CM43C V-typ elkraftsgeneratoraggregat

CM43C V-typ

CM43C V-typ

Översikt över funktionerna

Tillförlitlig drift
Styrning och övervakning
Enkel installation
Enkel manövrering
Intelligent enkelhet
Enkelt underhåll
Bränsle
Emissioner
Expertis och erfarenhet

Produktspecifikation för CM43C V-typ

Specifikationer för generatoraggregat

Motorspecifikationer

Mått för generatoraggregat

CM43C V-typ Standardutrustning

Bränslesystem

 • Motorventilationsmodul (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Cirkulationsmodul
 • Separatormodul
 • Modul för tändbränsle (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel))
 • Gasventilenhet (GVU, Gas Valve Unit) (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Förtrycksmodul

Smörjoljesystem

 • Kombinationsmodul: kylvattensystem och smörjoljesystem
 • Rörgränssnittsmodul
 • Modul för smörjoljeavskiljning

Kylvattensystem

 • Rörgränssnittsmodul
 • Kylvattensystem med kylare
 • Kombinationsmodul: se smörjoljesystem

Startsystem

 • Startmodul för luftkompressor
 • Startmodul för tryckluftsbehållare

Förbränningsluftsystem

 • Luftfilter – ficka
 • Luftfilter – oljebad
 • Luftfilter – puls

Avgassystem

 • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR, Selective Catalytic Reduction)
 • Avgasventilationsmodul (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Omvandlarsystem för oxideringskatalysator (Oxicat, Oxidation catalytic)
 • Avgasljuddämpare

Styrnings- och övervakningssystem

 • Gasläckagedetektering per cylinder (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Motorövervakningspaket
 • Lokal datapanel (LDP, Local Data Panel)/generatorns kontrollpanel (GCP, Generator Control Panel)
 • Lokal kontrollpanel (LCP, Local Control Panel)
 • Motorstyrningsmodul (MCC, Motor Control Center)

Monteringssystem

 • Elastisk montering – generatoraggregat/motor

Jämför CM43C V-typ med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  CM43C V-typ

Visa fler erbjudanden