CM32E elkraftsgeneratoraggregat

CM32E

Produktspecifikation för CM32E

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått

CM32E Standardutrustning

Bränslesystem

 • Gasventilenhet (GVU) (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Tändbränsleoljemodul (endast bränslehybrid (DF))
 • Cirkulationsmodul
 • Förtrycksmodul
 • Motorventilationsmodul (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Separatormodul

Smörjoljesystem

 • Kombinationsmodul: Kylvattensystem och smörjoljesystem
 • Smörjoljeavskiljarmodul
 • Rörgränssnittsmodul

Kylvattensystem

 • Kylvattensystem med kylare
 • Kombinationsmodul: see smörjoljesystem
 • Rörgränssnittsmodul

Startsystem

 • Startluftkompressormodul
 • Starttryckluftsbehållarmodul

Förbränningsluftsystem

 • Luftfilter – oljebad
 • Luftfilter – ficka
 • Luftfilter – puls

Avgassystem

 • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
 • Avgasljuddämpare
 • Avgasventilationsmodul (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Omvandlarsystem för oxideringskatalysator (Oxicat)

System för styrning och övervakning

 • Motorstyrningsmodul (MCC)
 • Motorövervakningspaket
 • Gasläckagedetektering per cylinder (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Lokal kontrollpanel (LCP)
 • Lokal datapanel (LDP)/generatorns kontrollpanel (GCP)

Monteringssystem

 • Elastisk montering – generatoraggregat/motor

Jämför CM32E med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  CM32E

Visa fler erbjudanden