CTSM- och CTGM-seriens manuella lastbrytare

< Tillbaka


Vissa reservströmsinstallationer kräver flera reverseringslastbrytare, som matar separata belastningar. I många anläggningar där icke kritiska belastningar matas kan specifikationerna kräva manuella eller icke-automatiska lastbrytare.Denna metod används eftersom driftpersonal är närvarande och lasterna inte är av kritisk typ som kräver obevakad automatisk drift.

Eftersom utrustningen har mindre kritisk funktion har inga specifika industriella kravfastställts. Det innebär att enheter som vippbrytare haranvänts. Eftersom de icke-automatiska lastbrytarna är en del av nödströmförsörjningssystemetska de ska ha samma UL 1008-elmärkdata som de reverseringslastbrytare som matar mer kritiska belastningar. I händelse av en kortslutning måste de icke-automatiska lastbrytarna ha samma märkvärden som reverseringslastbrytarna och de måste vara lika robusta och pålitliga.

För att tillgodose detta behov erbjuder Caterpillar CTSM- och CTGM-seriens elektriskt styrda, mekaniskt spärrade icke-automatiska lastbrytare. Dessa enheter har samma konstruktion som CTS-seriens reverseringslastbrytare och levereras med samma elektriska märkdata och mekaniska funktioner. Den manuella-serien ärelektrisk styrd med hjälp av tryckknappar monterade på brytaren eller på en annan plats. Till skillnad från den ovan nämnda frånskiljare erbjuder CTSM- och CTGM-serien ytterligare skydd genom att integrera normala spänningsavkännande reläer och reläer med varierande källa som inte tillåter strömställaren att överföras manuellt om inte källan som den överförs till är vid 90 % av sin nominella spänning. Dessutom testas och listas CTSM- och CTGM-serien enligt UL 1008standarderna. Vippbrytare listas inte efter den här kritiska standarden.
Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Vissa reservströmsinstallationer kräver flera reverseringslastbrytare, som matar separata belastningar. I många anläggningar där icke kritiska belastningar matas kan specifikationerna kräva manuella eller icke-automatiska lastbrytare.Denna metod används eftersom driftpersonal är närvarande och lasterna inte är av kritisk typ som kräver obevakad automatisk drift.
Eftersom utrustningen har mindre kritisk funktion har inga specifika industriella kravfastställts. Det innebär att enheter som vippbrytare haranvänts. Eftersom de icke-automatiska lastbrytarna är en del av nödströmförsörjningssystemetska de ska ha samma UL 1008-elmärkdata som de reverseringslastbrytare som matar mer kritiska belastningar. I händelse av en kortslutning måste de icke-automatiska lastbrytarna ha samma märkvärden som reverseringslastbrytarna och de måste vara lika robusta och pålitliga.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Klassningsområde 40-4 000 A 40-4 000 A Less
Överföringstyp Öppen/manuell Öppen/manuell Less
Brytartyp Kontaktorbaserad Kontaktorbaserad Less

CTSM- och CTGM-seriens manuella lastbrytare Standardutrustning

Standardtillbehör
  • L indikerar LED-pilotbelysning:
  • A - Extra kontakter:
  • YE Tryckknapp för nödfall
  • YN Tryckknapp för normalläge