CM43C V-typ

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillars elkraft står för tillförlitlig energiförsörjning. Cats generatoraggregat stänger det energigap som orsakas av förnybara energikällor såsom vind och fotoelektromotorisk, i synnerhet under energisystemomvandling. Snabb ökningstid, låga driftskostnader och snabba underhållstider säkerställer hög tillgänglighet i enlighet med kundernas behov. Kombinerade lösningar för värme/kylning och kraft gör att våra kunder kan maximera effektivitet och resultat och samtidigt minska på emissionerna. Närhelst det behövs kraft runt om i världen kan Caterpillar förse dig med de bästa produkterna och tjänsterna som maximerar din vinst.

Generatoraggregatets specifikationer

Enheter:
Spänning 3-13,8 kV 3-13,8 kV Less

CM43C V-typ Standardutrustning

Bränslesystem
 • Motorventilationsmodul (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Cirkulationsmodul
 • Separatormodul
 • Tändbränsleoljemodul (endast bränslehybrid (DF))
 • Gasventilenhet (GVU) (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Förtrycksmodul

Smörjoljesystem
 • Kombinationsmodul: Kylvattensystem och smörjoljesystem
 • Rörgränssnittsmodul
 • Smörjoljeavskiljarmodul

Kylvattensystem
 • Rörgränssnittsmodul
 • Kylvattensystem med kylare
 • Kombinationsmodul: se smörjoljesystem

Startsystem
 • Startluftkompressormodul
 • Starttryckluftsbehållarmodul

Förbränningsluftsystem
 • Luftfilter – ficka
 • Luftfilter – oljebad
 • Luftfilter – puls

Avgassystem
 • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
 • Avgasventilationsmodul (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Omvandlarsystem för oxideringskatalysator (Oxicat)
 • Avgasljuddämpare

System för styrning och övervakning
 • Gasläckagedetektering per cylinder (endast bränslehybrid (DF) och gas)
 • Motorövervakningspaket
 • Lokal datapanel (LDP)/generatorns kontrollpanel (GCP)
 • Lokal kontrollpanel (LCP)
 • Motorstyrningsmodul (MCC)

Monteringssystem
 • Elastisk montering – generatoraggregat/motor