MX150 mikroprocessorbaserad styrenhet

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

MX150 mikroprocessorn är standard i CTG-produktfamiljen. MX150 mikroprocessorpanelen styr driften och visar status för överföringskontaktens läge, timers och tillgängliga källor.
Som en inbyggd digital styrenhet erbjuder MX-serien hög driftsäkerhet och smidig obevakad drift i ett stort urval av tillämpningar.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Klassningsområde Strömställarberoende Strömställarberoende Less
Överföringstyp Programberoende Programberoende Less
Brytartyp Programberoende Programberoende Less

Styrenhetens specifikationer

Underspänningsbortfall för källa 1 och källa 2 75–98 % av nominell 75–98 % av nominell Less
Underspänningsåterställning för källa 1 och källa 2 85–100 % av nominell 85–100 % av nominell Less
Underfrekvensbortfall för källa 1 och källa 2 88–98 % av nominell 88–98 % av nominell Less
Underfrekvensåterställning för källa 1 och källa 2 90–100 % av nominell 90–100 % av nominell Less
Fördröjning för motornedkylning (U) 0–10 sekunder 0–10 sekunder Less
Fördröj överföring till icke-rekommenderad källa (W) 0–5 minuter 0–5 minuter Less
Fördröj NeutralTransition-tidsfördröjningar (DT,DW) 0–10 minuter 0–10 minuter Less
Lagringstemperatur (-30 °C–75 ˚C ), -22 ˚F–167 ˚F (-30 °C–75 ˚C ), -22 ˚F–167 ˚F Less
Arbetstemperatur (omgivande) 40 - 400 A gjutet hölje (-20 °C till 65 °C), -4 ˚F till 149 ˚F
40–4 000 A alla andra (-20 °C till 60 °C), -4 ˚F till 149 ˚F
40 - 400 A gjutet hölje (-20 °C till 65 °C), -4 ˚F till 149 ˚F
40–4 000 A alla andra (-20 °C till 60 °C), -4 ˚F till 149 ˚F
Less

Funktioner och fördelar

 • Digital timer och justeringar med 1 sekund upplösning
 • LED-lampor med lång livslängd och en tydlig LCD-display
 • Ingångarna optoisolerade för hög elektrisk immunitet mot transienter och störningar
 • Digitala spännings- och frekvensjusteringar med1 % upplösning
 • Spännings- och frekvensavkänning omfattar:
  –Spänningsobalansavkänning mellan faserna
  –Avkänning av för låg frekvens på källa 2
  –Avkänning av 3-fasunderspänning på källa 1 (S1)
  –Normal- och enfasavkänning på källa (S2)
  –Nödsituation
 • Modulärt försignalalternativ som enkelt integreras i systemet (t.ex. elevatorförsignal och frånkoppling av motorlast)
 • UMD-motorfrånkoppling tillgänglig för försignal eftersignal eller båda
 • Ledningsspänningstransienter isoleras från manöverplattan med fjärrtransformatorer
 • Förenklade huvudkomponenter och moduler för enkla byten
 • Omborddiagnostik inklusive spänningsfrekvens, styrning och timing
 • Beständigt minne – batteribackup behövs inte under normala källdriftstopp
 • Extern kommunikation tillgänglig via LonWorks/ModBus-nätverksgränssnitt (RS232, RS 422 och RS 485 finns också tillgängliga)
 • Kvarhållna och momentana testlägen är tillgängliga för styrenheten
 • Testläget möjliggör manuell förbikoppling av alla överföringstimer om tillämpligt
 • Automatisk justering av sommartid finns

Användarvänlig drift

 • LED-lampor för kontinuerlig övervakning av brytarläge, källtillgänglighet, tidsfördröjning drift och diagnostik
 • Förenklad justering av spänning, frekvens och tidsfördröjningsinställningar
 • Sluten differential 3-fas underspänningsavkänning hos källa 1, fabriksinställning 90 % uppsamling, 80 % bortfall (justerbart); underfrekvensavkänning hos källa 1 fabriksinställning 95 % uppsamling (justerbart)
 • Spännings- och frekvensavkänning hos källa 2, fabriksinställning 90 % uppsamlingsspänning, 95 % uppsamlingsfrekvens (justerbart)
 • Testströmställare (snabbtest/belastning/ingen belastning) som kan simulera normala källfel – kopplas automatiskt förbi om källa 2 går sönder