Microgrids och system för förnybar energi

Microgrids från Cat® tillhandahåller kostnadseffektiv kraft för samhällen inom och utanför elnätet samt kommersiella eller industriella installationer. Genom att kombinera förnybar energi från våra solcellsmoduler och avancerade energilagringslösningar med traditionell elproduktion från kraftverk eller generatoraggregat kan vi utveckla ett energisystem som är specialutformat efter dina behov. Microgrid från Cat kombinerar alla källor till en enda, kontrollerbar enhet för att optimera energiflödet och möjliggöra produktion till lägsta möjliga totalkostnad.

*Price listed is Manufacturer's Suggested Retail Price, this price does not include shipping and handling, expedite charges, taxes, dealer installation costs or other dealer charges. Dealers set actual prices, including invoicing currency. The MSRP displayed is for the region selected.

Välj upp till tre modeller att jämföra
Modell
IMG Alt tag
Product title
Modell
IMG Alt tag
Product title
Modell
IMG Alt tag
Product title