CM43C V-typ elkraftsgeneratoraggregat

CM43C V-typ

Produktspecifikation för CM43C V-typ

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått

CM43C V-typ Standardutrustning

Bränslesystem

 • Motorventilationsmodul (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Cirkulationsmodul
 • Separatormodul
 • Tändbränsleoljemodul (endast bränslehybrid (DF))
 • Gasventilenhet (GVU) (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Förtrycksmodul

Smörjoljesystem

 • Kombinationsmodul: Kylvattensystem och smörjoljesystem
 • Rörgränssnittsmodul
 • Smörjoljeavskiljarmodul

Kylvattensystem

 • Rörgränssnittsmodul
 • Kylvattensystem med kylare
 • Kombinationsmodul: see smörjoljesystem

Startsystem

 • Startluftkompressormodul
 • Starttryckluftsbehållarmodul

Förbränningsluftsystem

 • Luftfilter – ficka
 • Luftfilter – oljebad
 • Luftfilter – puls

Avgassystem

 • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
 • Avgasventilationsmodul (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Omvandlarsystem för oxideringskatalysator (Oxicat)
 • Avgasljuddämpare

System för styrning och övervakning

 • Gasläckagedetektering per cylinder (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Motorövervakningspaket
 • Lokal datapanel (LDP)/generatorns kontrollpanel (GCP)
 • Lokal kontrollpanel (LCP)
 • Motorstyrningsmodul (MCC)

Monteringssystem

 • Elastisk montering – generatoraggregat/motor

Jämför CM43C V-typ med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  CM43C V-typ

Visa fler erbjudanden