ATC-100 STYRENHET

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

ATC-100 är en omfattande och flerfunktionell mikroprocessorbaserad styrenhet för reverseringslastbrytare. Den är en kompakt och inkapslad panelmonterad enhet som är konstruerad för att ersätta traditionella logikpaneler av relä- och solid state-typ.ATC-enheten ger både fasta och bygelstyrda inställningsmöjligheter som tillåter en mängd olika tillämpningar. Den fungerar med alla systemspänningar mellan 120 och 480 VAC, enfas och trefas vid 50 eller 60 Hz. ATC-100 övervakar tillståndet hos trefasspänningen linje-till-linje samt frekvensen hos både verktyget och generatorkraftkällorna. Den kan även ställas in för enfasdrift. ATC-100 tillhandahåller den nödvändiga informationen och säkerställer att lastbrytaren fungerar som den ska genom en serie valbara lastavkännande och synkroniseringsrelaterade funktioner.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Klassningsområde 120 till 480 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz 120 till 480 V, enfas och trefas vid 50/60 Hz Less
Överföringstyp Omkoppling tillämpningsberoende Omkoppling tillämpningsberoende Less
Brytartyp Omkoppling tillämpningsberoende Omkoppling tillämpningsberoende Less

Specifikationer för ATC-styrenhet

Ingående reglerspänning 95 till 145 VAC, 50/60 Hz 95 till 145 VAC, 50/60 Hz Less
Spänningsmätningar för linjematning VAB generator VAB
VBC generator VBC
VCA generator VCA
VAB generator VAB
VBC generator VBC
VCA generator VCA
Less
Spänningsmätområde 0 till 575 VAC RMS (50/60 Hz) 0 till 575 VAC RMS (50/60 Hz) Less
Noggrannhet för spänningsmätning ±1 % av full skala ±1 % av full skala Less
Frekvensmätningar av Generator Generator Less
Frekvensmätområde 40 till 70 Hz 40 till 70 Hz Less
Noggrannhet för frekvensmätning ±0,3 Hz över mätintervallet ±0,3 Hz över mätintervallet Less
Underspänningsbortfall 80 % av den nominella systemspänningen 80 % av den nominella systemspänningen Less
Underspänningsupptagning 90 % av den nominella systemspänningen 90 % av den nominella systemspänningen Less
Bortfallsområde för underfrekvens 90 % av den nominella systemfrekvensen 90 % av den nominella systemfrekvensen Less
Upptagningsområde för underfrekvens 95 % av den nominella systemfrekvensen 95 % av den nominella systemfrekvensen Less
Bortfallsområde för överfrekvens 115 % av den nominella systemfrekvensen 115 % av den nominella systemfrekvensen Less
Upptagningsområde för överfrekvens 110 % av den nominella systemfrekvensen 110 % av den nominella systemfrekvensen Less
Arbetstemperaturintervall -20 till +70 °C (-4 till +158 °F) -20 till +70 °C (-4 till +158 °F) Less
Förvaringstemperaturområde -30 till +85 °C (-22 till +185 °F) -30 till +85 °C (-22 till +185 °F) Less
Driftfuktighet 0 till 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) 0 till 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande) Less
Förarmiljö Beständigt mot ammoniak, metan, kväve, väte och kolväten Beständigt mot ammoniak, metan, kväve, väte och kolväten Less
Generatorns startrelä 5 A, 1/6 hp vid 250 VAC VAC 5 A vid 30 VDC med en maximal belastning på 150 W 5 A, 1/6 hp vid 250 VAC VAC 5 A vid 30 VDC med en maximal belastning på 150 W Less
K1, K2 reläer
10 A, 1-3 hp vid 250 VAC

10 A vid 30 VDC

10 A, 1-3 hp vid 250 VAC

10 A vid 30 VDC
Less
Tillämpligt test UL-godkänd komponent
UL 1008, UL 991 Environmental IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
UL-godkänd komponent
UL 1008, UL 991 Environmental IEC 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4,
Less
Tillämpligt test, fortsättning 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
CISPR 11, Class B
FCC Part 15, Class B
CSS 22.2-178
61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-11
CISPR 11, Class B
FCC Part 15, Class B
CSS 22.2-178
Less
Inkapslingskompatibilitet NEMA 1, NEMA 3R och NEMA 12
UV-beständig ATC-100 frontplatta
NEMA 1, NEMA 3R och NEMA 12
UV-beständig ATC-100 frontplatta
Less

Funktioner som höjer prestanda

 • Avkänning för källa 1:
  • Underspänning/underfrekvens
  • Överfrekvens

 • Avkänning för källa 2:
  • Underspänning/överfrekvens

 • Reglageinställningar via byglar som sitter på enhetens baksida
 • Processbild med tillgänglig källa och tillhörande indikation med lysdiod
 • Tryckknapp för systemtest
 • Testapparat - valbart intervall på dag, av, 7, 14 eller 28 dagar med en fast körningstid på 15 minuter
 • Övervakar linjematningen och generatorkraftkällornas spänning och frekvens
 • Ger underspänningsskydd för linjematningen och generatorkraftkällorna
 • Ger under- och överfrekvensskydd för linjematningen och generatorkraftkällorna
 • Ger enkla kundinställningar
 • Medger test av systemet
 • Övergång i fas