CM25E elkraftsgeneratoraggregat

CM25E

Översikt över funktionerna

Tillförlitlig drift
Styrning och övervakning
Enkel installation
Enkel manövrering
Intelligent enkelhet
Enkelt underhåll
Bränsle
Emissioner
Expertis och erfarenhet

Produktspecifikation för CM25E

Specifikationer för generatoraggregat

Motorspecifikationer

CM25E Standardutrustning

Bränslesystem

 • Motorventilationsmodul (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Modul för tändbränsle (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel))
 • Separatormodul
 • Förtrycksmodul
 • Cirkulationsmodul
 • Gasventilenhet (GVU, Gas Valve Unit) (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)

Smörjoljesystem

 • Kombinationsmodul: kylvattensystem och smörjoljesystem
 • Modul för smörjoljeavskiljning
 • Rörgränssnittsmodul

Kylvattensystem

 • Rörgränssnittsmodul
 • Kombinationsmodul: se smörjoljesystem
 • Kylvattensystem med kylare

Startsystem

 • Startmodul för tryckluftsbehållare
 • Startmodul för luftkompressor

Förbränningsluftsystem

 • Luftfilter – oljebad
 • Luftfilter – ficka
 • Luftfilter – puls

Avgassystem

 • Omvandlarsystem för oxideringskatalysator (Oxicat, Oxidation catalytic)
 • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR, Selective Catalytic Reduction)
 • Avgasventilationsmodul (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Avgasljuddämpare

Styrnings- och övervakningssystem

 • Gasläckagedetektering per cylinder (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Motorstyrningsmodul (MCC, Motor Control Center)
 • Lokal kontrollpanel (LCP, Local Control Panel)
 • Motorövervakningspaket
 • Lokal datapanel (LDP, Local Data Panel)/generatorns kontrollpanel (GCP, Generator Control Panel)

Monteringssystem

 • Elastisk montering – generatoraggregat/motor

Jämför CM25E med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  CM25E

Visa fler erbjudanden