< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

CM25E Standardutrustning

Bränslesystem
 • Motorventilationsmodul (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Tändbränsleoljemodul (endast bränslehybrid (DF))
 • Separatormodul
 • Förtrycksmodul
 • Cirkulationsmodul
 • Gasventilenhet (GVU) (endast bränslehybrid (DF) och gas)

Smörjoljesystem
 • Kombinationsmodul: Kylvattensystem och smörjoljesystem
 • Smörjoljeavskiljarmodul
 • Rörgränssnittsmodul

Kylvattensystem
 • Rörgränssnittsmodul
 • Kombinationsmodul: se smörjoljesystem
 • Kylvattensystem med kylare

Startsystem
 • Starttryckluftsbehållarmodul
 • Startluftkompressormodul

Förbränningsluftsystem
 • Luftfilter – oljebad
 • Luftfilter – ficka
 • Luftfilter – puls

Avgassystem
 • Omvandlarsystem för oxideringskatalysator (Oxicat)
 • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
 • Avgasventilationsmodul (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Avgasljuddämpare

System för styrning och övervakning
 • Gasläckagedetektering per cylinder (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Motorstyrningsmodul (MCC)
 • Lokal kontrollpanel (LCP)
 • Motorövervakningspaket
 • Lokal datapanel (LDP)/generatorns kontrollpanel (GCP)

Monteringssystem
 • Elastisk montering – generatoraggregat/motor