Lasthanterare för nödöverföring (EXL)

< Tillbaka

EXL är ett väggmonterat system som övervakar och styr en enkel motorgenerator för drift parallellt med en ensam kraftkälla för elnät. Det här kostnadseffektiva alternativet till ställverksmonterade reglage har konstruerats för spänning från 208 V till 32 kV. EXL har stöd för nödviloläge såväl som tillämpningar för parallellmatning till elnät.
Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillar erbjuder standard parallellmatningslösningar som är perfekta för användning i de distribuerade systemkonfigurationer som återfinns i datacenter-tillämpningar liksom tillämpningar med mjuklasts reverseringslastbrytare (ATS). Produktlinjen Lasthanterare för nödöverföring (EXL) har standard parallellmatningsreglering i en panelmonterad konfiguration med enbart reglering och kan integreras i befintliga ställverk vilket ger ett systemutbud som är fullständigt automatiserat. EXL gör det möjligt att driva generatoraggregat i förkonfigurerade tillämpningar för nödviloläge, som huvudaggregat och parallellt, i utföranden för en generator/elnätstillämpningar. Det är ett väggmonterat, kostnadseffektivt alternativ till ställverksmonterad reglering.

Teknisk sammanfattning

Enheter:
Konfiguration Väggmonterat system som övervakar och styr en enkel generator och en kraftkälla. Väggmonterat system som övervakar och styr en enkel generator och en kraftkälla. Less
Driftslägen Parallellmatad elkraft med lägena Power Import, Export och Baseload, toppbelastningsutjämning och Emergency Standby. Sluten övergång till/från generatorkraftsystem Parallellmatad elkraft med lägena Power Import, Export och Baseload, toppbelastningsutjämning och Emergency Standby. Sluten övergång till/från generatorkraftsystem Less
Tillämpning LV och MV (208 V–32 kV) LV och MV (208 V–32 kV) Less

Generatorskyddsenheter

ANSI-skyddsenheter 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 Less

Linjematningsskyddsenheter

ANSI-skyddsenheter 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 51, 86 15/25. 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 51, 86 Less

Miljöparametrar

Certifieringar Certifierad enligt IBC, CBC, UBC och OSHPD Certifierad enligt IBC, CBC, UBC och OSHPD Less
Kontrollpanelshölje NEMA 1 eller NEMA 3R, fristående konstruktion NEMA 1 eller NEMA 3R, fristående konstruktion Less
Arbetstemperatur 0–50 °C 0–50 °C Less
Förvaringstemperatur -20 °C till +60 °C -20 °C till +60 °C Less
Standarder för lågspänning NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL1558 eller UL 891, NFPA 110, NFPA 99 och NFPA 70 NEMA SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL1558 eller UL 891, NFPA 110, NFPA 99 och NFPA 70 Less
Standarder för medelhög spänning NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 nr. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 och NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI/IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 nr. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 och NFPA 1110 Less

Produktegenskaper

  • Automatiska synkroniserings- och parallellmatningskontroller
  • Automatisk drift av nödvilolägesprogram
  • Kommunikation med generatoraggregatets styrenhet i paketet som ger visning av detaljerade motor- och generatorparametrar på LCD-displayen
  • Rymmer gränssnitt till system för byggnadsdrift via ModBus RS-485
  • Av användaren konfigurerbart motorövningfunktionsläge
  • Lösenordsbaserat system för att säkerställa systemets säkerhet

Lasthanterare för nödöverföring (EXL) Standardutrustning

Ögonblickligt automatiskt väljarreglage
  • Gör att användaren kan återställa systemet i automatiskt läge i händelse av pekskärmsfel

Reservingångar och -utgångar
  • 3 digitala ingångar och 6 reläutgångar programmerbara från HMI

Lasthanterare för nödöverföring (EXL) Tillvalsutrustning

Extra, mekanisk enhet, 25
  • Ger extra separat synkroniseringsskydd