MX250 mikroprocessorstyrenhet

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

MX250 mikroprocessorn är standard för hela CTS-produktfamiljen. MX250-serien har alla standardfunktioner hos styrenheten MX150 samtidigt som den erbjuder utökad programmerbarhet och anpassning för fält. Den höga tillförlitligheten och enkla obevakade driften gör den perfekt för användning i en mängd olika verksamhetskritiska tillämpningar.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Klassningsområde Strömställarberoende Strömställarberoende Less
Överföringstyp Programberoende Programberoende Less
Brytartyp Programberoende Programberoende Less

Styrenhetens specifikationer

Underspänningsbortfall för källa 1 och källa 2 75–98 % av nominell 75–98 % av nominell Less
Underspänningsåterställning för källa 1 och källa 2 85–100 % av nominell 85–100 % av nominell Less
Underfrekvensbortfall för källa 1 och källa 2 90–100 % av nominell 90–100 % av nominell Less
Fördröjning för motornedkylning (U) 0–60 minuter 0–60 minuter Less
Fördröj överföring till icke-rekommenderad källa (W) 0–5 minuter 0–5 minuter Less
Fördröj NeutralTransition-tidsfördröjningar (DT,DW) 0–10 minuter 0–10 minuter Less
Lagringstemperatur (-30 °C–75 ˚C ), -22 ˚F–167 ˚F (-30 °C–75 ˚C ), -22 ˚F–167 ˚F Less
Arbetstemperatur (omgivande) 40-400 A, gjutet hölje (-20 ˚C till 65 ˚C), -4 ˚F till 149 ˚F
40-4 000 A, alla andra (-20 ˚C till 60 ˚C), -4 ˚F till 149 ˚F
40-400 A, gjutet hölje (-20 ˚C till 65 ˚C), -4 ˚F till 149 ˚F
40-4 000 A, alla andra (-20 ˚C till 60 ˚C), -4 ˚F till 149 ˚F
Less

Funktioner och fördelar

 • Tillgänglig för stöd av ALLA överföringslägen:
  – Öppen, fördröjd och sluten övergång
 • Användarvänlig programmerbar testapparat för motorn, med eller utan belastning, vid VALFRITT intervall under en ettårsperiod
 • En bred uppsättning driftsspänningar finns tillgängliga från en enda styrenhet för de flesta nationella och internationella tillämpningar
 • Realtidsvisning av ATS-status, inklusive aktiva timers
 • Skyddas av användardefinierade lösenord i flera nivåer
 • Seriell kommunikation som tillåter anslutning till andra ATS-system, Caterpillar®-ställverk och SCADA-system
 • Tidstestad synkron logik mäter automatiskt fasvinkel och frekvens, för att tillåta störningsfri överföring
 • Oöverträffad statistisk övervakning av ATS/system finns tillgänglig i realtid
 • Elevator med försignalkontakter förbikopplas automatiskt om den valda källan faller bort, vilket minimerar tiden som en elevator står utan ström
 • UMD (Universal Motor Disconnect) skickar en försignal, eftersignal eller bäggedera till valfritt motorstyrningscenter. UMD förbikopplas inte vid avbrott, och garanterar säkerheten vid förlust av enfas
 • Detektering av spänningsobalans som standard
 • Innehåller även alla standardfunktioner hos MX150
 • Bakgrundbelyst/temperaturkompenserad LCD-skärm (visar källans spänning och frekvens, utnyttjandetiden, fördröjningsalternativ och källans status)
 • Sluten differentiell trefas med underspänningsdetektering vid källa 1, fabriksinställning tillslag 90 %, frånslag 80 %; underfrekvensdetektering vid källa 1 fabriksinställning tillslag 95 %; spännings- och frekvensdetektering vid källa 2, fabriksinställning tillslagsspänning 90 %, tillslagsfrekvens 95 %.
  Alla fabriksinställningar kan justeras av operatören.
 • LED-indikatorer för ATS-läge och källtillgänglighet
 • Klocka för testapparat (konfigurerad för val av 1, 7, 14 eller 28 dagars körning)
 • Inbyggd tidsfördröjning med nedräkningsvisning
 • Tryckknapp för förbikoppling av tidsfördröjning för överföring/återöverföring
 • Överför/utför/utför ej, val av övervakning i fas
 • Händelseloggning (senaste 16 händelserna)
 • Ett test är standard (snabbt test/belastning/ingen belastning) för simulering av haveri vid källa 1 – förbikopplas automatiskt vid haveri vid källa 2.

MX250 mikroprocessorstyrenhet Standardutrustning

Prestanda
 • ESD-immunitetstest enligt EN61000-4-2 klass B (nivå 4)
 • Immunitetstest för snabba transienter/skurar enligt EN61000-4-4
 • Ledningsbunden och strålad utstrålning enligt EN55022 klass B (CISPR11) (överskrider EN55011 & MILSTD461 klass 3)
 • Immunitet mot spänningsfall och -avbrott EN61000-4-11
 • Immunitetstest utfördes enligt EN61000-4-6(ENV50141)
 • Immunitet mot ringning enligt IEEE 472 (ANSIC37.90A)
 • Immunitetstest för överspänning enligt EN61000-4-5 IEEE C62.41
 • UL-, CSA- och IEC-listade
 • Immunitetstest för RF-strålning, elektromagnetiskt fält enligt EN61000-4-3 (ENV50140) 10 v/m

Användarvänlig hantering
 • Väder- och manipuleringsskyddad pekplatta
 • Programmering och visning genom dörren
 • Universaldisplay: lysdioder för kontinuerlig övervakning av reglagets läge och källtillgänglighet, en LCD-display med fyra rader om 20 tecken som används för inställningar, funktioner, programmering och meddelanden
 • Förenklad inmatning via knappsatsen – det menystyrda systemet är utformat för enkel användning
 • Inbyggt diagnostikverktyg med skärmar för enkel felsökning

Fler funktioner
 • Användarinställningarna påverkas inte vid strömavbrott
 • Den inbyggda programmerbara testapparaten använder en separat mikrokontroller med oberoende reservbatteripaket som kan användas som klocka/kalender – ett batterifel kommer inte att påverka reglagets funktion
 • Inbyggt elektriskt skydd för operatören
 • Ingångarna är optokopplade för hög elektrisk immunitet mot transienter och brus
 • Källanslutning och loggning av överföringsdata
 • Separat ledning för spänningskomponenter för styrenhetens isolering
 • Övervakarkrets för mikroprocessordrift