System/kraftsystem/elkraftsproduktion/ATS-MX kontaktor Reverseringslastbrytare i CTS-serien

Reverseringslastbrytare i CTS-serien

Reverseringslastbrytare i CTS-serien

Översikt över funktionerna

Funktioner som höjer prestanda
Egenskaper hos design och konstruktion

Produktspecifikation för Reverseringslastbrytare i CTS-serien

Teknisk sammanfattning

Elektriska klassningar

Reverseringslastbrytare i CTS-serien Standardutrustning

Cat CTS-serien med reverseringslastbrytare

 • Cat CTS-serien med lastbrytare av kontaktortyp har en fullständigt programmerbar/konfigurerbar mikroprocessorbaserad styrenhet som ger den bästa möjliga tillämpningsflexibiliteten. Dessutom finns CTS-serien tillgänglig i en mängd olika konfigurationer, vilket gör att den kan tillgodose behoven hos de mest kritiska belastningar.De tillgängliga konfigurationerna är bl.a. följande:

40–4 000 A:

 • CTSD lastbrytare med fördröjd övergång
 • CTSM manuella lastbrytare
 • CTS reverseringslastbrytare

100-4 000 A:

 • CTSCT lastbrytare med sluten övergång
 • CBTSD förbikopplingsbrytare med fördröjd övergång
 • CBTSCT förbikopplingsbrytare med sluten övergång
 • CBTS reverseringslastbrytare/förbikopplingsbrytare

Alla CTS-produkter uppfyller eller överträffar branschkraven för att säkerställa specifikationer och installation.

 • Koder och standarder: NFPA 0,99, 101, 110, NEC 517, 700, 701, 702, IEEE 446, 241, NEMA ICS2-447
 • CSA C22.2 nr 178-listad till och med 600 VAC
 • Kvalitetssystem:
  ISO 9001-registrerat
 • UL 1008-listad till och med 480 VAC
 • Reglage testade i enlighet med:
 • Utrustning (reglage och kraftdel) Seismiskt test kvalificerat enligt:
  IBC-2003
  IEEE-693-2005
 • Kåpor uppfyller kraven enligt:
  UL 508, UL 50, ICS 6, ANSI C33.76 och NEMA 250
 • IEC 947-6-1-listad till och med 480 VAC
 • Den här robust konstruerade familjen med brytare av kraftkontaktortyp har utformats särskilt för lastbrytaruppgifter med fokus på tillförlitlighet, mångsidighet och användarvänlighet.
  CTS-strömpanelens komponenter, som utgörs av lastbrytarkontakter, drivmekanism och polanslutningar monteras på ett särskilt utformat bakplan. Logiska enheter, inklusive mikroprocessorstyrning, extra tidsfördröjningar och särskilda tillbehörsutrustning som monteras på luckan för enkelt underhåll och separation från kraftdelen. De ansluts med ett numrerat kablage som är utrustat med en kontakt för frånkoppling som tillåter att kontrollpanelen isoleras för underhåll.

CTS-seriens driftsmetod

 • När den normala källan havererar eller spänningen sjunker till ett på förhand angivet värde (vanligen 80 % av nominell spänning), sluts en krets vid behov för att starta motorgeneratoraggregatet. När nödkraftkällan når 90 % av nominell spänning och 95 % av nominell frekvens strömsätts drivsolenoiden genom nödspolens styrrelä, vilket orsakar att huvudkontakterna kopplar från belastningen från den normala källan och ansluter den till nödkraftkällan. När drivsolenoiden har avslutat sin elektriska slaglängd och sitter på plats öppnas nödspolens styrrelä så att den kopplas från. Lastbrytaren är nu mekaniskt låst i nödläget. När normal spänning är den normala källan och ansluter den till nödkraftkällan. När drivsolenoiden har avslutat sin elektriska slaglängd och sitter på plats öppnas nödspolens styrrelä så att den kopplas från. Lastbrytaren är nu mekaniskt låst i nödläget. När normal spänning är och är på plats, öppnas spolens styrrelä så att den kopplas från. Lastbrytaren är nu mekaniskt låst i det normala läget.

Drivmekanism

 • Alla CTS-brytare har den enkla knäledstekniken, så att de kan låsas mekaniskt i antingen normalt läge eller nödläge, samt en höghastighetsdrivning som säkerställer kontaktöverföring på högst 100 ms. Högt kontakttryck och ett positivt mekaniskt lås ger höga klassningar för kapacitet och stängningsvärden, som vida överskrider UL-kraven.

Jämför Reverseringslastbrytare i CTS-serien med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  Reverseringslastbrytare i CTS-serien

Visa fler erbjudanden