Motorparallellmatning och integrerad kontroll (EPIC)

< Tillbaka

EXL är ett väggmonterat system som övervakar och styr en enkel motorgenerator för drift parallellt med en ensam kraftkälla för elnät. Det här kostnadseffektiva alternativet till ställverksmonterade reglage har konstruerats för spänning från 208 V till 32 kV. EXL har stöd för nödviloläge såväl som tillämpningar för parallellmatning till elnät.
Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillar erbjuder standard parallellmatningslösningar som kan levereras i en mängd olika marknadstillämpningar. Produktlinjen med motorparallellmatning och integrerad kontroll (EPIC) ger standard parallellmatningsreglering i ett fjärranslutet skåp avskilt från motor och generatoraggregat och skilt från ställverket (säkringar och buss). EPIC möjliggör drift av generatoraggregatet i förkonfigurerat nödviloläge, primär effekt och parallellt med konfigurationer för linjematning. Det eliminerar behovet av traditionellt fast anslutna komponenter som synkroniseringar, effektfaktorstyrenheter, lastdelningsmoduler, kompensationsanordningar för korsström, ljudindikatorer, omkopplare och mätare genom att byta ut dem mot den beprövade, dedikerade styrenheten Caterpillar EMCP 3.S med färgpekskärmsgränssnitt och som är ett alternativ till ställverksmonterade reglage.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Konfiguration Reglersystem för fjärransluten modulär parallellmatning (huvudkontrollpanel för de första 2 generatorerna, separata extra kontrollpaneler för upp till 8 extra generatorer och som tillval kontrollpanel för 1 elnätsbrytare) Reglersystem för fjärransluten modulär parallellmatning (huvudkontrollpanel för de första 2 generatorerna, separata extra kontrollpaneler för upp till 8 extra generatorer och som tillval kontrollpanel för 1 elnätsbrytare) Less
Driftslägen Nödviloläge med redundant huvudkontroll, parallellmatning, toppbelastningsutjämning och sluten övergång till/från generatorkraft (med tillvalet kontrollpanel för elnät) Nödviloläge med redundant huvudkontroll, parallellmatning, toppbelastningsutjämning och sluten övergång till/från generatorkraft (med tillvalet kontrollpanel för elnät) Less
Tillämpning LV och MV (208 V–27 kV) LV och MV (208 V–27 kV) Less

Generatorskyddsenheter

ANSI-skyddsenheter 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (industriklassning) 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (industriklassning) Less

Miljöparametrar

Certifieringar UL/cUL 508 A UL/cUL 508 A Less
Kontrollpanelshölje NEMA 12 NEMA 12 Less
Arbetstemperatur 0 °C till 55 °C 0 °C till 55 °C Less
Förvaringstemperatur -20 °C till 60 °C -20 °C till 60 °C Less