CM32E elkraftsgeneratoraggregat

CM32E

Översikt över funktionerna

Tillförlitlig drift
Styrning och övervakning
Enkel installation
Enkel manövrering
Intelligent enkelhet
Enkelt underhåll
Bränsle
Emissioner
Expertis och erfarenhet

Produktspecifikation för CM32E

Specifikationer för generatoraggregat

Motorspecifikationer

Mått för generatoraggregat

CM32E Standardutrustning

Bränslesystem

 • Gasventilenhet (GVU, Gas Valve Unit) (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Modul för tändbränsle (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel))
 • Cirkulationsmodul
 • Förtrycksmodul
 • Motorventilationsmodul (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Separatormodul

Smörjoljesystem

 • Kombinationsmodul: kylvattensystem och smörjoljesystem
 • Modul för smörjoljeavskiljning
 • Rörgränssnittsmodul

Kylvattensystem

 • Kylvattensystem med kylare
 • Kombinationsmodul: se smörjoljesystem
 • Rörgränssnittsmodul

Startsystem

 • Startmodul för luftkompressor
 • Startmodul för tryckluftsbehållare

Förbränningsluftsystem

 • Luftfilter – oljebad
 • Luftfilter – ficka
 • Luftfilter – puls

Avgassystem

 • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR, Selective Catalytic Reduction)
 • Avgasljuddämpare
 • Avgasventilationsmodul (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Omvandlarsystem för oxideringskatalysator (Oxicat, Oxidation catalytic)

Styrnings- och övervakningssystem

 • Motorstyrningsmodul (MCC, Motor Control Center)
 • Motorövervakningspaket
 • Gasläckagedetektering per cylinder (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Lokal kontrollpanel (LCP, Local Control Panel)
 • Lokal datapanel (LDP, Local Data Panel)/generatorns kontrollpanel (GCP, Generator Control Panel)

Monteringssystem

 • Elastisk montering – generatoraggregat/motor

Jämför CM32E med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  CM32E

Visa fler erbjudanden