för enklare transport och skydd
 • Uppfyller 75 dB(A) vid 15 meter eller lägre enligt mätmetoden SAE J1074 vid klassning för primär tillämpning

Dynamiskt gasblandningssystem (DGB)

 • Kräver gasinloppstryck på 5-35 psi (34-241 kPa)
 • Uppnår upp till 70 % ersättning, beroende på gaskvalitet, samtidigt som dieselprestanda och säker drift av motorn bibehålls
 • Ett styrningssystem med sluten krets ger maximal ersättning över det bredaste belastningsintervallet i branschen
 • Bibehåller effekten och transientsvarsprestandan som hos ett traditionellt dieseldrivet generatoraggregat
 • Vid behov kan DGB-systemet aktiveras automatiskt när gasförsörjning detekteras
 • Tar emot ett brett spektrum av gaskvaliteter och anpassar sig automatiskt efter ändringar av bränslets kvalitet, vilket eliminerar behovet av kalibrering i fält
 • Utnyttjar aktuella komponenter från produktserien G3516 med minimal förändring av dieselmotorkärnan
 • Helt integrerad diesel- och gasreglering i en enda motorstyrenhet med enpunktsstyrning av generatoraggregat och DGB system

Cats kylsystem

 • Horisontellt monterad kylare med vertikalt utlopp och högeffektiv fläkt
 • Ger 43 °C (110 °F) omgivningstemperatur
 • Fläktdrivning med variabel frekvens för optimal bränsleförbrukning vid dellast

Parallellmatningsstyrning på paketet

 • Ger automatisk parallellmatning med paketmonterad reglering
 • EMCP 4.3 erbjuder motor- och generatorövervakning och skydd, inklusive DGB-aktivering och börvärden för ersättningsnivåer.
 • AGC-4 ger parallellmatning, lastfördelning, VFD-styrning och primärt generatorskydd

Digital spänningsregulator (Cat DVR)

 • 3-fasavkänning och justerbar V/Hz-reglering
 • Ger precis kontroll, utmärkt blocklastning och konstant spänning i normalt driftsområde

XQ2000 - DGB Standardutrustning

Motor
 • Kraftig Cat 3516B-motor för olika bränslen
 • Kraftig luftrenare av kanistertyp med ett element och serviceindikator
 • Bränslefilter – primär- och sekundär duplex med inbyggd vattenavskiljare och växlingsventil
 • Skruvbara, fullflödes oljefilter med vattenkyld oljekylare. Kräver API CF-4-smörjolja
 • Efterkylarinsats i rostfritt stål
 • Kylmantelvattenvärmare, 9 kW, 400 V, 50 Hz, 3-fas med avstängningsventiler
 • Bränslekylare och bränsleluftningspump
 • Elektroniska ADEM™ A4-styrningar
 • integrerad avkänningsmodul (ISM) för förbrännings- och avgasavkänning
 • Dubbla, 24 V elektriska startmotorer

Generator
 • Dubbla lager SR-4B borstlös, formlindad, permanentmagnetiserad, trefas med Cat digitala spänningsregulator (Cat DVR), utrymmesvärmare, 6-ledningskonstruktion, klass H-isolering och drift vid klass F-temperatur för längre livslängd, temperaturgivare för lindning och kondensationshindrande utrymmesvärmare (120/240 V 1,2 kW).
 • Generator utrustad med isoleringsskydd av typ System 4.

Containerburen modul
 • 40 fots container high-cube, 9 fot hög, staplingsbar, CSC-certifierad
 • Fyra (4) ljuddämpade luftintagsspjäll och 3 låsbara persondörrar med nödöppning
 • Innerväggar och tak isolerade med 100 mm akustikplattor
 • Containergolvet isolerat med ljuddämpande glasull och täckt med galvaniserat stål
 • Inspektionslucka för sidosamlingsskena, extern åtkomst till matningsanslutningens sidosamlingsskenor
 • Anslutning till landbaserad el via fördelningsblockanslutningar för kylmantelvattenvärmare, batteriladdare, utrymmesvärmare och generatorkondensatvärmare
 • Sex (6) likströmslampor
 • 1 250 gal bränsletank, UL-listad, dubbla väggar, >13 timmars drifttid vid kontinuerlig klassning
 • Solenoidreglerventil för bränslepåfyllning
 • Smörjoljenivåregulator med påfyllningstank
 • Ljuddämpad 75 dB(A) vid 15 m (50 fot)
 • Fyra (4) överdimensionerade, underhållsfria batterier, batteriställ och 20 A batteriladdare
 • Avgasljuddämpare med kritisk klassning med dubbla 2 m (6,5 fot) avgasrör för bättre vikt-effektförhållande
 • Vibrationsisolatorer, fästdetaljer och gångjärn i rostfritt stål
 • Extern åtkomst till avtappning av standardvätskor
 • En 4,5 kg (10 lb) koldioxidbrandsläckare
 • Standard Cat Rental-dekaler och vitlackerad standard Cat kraftmodul
 • 110 % spilluppsamlingssystem för enhetens motorvätskor
 • Metanläckdetektering

Gasbränslesystem
 • Lågtrycksregulator
 • Elektroniskt aktiverad bränsleregleringsventil
 • Gasbränslevärmare
 • Elektroniskt styrd avstängningsventil för gas
 • Munstycken för gasinduktion
 • Gasbränslefilter på 1 mikrometer med dP-givare och isoleringskulventil med 1 tums BSP-avtappningsplugg för ansamlat bränsle
 • CSA-certifierade elektroniska komponenter för gas

Kylning
 • Standardkylning ger 43 °C (110 °F) omgivningstemperatur vid 100 % primär
 • Horisontellt monterad kylare med vertikalt luftutlopp
 • Fläktdrivning med variabel frekvens (VFD) för optimal bränsleförbrukning vid dellast

Generatorns styrning och skydd
 • Styrning av AGC-4-styrenhet med automatisk parallellmatning, spännings- och frekvensjustering, basbelastning/PF/lastfördelning/synkronisering, automatiskt start-/stoppreglering och generatorns CB-styrning, SCADA-gränssnitt (Ethernet), bränslenivåindikeringar och larm samt reglering av matningen från bränsletanken
 • EMCP 4.3-styrenhet monterad på generatoraggregat
 • Automatisk start/stopp med nedkylningstimer
 • Generatorns skyddsfunktioner: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
 • Bakåtkompatibelt gränssnitt för äldre kraftmoduler
 • 3000 A UL-klassad generatorkretsbrytare med LSIG-utlösarenhet med amperemeter
 • Flera driftlägen (ö, multi-ö och parallellmatning elnät), lastfördelning (endast multi-enhet)
 • Manuell och automatisk parallell kapacitet
 • Mätarskärm: spänning, strömstyrka, frekvens, effektfaktor, kW, WHM, kVAR och synkroskop

Kvalitet
 • Fabrikstest av standardgeneratoraggregat och komplett kraftmodul
 • UL-, NEMA-, ISO- och IEEE-standarder
 • Drifts- och underhållshandböcker

EMCP 4.3 lokal kontrollpanel
 • Generatormonterad EMCP 4.3 har effektmätning, skyddsrelä samt övervakning av motor- och generatorstyrning.
 • Bekväm serviceåtkomst för Cat serviceverktyg (ingår ej).
 • Integreringen med Cat DVR ger förbättrad systemövervakning.
 • Möjlighet att granska och återställa diagnostik för alla styrningar som är nätverksanslutna på J1939 datalink, eliminerar behovet av separata serviceverktyg för felsökning.
 • Realtidsklocka möjliggör för datum- och tidsangivelse för diagnostik och händelser.
 • Kundkommunikation via Modbus TCP
 • Äkta RMS-växelströmsmätning, 3-fas: L-L-spänning, L-N-spänning, fas, ampere, Hz, ekW, kVA, kVAR, kWh, % kW, PF

EMCP 4.3 användargränssnitt för motor
 • Grafisk display med positiv bild, transflektiv LCD-skärm, justerbar vit bakgrund/kontrast.
 • Digital indikation för
  • varv/min
  • likspänning
  • driftstimmar
  • oljetryck
  • kylvätsketemperatur
  • oljetemperatur
  • gastryck
  • gasersättning %
  • gasavstängningsventilens status
  • DGB-aktivering
 • Två lysdiodkontrollampor (1 röd, 1 gul)
 • Avsvalningstimer för motor
 • Motorns arbetscykel
 • Tre motorstyrningsknappar och statusindikatorer (Kör/Auto/Stopp).
 • Lamptest och larmkvitteringsknappar
 • Varningar/avstängningar med indikerande text:
  • Lågt oljetryck
  • Övervarvar
  • Hög oljetemperatur
  • Överrotation
  • Nödstopp
  • AGC-4
 • Nödstoppsknapp
 • Navigeringsknappar för skärmen inklusive två genvägsknappar för motorparametrar eller generatorparametrar

Container
 • 40 fots container high-cube, 9 fot hög, staplingsbar, CSC-certifierad
 • Vitlackerad standard Cat kraftmodul enligt Caterpillars specifikationer
 • Standard luftintagsspjäll
 • Tre (3) låsbara persondörrar med nödöppning
 • Brandsläckare
 • 110 % spilluppsamlingssystem för enhetens motorvätskor

AGC-4/EMCP 4.3 skyddsrelä
 • Generatorns skyddsfunktioner
  • 25 synk-kontroll (AGC-4)
  • 32 rev. effekt (EMCP 4.3 och AGC-4)
  • 40 förlust av magnetisering (Cat DVR och AGC-4 impedansbaserat)
  • 50/51 inst. och tid för överström (GBC-utlösarenhet och AGC-4)
  • 47 negativ spänningssekvens (AGC-4)
  • 46 negativ sekvensström (AGC-4)
  • 27/59-fas under/överspänning (EMCP 4.3 och AGC-4)
  • 81O/U under-/överfrekvens (EMCP 4.3 och AGC-4)
 • Paketmonterade AGC-4-styrenheter ger automatisk parallellmatning, CAN-bus, Ethernet-kommunikation, PWM- och analoga utgångar och äldre analog lastfördelning (reell och reaktiv)
 • AGC-4 huvuddisplay/AOP sekundär display

Styrkretsar för spänningsreglering och effektfaktor
 • Generatormonterad, mikroprocessorbaserad automatisk spänningsregulator.
 • Möjlighet till manuell höjnings-/sänkningsjustering av spänning och VAR-/effektfaktorstyrkretsar, allt via AGC-4 för att bibehålla generatorns konstanta effektfaktor parallellt med elnätet
 • Inkluderar RFI-ljuddämpning, impulsgivarbegränsare och diodövervakare för impulsgivare.

Strömtransformatorer
 • CT är klassad 3000:5 med sekundärer kopplade till att kortslutningskopplingsplintar.

Kretsbrytare
 • 3000 A fast typ, 3 poler, monterad på generatoraggregat, elektriskt manövrerad, isolerad UL489 CB.
 • Halvledarbaserad utlösarenhet för överbelastning (tid överström) och fel (momentant) överströmsskydd. LSIG som standard.
 • Med DC-shuntutlösare som aktiverats på någon övervakad motor eller vid elektriskt fel, 100 kA avbrottskapacitet vid 480 VAC.
 • Underspänningsbrytare 24 VDC
 • Extern jordfelsavkännande/säkring som tillval (kräver extra jord-CT)

Innerbelysning
 • Sex (6) inre 24 V DC lysdiodlampor med timer placerad vid kontrollområdets persondörr
 • Ett (1) duplex serviceuttag

Batteriladdare och batterier
 • 24 V DC/20 A batteriladdare med flyt-/utjämningslägen och laddningsamperemätare
 • Fyra överdimensionerade, underhållsfria batterier

Nödstoppstryckbrytare
 • Enkla nödstoppstryckbrytare (ESP) placerad på bakre sidan av generatoraggregatets reglageområde
 • Nödstoppstryckbrytare placerad på containerns utsida vid varje persondörr (3)

Avgasljuddämpare
 • Kritisk klassning, internt monterad, dubbla, cylindriska avgasljuddämpare
 • 2 m hög, vertikal avgasutloppsgrupp placerad i kylarens utloppsområde

Bränsletank
 • UL-listad 1 250 gallon tank med dubbla väggar
 • Bränslesolenoidventilsystem
 • Tredubbla bränsle-/vattenavskiljare

Driftslägen
 • Ger möjlighet till fristående drift av en enhet, ö-läge, parallellmatning och lastfördelning med andra kraftmoduler och fristående enhet-till-elnät parallellmatning för baslastkontroll (med öppen övergång mellan parallellmatningslägen)*
 • Parallellmatningsfunktioner för ö-läge:
  • Med AGC-4-styrning kan en ensam enhet anslutas till en icke-aktiv buss
  • Automatisk synkronisering (spänning- och fasanpassning)
  • Lastfördelning (kW) analog signal (liknande enheter och äldre kompatibla)
  • Lastfördelning (kVAR) analog signal (endast liknande enheter)
 • Universalläges parallellmatningsfunktioner:
  • Automatisk synkronisering (spänning och fasanpassning)
  • Baslastkontroll (valbart: programmerbart börvärde eller potentiometerjustering)
  • Mjuk belastning/avlastning (programmerbara, delade börvärden)
  • Effektfaktorstyrning (programmerbart börvärde)

Samlingsskenor
 • Trefas, plus fullt klassade neutrala, tennpläterade samlingsskenor i koppar med hålmönster enligt NEMA-standard för anslutning av kundens laddnings- och generatorkablar.
 • Samlingsskenorna är dimensionerade för full lastkapacitet för generatoraggregatet vid effektfaktor 0,8.
 • Inkluderar jordskena, tennpläterad koppar, för anslutning till generatorramens jord och fältjordkabel.

Växelströmsdistribution
 • 3-fas, 400 VAC, 50 Hz, 50 A, inmatning vilket kan tas från antingen kraftmodulens huvudskena (internt) eller från kundens landbaserade el (externt) via väljare.
 • Inbyggd 50 Hz transformator för kraftmodul AC extrasystem ger 240/120 VAC för modulens samtliga tillbehör utom kylmantelvattenvärmare (400 V). Inkluderar reglage som bryter eltillförseln till värmare för kylmantelvatten och generatorutrymme när motorn är igång

System för påfyllning av smörjolja
 • Inkluderar oljetrågsmonterad oljenivåregulator och 114 l (30 gal) oljetank för att bibehålla nivåerna i oljetråget under långvariga körcykler. Oljetanken kan fyllas på utan att motorn stängs av.

XQ2000 - DGB Tillvalsutrustning

Släpfordon
 • Tre axlar med ABS-bromssystem
 • Goodyear G314 295/75R225 belastningsområde G