Reverseringslastbrytare i CTG-serien

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt


Cat® CTG-serien med reverseringslastbrytare är förkonfigurerade för tillämpningar som kräver den tillförlitlighet och enkla användning som återfinns hos en lastbrytare av kontaktortyp med full funktionalitet.

CTG-brytarna är utrustade med nästa generations MX150-mikroprocessorpanel, som styr driften och visar status för lastbrytarens läge, timers och tillgängliga källor. I egenskap av en inbyggd digital styrenhet erbjuder MX150 en hög tillförlitlighet och enkel obevakad drift i en mängd olika tillämpningar.< /br>

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Överföringstyp Öppen övergång Öppen övergång Less
Klassningsområde 40-3 000 A 40-3 000 A Less
Brytartyp Kontaktorbaserad Kontaktorbaserad Less

Egenskaper

 • Klassningar 40 till 3 000 A (2, 3 eller 4 poler)
 • UL 1008-listad vid 480 VAC
 • CSA-certifierad vid 600 VAC (200-225 A – 480 V)
 • IEC-listad vid 480 V
 • Tvåvägs kontaktormekanism med mekanisk spärr
 • Styrs elektriskt, hålls fast mekaniskt
 • Utformad för nödläges- och vilolägestillämpningar
 • Tillgänglig i modeller med vanlig öppen övergång (CTG) eller fördröjd övergång (CTGD)
 • Immunitet mot ringning enligt IEEE 472 (ANSI C37.90A
 • Ledningsbunden och strålad utstrålning enligt EN55022 klass B (CISPR 11) (överskrider EN55011 & MILSTD 461 klass 3)
 • ESD-immunitetstest enligt EN61000-4-2 (nivå 4)
 • Immunitetstest för RF-strålning, elektromagnetiska fält enligt EN61000-4-3 (ENV50140) 10 v/m
 • Immunitetstest för snabba transienter/skurar enligt EN61000-4-4
 • Immunitet mot RF-strålning, elektromagnetiskt fält
 • Immunitetstest för överspänning enligt EN61000-4-5 IEEE C62.41 (1,2 x 50 ms, 5 och 8 kV)
 • Immunitetstest utfördes enligt EN61000-4-6 (ENV50141)
 • Immunitet mot spänningsfall och -avbrott EN61000-4-11
 • Seismisk efterlevnad med IEEE-693-2005 och IBC-2003

Egenskaper hos design och konstruktion

 • Sluten differentiell trefas med underspänningsdetektering av normal källa – fabriksinställning tillslag 90 %, frånslag 80 % (justerbart); underfrekvensdetektering vid normal källa fabriksinställning tillslag 95 % (justerbart)
 • Spännings- och frekvensdetektering vid nödkraftkällan – fabriksinställning tillslagsspänning 90 %, tillslagsfrekvens 95 % (justerbart)
 • Testströmställare (snabbt test/belastning/ingen belastning) för simulering av haveri vid normal källa – förbikopplas automatiskt om nödkraftkällan havererar
 • Kåpa av typ 1 är standard – finns även tillgänglig i öppet format eller kåpor av typerna 3R, 4, 4X eller 12
 • Reverseringslastbrytare i CTG-serien Standardutrustning

  Standardfunktioner
  • Extra kontakt:
   Sluten när reglaget är i normalt läge
   (Extra kontakter är tillval)
  • Tidsfördröjning för start av motorn: Standardinställning 3 sekunder, justerbart 0-10 sekunder
  • Belastningsutjämning/fjärrtest av belastning: Ingång för belastningsutjämning eller fjärrtest av belastning; med automatisk återgång till normal om nödkraftkällan havererar och normal finns tillgänglig; 120 VAC
  • Indikatorer med lysdioder:
   - Reglaget i nödläget
   - Reglaget i normalläget
   - Normal källa tillgänglig
   - Nödkraftkällan tillgänglig
  • När den angetts för användning med en lastbrytare med fördröjd övergång i CTGD-serien innehåller kontrollpanelen även följande:
  • Knapp för händelselogg OD 16 Händelse som spårar datum, tid, orsak och vidtagen åtgärd
  • Tidsfördröjning för återöverföring till normal: Fördröjer återöverföring till normal källa (omedelbar överföring vid haveri i generatoraggregat); standardinställning 30 minuter, justerbart 0-60 minuter
  • Testningstimer med 7, 14, 28 dagars intervall, tryckknapp/timeranvändning
  • Testströmställare – momentan
  • Övervakning i fas, självjusterande (ej tillgängligt på CTGD-modeller)
  • Extra kontakt:
   Sluten när reglaget är i nödläget
   (Extra kontakter är tillval)
  • Tryck på knappen för förbikoppling av tidsfördröjning och normal vid nödläge
  • Avkänning av spänning och frekvens för S1 och S2
  • Kontakt för motorstart

  MX150 kontrollpanel
  • LED-/LCD-indikatorer för enklare visning och lång livslängd
  • Tidsfördröjning för motornedkylning: Gör att motorn kan köras utan belastning efter återöverföring till normal av reglaget, standardinställning 5 minuter, justerbart 0-60 minuter
  • Ingångarna är optokopplade för hög elektrisk immunitet mot transienter och brus
  • Inbyggt diagnostikverktyg med LCD-display för omedelbar felsökning
  • Icke-flyktigt minne (testapparatens reservbatteri behövs inte för standarddrift)
  • Processorn och de digitala kretsarna är isolerade från linjespänningen
  • Kommunikationkontakt för nätverksgränssnitt
  • Tidsfördröjning vid överföring till reserv: Fördröjer överföringen till reservkällan efter det att reservkällan har bekräftats vara tillgänglig, standardinställning 1 sekund, justerbart 0-5 minuter
  • Inställningarna för timer och spänning/frekvens justeras utan frånkoppling från strömkällorna

  Reverseringslastbrytare i CTG-serien Tillvalsutrustning

  Tillval
  • Konfiguration för servicelucka
  • Extra kontakter: Sluts när lastbrytaren är i läget för källa 1
  • Elevator med extra försignalkontakter: Öppen 0-60 sekunder före överföring i valfri riktning, stängs igen efter överföringen
  • Värmare och termostat
  • Extra kontakter, används för linjeavbrott för källa 1
  • Obs! För tillämpningar som kräver ytterligare tillval eller andra konfigurationer, se CTS-seriens fullständigt konfigurerbara lastbrytare.
  • Extra kontakter, används för tillgänglighet för källa 2
  • Testapparat, klocktyp (belastning/ingen belastning): Tillåter att generatorn startar motorn och körs obelastad eller simulera ett strömavbrott, starta generatorn och köras under belastning (7-14-28-365 dagar, kan väljas av användaren)
  • Gränssnittskort för nätverkskommunikation (LonWorks/ModBus)
  • Universell strömbrytarkrets för motorbelastning: den extra kontakten öppnas 0-60 sekunder före överföring i valfri riktning, sluts igen efter överföringen. Kan konfigureras av slutanvändaren för förhandsöverföring, efterhandsöverföring, eller bäggedera.
  • Extra kontakter: Sluts när lastbrytaren är i läget för källa 2
  • Effektmätare
  • Underhållen testströmställare
  • Strömbrytare: Tillåter överföring i AUTO-läget och hindrar överföring i INHIBIT-läget. (Standard 800 A och högre)
  • Låsbart genomskinligt lock för reverseringslastbrytarens styrenhet
  • Spänningsobalansövervakare (trefas)
  • Underhållen testströmställare med knappsats