C18 ACERT™

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Cat® C18 ACERT™ industriell dieselmotor finns tillgänglig i klassningar från 429-522 bkW (575-700 bhp) vid 1 800-1 900 varv/min. Industrier och områden där C18 ACERT-motorer används är bl.a. följande: jordbruk, jordbrukstraktorer, markservice för flygplan, borrplattformar, flis-/slipmaskiner, kompaktorer/vältar, kompressorer, byggen, kranar, mudderverk, skogsbruk, allmän industri, hydrauliska kraftstationer, bevattningsutrustning, materialhantering, gruvdrift, mobila jordschaktningsmaskiner, beläggningsmaskiner, pumpar, grävmaskiner/slängskopor, ytschaktningsutrustning och kedjegrävare.

Effektklassning

Enheter:
Minimal effekt 600.0 BHP 447.0 bkW Less
Maximal effekt 800.0 BHP 597.0 bkW Less
Nominellt motorvarvtal 1 800-1 900 1 800-1 900 Less

Emissionsstandarder

Emissioner Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV eller U.S. EPA Tier 4 Interim terränggående maskiner som uppfyller motsvarande (för närvarande inte EPA-certifierad) och EU steg IIIB terränggående maskiner som uppfyller motsvarande (tidigare för EU) utsläppsk Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV eller U.S. EPA Tier 4 Interim terränggående maskiner som uppfyller motsvarande (för närvarande inte EPA-certifierad) och EU steg IIIB terränggående maskiner som uppfyller motsvarande (tidigare för EU) utsläppsk Less

Allmänt

Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Less
Cylinderdiameter 145 mm (5,71 tum) 145 mm (5,71 tum) Less
Slaglängd 183 mm (7,2 tum) 183 mm (7,2 tum) Less
Cylindervolym 18,1 l (1 104,5 tum³) 18,1 l (1 104,5 tum³) Less
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) eller serie av turboladdning och efterkylning (TTA) Turboladdad och efterkyld (TA) eller serie av turboladdning och efterkylning (TTA) Less
Kompressionsförhållande 16,0:1 16,0:1 Less
Förbränningssystem Direktinsprutning Direktinsprutning Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Kylsystemets kapacitet 26,9 l (28,4 qt) 26,9 l (28,4 qt) Less
Smörjsystem (påfyllning) 40-74 l (42-78 qt) 40-74 l (42-78 qt) Less

Mått, motor (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Längd 1 438 mm (56,6 tum) 1 438 mm (56,6 tum) Less
Bredd 943-1 132 mm (37,1-44,6 tum) 943-1 132 mm (37,1-44,6 tum) Less
Höjd 1 239-1 356 mm (48,8-53,4 tum) 1 239-1 356 mm (48,8-53,4 tum) Less
Vikt - netto, torr (motor i grundutförande utan tillval) 1 580-1 717 kg (3 583-3 785 lb) 1 580-1 717 kg (3 583-3 785 lb) Less

Mått, efterbehandling (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Vikt 258-272 kg (569-600 lb) 258-272 kg (569-600 lb) Less
Diameter 330,2-355,6 mm (13-14 tum) 330,2-355,6 mm (13-14 tum) Less

PETU-mått (endast Tier 4 Final, Stage IV)

Vikt 19,42 kg (42,8 lb) 19,42 kg (42,8 lb) Less
Volymkapacitet 48,4 l (51,1 qt) 48,4 l (51,1 qt) Less

Emissioner

Klassningar: 429-522 bkW (575-700 bhp) uppfyller utsläppskrav motsvarande dem i U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IV. Konstruerade för att uppfylla EU:s föreslagna steg V-utsläppsnormer (vid publiceringstillfället har steg V-bestämmelserna inte slutförts). Motsvarande U.S. Konfigureringar enligt EPA Tier 4 Interim eller EU steg IIIB är även tillgängliga vid användning av EPA eller EU flexibla bestämmelser.

Underhåll till låg kostnad

Global service ger enkelt underhåll och en enklare servicerutin. I relevanta fall medger dieselpartikelfiltret (DPF) med minst 5 000 timmars förbränningsserviceintervall underhåll till låga kostnader. Kapacitet för optimala oljebytesintervall på 500 timmar, beroende på klassning, tillämpning, driftförhållanden och underhållsmetoder. Motorn B10 har en livslängd på upp till 10 000 timmar för Tier 4 Final, Stage IV. S·O·SSM-programmet finns tillgängligt från din Cat-återförsäljare för att fastställa oljebytesintervall och ge optimala prestanda.

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Tier 4 Interim, Stage IIIB efterbehandlingsfunktioner


Regenerering. Cats regenereringssystem maximerar bränsleeffektiviteten under regenerering. Flexibla regenereringsalternativ maximerar drifttiden.


Montering. Fjärrinstallationsalternativ ger OEM-flexibilitet för många tillämpningar, bl.a. horisontell och vertikal montering, med och utan ljuddämpare.
Service. Minimalt förbränningsserviceintervall på 5 000 timmar för dieselpartikelfilter.

Tier 4 Final, steg IV efterbehandlingsfunktioner


Regenerering. Cats regenereringssystem maximerar bränsleeffektiviteten under regenerering. Transparent regenerering maximerar drifttiden. Livslängden för efterbehandling är dubbelt så lång som motorrenovering


Montering. Fjärrinstallationsalternativ ger OEM-flexibilitet för många tillämpningar, bl.a. horisontell och vertikal montering.
Service. Minimalt förbränningsserviceintervall på 5 000 timmar för dieselpartikelfilter. Serviceintervallet för PETU-filter är 5 000 timmar. PETU DEF-kapacitet upp till 48 liter (51 qt)

C18 ACERT™ Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Turboladdad
 • Luft-till-luft-efterkylning
 • Mittmonterat turboladdat system med främre och bakre avgasrörskonfigurationer (Tier 4 Final, Stage IV)

Styrsystem
 • Elektroniskt styrsystem
 • Inkapslat kablage
 • Automatisk höjdkompensation
 • Effektkompenserad för bränsletemperatur
 • Fläktens fjärreglage
 • Konfigurerbara programfunktioner
 • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
 • Integrerad elektronisk styrenhet (ECU)

Kylsystem
 • Termostater och hus, vertikalt utlopp
 • Vattenpump av centrifugaltyp
 • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet

Svänghjul och svänghjulshus
 • Val av SAE nr 0 eller SAE nr 1 svänghjulshus
 • Tillgängligt SAE nr 1 kraftuttag med kraftuttagsdrivenhet av typ SAE A, SAE B eller SAE C som tillval. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn med redskap som finns som tillval. (Tier 4 Final, Stage IV).

Bränslesystem
 • MEUI-insprutning
 • Primärt bränslefilter
 • Sekundära bränslefilter
 • Bränslematarpump
 • Elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem
 • Öppet vevhusventilationssystem
 • Oljekylare
 • Oljepåfyllningsrör
 • Smörjoljefilter
 • Oljesticka
 • Kugghjulsdriven oljepump
 • Val av sumpar på framsidan, på baksidan eller i mitten
 • Öppet vevhusventilationssystem med avgassystem (OCV-filtersystem som tillval) (Tier 4 Final, steg IV)

Kraftuttag (PTO)
 • Kraftuttagsdrivenheter av typ SAE A, SAE B eller SAE C. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar.

Allmänt
 • Färg: Cat Yellow, med andra färger tillgängliga på begäran

Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Interim, EU steg IIIB utrustning för styrning av efterbehandling/rena utsläpp
 • Efterbehandlingsinformationen gäller för klassningar från 429-522 bkW (575-700 bhp)
 • Cats regenereringssystem
 • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
 • NOx-reduceringssystem (NRS)
 • Böjbar röranslutningssats med 90° vridbara vinkelkopplingar för fästning på inloppen till Cats regenereringssystem
 • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V

Motsvarande U.S. U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IV utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner
 • Efterbehandlingsinformationen gäller för klassningar från 429-522 bkW (575-700 bhp)
 • Cats regenereringssystem
 • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
 • Elektronisk styrenhet (ECU) för efterbehandling
 • NOx-reduceringssystem (NRS)
 • Elektronisk pumpstyrenhet (PETU)
 • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
 • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V