Reverseringslastbrytare i CTGSE-serien och CTGDSE-serien med servicelucksklassning

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® CTGSE-seriens reverseringslastbrytare integrerar linjematningssäkringen, tillvalet överspänningsskydd för transientspänning och strömövervakning i ett paket. CTGDSE-serien tillåter att reverseringslastbrytaren används med fördröjd övergång. MX150-styrenheten visar status för lastbrytarens läge, timers och tillgängliga källor. Ett gränssnitt för kommunikationsnätverk finns som tillval.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Brytartyp Kontaktorbaserad Kontaktorbaserad Less
Överföringstyp Öppen övergång med servicelucka Öppen övergång med servicelucka Less
Klassningsområde 40-3 000 A 40-3 000 A Less

Funktioner som höjer prestanda

Reverseringslastbrytare i CTGSE-serien och CTGDSE-serien med servicelucksklassning Standardutrustning

Elektriska klassningar
  • UL 891, UL 1008, SA 22.2, IEC 947-6-1
  • ESD-immunitetstest enligt EN61000-4-2 (nivå 4)
  • Immunitetstest för snabba transienter/skurar enligt EN61000-4-4
  • NFPA70,99 101 & 110
  • Immunitet mot ringning enligt IEEE 472 (ANSI C37.90A)
  • Klassningar 40 till 3 000 A
  • Immunitet mot spänningsfall och -avbrott EN61000-4-11

Reverseringslastbrytare i CTGSE-serien och CTGDSE-serien med servicelucksklassning Tillvalsutrustning

Tillbehör som finns som tillval
  • Ytterligare tillval är bl.a. integrerad batteriladdare, shuntutlösarväljare, kraftövervakning och integrerat TVSS
  • Valfritt integrerad lastmitt för flera anslutningar på belastningssidan, anslutningar tillgängliga upp till 240 V