C13 ACERT™

< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

C13 ACERT™ Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Turboladdad
 • Luft-till-luft-efterkylning
 • Mittmonterat turboladdat system med främre och bakre avgasrörskonfigurationer (Tier 4 Final, Stage IV)

Styrsystem
 • Elektroniskt styrsystem
 • Inkapslat kablage
 • Automatisk höjdkompensation
 • Effektkompenserad för bränsletemperatur
 • Konfigurerbara programfunktioner
 • Motorns övervakningssystem SAE J1939 med sändning och styrning
 • Integrerad elektronisk styrenhet (ECU)
 • Fläktens fjärreglage

Kylsystem
 • Vertikalt eller HÖGER termostatutlopp
 • Vattenpump av centrifugaltyp
 • Riktlinjer för kylsystemskonstruktion finns tillgängliga via återförsäljarna för att säkerställa utrustningens tillförlitlighet

Svänghjul och svänghjulshus
 • SAE nr 1 svänghjulshus
 • Tillgängligt SAE nr 1 kraftuttag med kraftuttagsdrivenhet av typ SAE A, SAE B eller SAE C som tillval. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn med redskap som finns som tillval. (Tier 4 Final, Stage IV).

Bränslesystem
 • MEUI-insprutning
 • Primärt bränslefilter
 • Sekundära bränslefilter
 • Bränslematarpump
 • Elektronisk bränsleurluftning

Smörjsystem
 • Öppet vevhusventilationssystem
 • Oljekylare
 • Oljepåfyllningsrör
 • Smörjoljefilter
 • Oljesticka
 • Kugghjulsdriven oljepump
 • Val av sumpar på framsidan, på baksidan eller i mitten
 • Öppet vevhusventilationssystem med avgassystem (OCV-filtersystem som tillval) (Tier 4 Final, steg IV)

Kraftuttag (PTO)
 • Kraftuttagsdrivenheter av typ SAE A, SAE B eller SAE C. Motoreffekt kan också tas från den främre delen av motorn för vissa tillämpningar.

Allmänt
 • Färg: Cat Yellow

Motsvarande U.S. EPA Tier 4 Interim, EU steg IIIB utrustning för styrning av efterbehandling/rena utsläpp
 • Cats regenereringssystem
 • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
 • NOx-reduceringssystem (NRS)
 • Böjbar röranslutningssats med 90° vridbara vinkelkopplingar för fästning på inloppen till Cats regenereringssystem
 • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V

Motsvarande U.S. U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IV utrustning för styrning av efterbehandling/rena emissioner
 • Cats regenereringssystem
 • Modul för rena utsläpp (CEM), bestående av ett dieselpartikelfilter (DPF) och en dieseloxideringskatalysator (DOC)
 • Elektronisk styrenhet (ECU) för efterbehandling
 • NOx-reduceringssystem (NRS)
 • Elektronisk pumpstyrenhet (PETU)
 • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
 • Tillgängliga i system på 12 eller 24 V

Översikt

Cat® C13 ACERT™ industriellt kraftaggregat finns tillgänglig i klassningar från 287–388 bkW (385–520 bhp) vid 1 800–2 100 varv/min. Cat®:s industriella kraftaggregat är praktiskt förkonfigurerade för en mängd olika tillämpningar, och är kompletta kraftpaket med förmonterad utrustning (kylare, svänghjul, generator och kablage) för snabb och enkel installation i ett antal OEM- och förpackningstillämpningar. Dessa bränsleeffektiva enheter är färdiga att användas för bevattning samt pumpning för industri och gruvdrift och andra pumptillämpningar.

Effektklassning

Enheter:
Minimal effekt 385.0 BHP 287.0 bkW Less
Maximal effekt 520.0 BHP 388.0 bkW Less
Nominellt motorvarvtal 1 800–2 100 varv/min 1 800–2 100 varv/min Less

Emissionsstandarder

Emissioner Motsvarande U.S. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV emissionskrav för terrängmotorer. Konstruerade för att uppfylla utsläppskraven enligt EU:s steg V för terränggående maskiner. Motsvarande U.S. U.S. EPA Tier 4 Final/EU steg IV emissionskrav för terrängmotorer. Konstruerade för att uppfylla utsläppskraven enligt EU:s steg V för terränggående maskiner. Less

Allmänt

Motorkonfiguration Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Rak 6-cylindrig fyrtaktsdieselmotor Less
Cylinderdiameter 130 mm (5,12 tum) 130 mm (5,12 tum) Less
Slaglängd 157 mm (6,18 tum) 157 mm (6,18 tum) Less
Cylindervolym 12,5 l (762,8 tum³) 12,5 l (762,8 tum³) Less
Insugningssystem Turboladdad och efterkyld (TA) Turboladdad och efterkyld (TA) Less
Kompressionsförhållande 17:1 17:1 Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Kylsystemets kapacitet 60,7 l (64,2 qt) 60,7 l (64,2 qt) Less
Smörjsystem (påfyllning) 34 l (35,9 qt) 34 l (35,9 qt) Less

Kraftaggregat, mått (ungefärliga. Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Bredd 1 157-1 247 mm (45,6-49 tum) 1 157-1 247 mm (45,6-49 tum) Less
Höjd 1 928-2 082 mm (75,9-81,97 tum) 1 928-2 082 mm (75,9-81,97 tum) Less
Längd 2 085-2 122 mm (82,1-83,5 tum) 2 085-2 122 mm (82,1-83,5 tum) Less
Vikt - ungefärlig, netto, torrt (standardutförande utan olja, kylning, koppling, kompressor, A/C) 2 085-2 304 kg (4 596-5 080 lb) 2 085-2 304 kg (4 596-5 080 lb) Less

Mått för Cats regenereringssystem för efterbehandling (ungefärliga) Slutgiltiga mått beror på de valda alternativen)

Diameter 330,2 mm (13 tum) 330,2 mm (13 tum) Less
Vikt 248-259 kg (547-571 lb) 248-259 kg (547-571 lb) Less

PETU-mått (endast Tier 4 Final, Stage IV)

Vikt 19,42 kg (42,8 lb) 19,42 kg (42,8 lb) Less
Volymkapacitet 48,4 l (51,1 qt) 48,4 l (51,1 qt) Less

Emissioner

Uppfyller emissionsnormerna i U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg IV. Konstruerade för att uppfylla EU:s föreslagna steg V-utsläppsnormer (vid publiceringstillfället har steg V-bestämmelserna inte slutförts). Motsvarande U.S. Konfigureringar enligt EPA Tier 4 Interim eller EU steg IIIB är även tillgängliga vid användning av EPA eller EU flexibla bestämmelser.

Paket

Utomordentlig effekttäthet som möjliggör standardisering över flera tillämpningar. Tillgängliga fabriksmonterade konfigurationer: komplett paket, inklusive kylare och modul för rena utsläpp (CEM), paket med CEM men utan kylare och paket med installerad kylare, men CEM levererad separat.

Underhåll till låg kostnad

Global service ger enkelt underhåll och en enklare servicerutin. I relevanta fall medger dieselpartikelfiltret (DPF) med minst 5 000 timmars förbränningsserviceintervall underhåll till låga kostnader. Kapacitet för optimala oljebytesintervall på 500 timmar, beroende på klassning, tillämpning, driftförhållanden och underhållsmetoder. Motorn B10 har en livslängd på upp till 10 000 timmar för Tier 4 Final, Stage IV. S·O·SSM-programmet finns tillgängligt från din Cat-återförsäljare för att fastställa oljebytesintervall och ge optimala prestanda.

Kvalitet

Varje Cat-motor tillverkas i enlighet med stränga kvalitetsstandarder i syfte att garantera kundnöjdhet.

Tier 4 Interim, Stage IIIB efterbehandlingsfunktioner


Regenerering. Cats regenereringssystem maximerar bränsleeffektiviteten under regenerering. Flexibla regenereringsalternativ maximerar drifttiden.


Montering. Fjärrinstallationsalternativ ger OEM-flexibilitet för många tillämpningar, bl.a. horisontell och vertikal montering, med och utan ljuddämpare.
Service. Minimalt förbränningsserviceintervall på 5 000 timmar för dieselpartikelfilter.

Tier 4 Final, steg IV efterbehandlingsfunktioner


Regenerering. Cats regenereringssystem maximerar bränsleeffektiviteten under regenerering. Transparent regenerering maximerar drifttiden. Livslängden för efterbehandling är dubbelt så lång som motorrenovering. Alternativ finns tillgängligt som använder passiv regenerering vilket inte kräver Cat regenereringssystem – Tala med din återförsäljare för att avgöra vilket alternativ som är bäst lämpad för din tillämpning.


Montering. Industriella kraftaggregat har horisontell montering som standard.
Service. Minimalt förbränningsserviceintervall på 5 000 timmar för dieselpartikelfilter. Serviceintervallet för PETU-filter är 5 000 timmar.