ATS-MX kontaktor MX350 styrenhet

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Spänningsobalans med bortfall för källa 1 och källa 2
5-20 % av den nominella
5-20 % av den nominella
Fördröj NeutralTransition-tidsfördröjningar (DT, DW)
0–10 minuter
0–10 minuter
Styrström
120 VAC
120 VAC

Översikt

MX350-styrenheten är särskilt konstruerad för lågspänningstillämpningar för reverseringslastbrytare (ATS). De flexibla alternativen för styrning och kommunikation är perfekta för alla tillämpningar. Inbyggda tryckknappar, grafiska reglage och lysdiodsindikatorer minskar antalet externa komponenter och ledningar samt ger lokal styrning och åtkomst till systeminformation. Flera kommunikationsprotokoll tillåter enkel integrering i övervaknings- och kontrollsystem.

Fördelar

Styrenheten MX350 mikroprocessorn

är standard i hela CTE-produktfamiljen

Grafisk Kontrollpanel

ger lokal styrning och åtkomst till systeminformation. Automation FlexLogic� med förregling och programmerbar logikstyrenhet

Produktspecifikation för MX350 styrenhet

Spänningsobalans med bortfall för källa 1 och källa 2 5-20 % av den nominella 5-20 % av den nominella
Fördröj NeutralTransition-tidsfördröjningar (DT, DW) 0–10 minuter 0–10 minuter
Styrström 120 VAC 120 VAC
Underspänningsbortfall för källa 1 och källa 2 75-99 % av den nominella 75-99 % av den nominella
Underspänningsåterställning för källa 1 och källa 2 85–100 % av nominell 85–100 % av nominell
Överfrekvensbortfall för källa 1 och källa 2 50,1-63 Hz 50,1-63 Hz
Källavkänning 120-690 VAC +/- 1% av den nominella spänningen ( +/- 0,05 Hz, +/- 0,5 A) 120-690 VAC +/- 1% av den nominella spänningen ( +/- 0,05 Hz, +/- 0,5 A)
Fördröjning för motornedkylning (U) 0–60minuter 0–60minuter
Underfrekvensåterställning för källa 1 och källa 2 45-59,5 Hz 45-59,5 Hz
Lastkontrollens reläkontakter (2) 0-259 minuter 0-259 minuter
Överspänningsbortfall för källa 1 och källa 2 105-110 % av den nominella 105-110 % av den nominella
Spänningsobalans för återställning för källa 1 och källa 2 4-19 % av den nominella 4-19 % av den nominella
Förvaringstemperatur (-40 °C - 90 ˚C ) (-40 °C - 90 ˚C )
Underfrekvensbortfall för källa 1 och källa 2 45-59,9 Hz 45-59,9 Hz
Överfrekvensåterställning för källa 1 och källa 2 50-62,9 Hz 50-62,9 Hz
Fördröj överföring till icke-rekommenderad källa (W) 0–5 minuter 0–5 minuter
Omgivande arbetstemperatur (-20 °C till 50 °C) (-20 °C till 50 °C)
Kommunikationsgränssnitt – tillval Seriell RS-485 upp till 115,2 kbit/s eller TCP/IP (10/100 base-T) Seriell RS-485 upp till 115,2 kbit/s eller TCP/IP (10/100 base-T)
Överspänningsåterställning för källa 1 och källa 2 103-108 % av den nominella 103-108 % av den nominella
Lastkontrollens reläkontakter (1) klassad för 10 A vid 24 VDC eller 120 VAC klassad för 10 A vid 24 VDC eller 120 VAC
Klassningsområde Strömställarberoende Strömställarberoende
Överföringstyp Programberoende Programberoende
Brytartyp Programberoende Programberoende

MX350 styrenhet Standardutrustning

Statuslysdioder för:

 • Överföringsväxling
 • Aktiva larm
 • Tillgänglighet för källa 1 och 2
 • Anslutning av källa 1 och 2
 • Tidsfördröjning aktiv

Grafisk display:

 • Grafisk färgdisplay med USB-port för kalibrering/programmering och inbäddad hjälp
 • Visar 256 tidstaggade händelser med 1 ms upplösning
 • Övervakar över-/underfrekvens, spänningsförhållanden, frekvensobalans och fasrotation
 • Ger detaljerade rapporter om driftstopp, tester och felsökning

Intervaller för reglage/mätning:

 • Programmerbar generatortestapparat
 • Synkroskop
 • Kontakter för positionsindikation för källa 1 och källa 2 samt signaler för fjärrtest av belastning och fördröjning för motorstart
 • Övervakning i fas för källa 1 och källa 2
 • Timers för tidsfördröjning för neutralläge, motorstart och motoravstängning

Testning och certifiering

 • Uppfyller EN 60947-1, EN 60947-6-1, EN 60255-26 (EN 50263), EN 5502 / CISPR22 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
 • Testad i enlighet med:
  IEC 60068-2-30
  IEC 60068-2-1
  IEC 60068-2-2
  IEC 60255-22-1
  IEC 60255-22-2
  IEC 60255-22-3
  IEC 60255-22-4
  IEC 60255-22-5
  IEC 60255-22-6
  IEC 60255-25
  IEC 60529; IP54 (front),IP20(back)
  IEC 61000-4-11
 • Kvalitetssystem:
  Tillverkas inom ett ISO 9001-registrerat program

MX350 styrenhet Tillvalsutrustning

Tillvalspaket A:

 • Fyra (4) programmerbara ingångar och fyra (4) utgångar som kan tilldelas till ytterligare funktioner hos reverseringslastbrytaren
 • Utökad diagnostik, snabb inspelning av 256 händelser, 365 dagar
 • Programvara för övervakning (lokal eller fjärrstyrd), USB-gränssnitt för överföring och hämtning av inställningsparametrar
 • Fullfunktionsstyrning för reverseringslastbrytaren med fullständiga avkännings- och styrningsfunktioner
 • Fullständig uppsättning med programmerbara strömställare för reverseringslastbrytaren AUTO/MAN, prioriterat val av källa, utför/utför ej överföring, val av övergångsmetod för modeller med sluten övergång)

Tillvalspaket B:

 • Inspelning av vågform, tio (10) kanaler, upp till 256 cykler om sexton (16) prover/sekund.
 • Tio (10) kundprogrammerbara digitala och tio (10) analoga larm.
 • Inbegriper funktionerna i tillvalspaket A plus
 • Automatisk lastreducering med utlösare för spänning, frekvens och kW.
 • Tjugokanalig (20) dataloggning, provperiod som kan konfigureras av kunden från en (1) cykel till sextio (60) minuter.

Tillvalspaket C:

 • Inbegriper funktionerna i paket B plus
 • Fyra (4) extra in- och utgångar (totalt åtta (8) in och åtta (8) ut)

Tillvalspaket D:

 • Anpassad logik för användarkontroll
 • Inbegriper funktionerna i paket C plus
 • Fyra (4) extra in- och utgångar (totalt tolv (12) in och tolv (12) ut)

Tillvalspaket M:

 • Konfiguration för enbart manuell drift (icke-automatisk)

Jämför MX350 styrenhet med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.

Samtycke till marknadsföring