GCM34 elkraftsgeneratoraggregat

GCM34 10 300 kW

Översikt över funktionerna

GCM34 gasmotor
SR5-generator
Emissioner
Inbyggd kontrollpanel
CAT elektroniskt kontrollsystem
Beprövat system
En säker källa
Världsomfattande produktsupport

Produktspecifikation för GCM34

Specifikationer för generatoraggregat

Motorspecifikationer

Mått för generatoraggregat

GCM34 Standardutrustning

Bränslesystem

 • Separatormodul
 • Förtrycksmodul
 • Cirkulationsmodul
 • Gasventilenhet (GVU, Gas Valve Unit) (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Modul för tändbränsle (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel))
 • Motorventilationsmodul (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)

Smörjoljesystem

 • Modul för smörjoljeavskiljning
 • Rörgränssnittsmodul
 • Kombinationsmodul: kylvattensystem och smörjoljesystem

Kylvattensystem

 • Kombinationsmodul: se smörjoljesystem
 • Kylvattensystem med kylare
 • Rörgränssnittsmodul

Startsystem

 • Startmodul för tryckluftsbehållare
 • Startmodul för luftkompressor

Förbränningsluftsystem

 • Luftfilter – puls
 • Luftfilter – ficka
 • Luftfilter – oljebad

Avgassystem

 • Avgasventilationsmodul (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Avgasljuddämpare
 • Omvandlarsystem för oxideringskatalysator (Oxicat, Oxidation catalytic)
 • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR, Selective Catalytic Reduction)

Styrnings- och övervakningssystem

 • Motorstyrningsmodul (MCC, Motor Control Center)
 • Lokal datapanel (LDP, Local Data Panel)/generatorns kontrollpanel (GCP, Generator Control Panel)
 • Gasläckagedetektering per cylinder (endast dubbla bränslen (DF, Dual Fuel) och gas)
 • Lokal kontrollpanel (LCP, Local Control Panel)
 • Motorövervakningspaket

Monteringssystem

 • Elastisk montering – generatoraggregat/motor

Jämför GCM34 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  GCM34

Visa fler erbjudanden