CM46DF V-typ elkraftsgeneratoraggregat

CM46DF V-typ

CM46DF V-typ

Översikt över funktionerna

Tillförlitlig drift
Styrning och övervakning
Enkel installation
Enkel manövrering
Intelligent enkelhet
Enkelt underhåll
Bränsle
Emissioner
Expertis och erfarenhet

Produktspecifikation för CM46DF V-typ

Specifikationer för generatoraggregat

Motorspecifikationer

Mått för generatoraggregat

CM46DF V-typ Standardutrustning

Bränslesystem

 • Modul för tändbränsle (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel))
 • Cirkulationsmodul
 • Separatormodul
 • Förtrycksmodul
 • Motorventilationsmodul (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Gasventilenhet (GVU, Gas Valve Unit) (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)

Smörjoljesystem

 • Rörgränssnittsmodul
 • Modul för smörjoljeavskiljning
 • Kombinationsmodul: kylvattensystem och smörjoljesystem

Kylvattensystem

 • Kombinationsmodul: se smörjoljesystem
 • Rörgränssnittsmodul
 • Kylvattensystem med kylare

Startsystem

 • Startmodul för luftkompressor
 • Startmodul för tryckluftsbehållare

Förbränningsluftsystem

 • Luftfilter – puls
 • Luftfilter – ficka
 • Luftfilter – oljebad

Avgassystem

 • Omvandlarsystem för oxideringskatalysator (Oxicat, Oxidation catalytic)
 • Avgasventilationsmodul (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR, Selective Catalytic Reduction)
 • Avgasljuddämpare

Styrnings- och övervakningssystem

 • Motorstyrningsmodul (MCC, Motor Control Center)
 • Lokal kontrollpanel (LCP, Local Control Panel)
 • Lokal datapanel (LDP, Local Data Panel)/generatorns kontrollpanel (GCP, Generator Control Panel)
 • Gasläckagedetektering per cylinder (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Motorövervakningspaket

Monteringssystem

 • Elastisk montering – generatoraggregat/motor

Jämför CM46DF V-typ med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  CM46DF V-typ

Visa fler erbjudanden