< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

Översikt

C32 ACERT hjälp-/generatoraggregatmotor utgör ett separat kretsefterkylningssystem (SCAC) för alla konfigurationer. Den främsta fördelen med SCAC-systemet är minskad efterkylarkorrosion eftersom inget havsvatten cirkulerar genom efterkylaren. Flera andra förbättringar på dessa motorer bidrar även till att minimera ägande- och driftskostnader. EPA Tier 3-, IMO II- och som uppfyller EU steg IIIA-klasser finns tillgängliga med alternativ för värmeväxlare eller kylarkylning. Värmeväxlarkonfigurationer har en extra frontmonterad sjövattenpump.

Effektklassning

Enheter:
Minimal klassning 1047.0 BHP 781.0 bkW Less
Maximal klassning 1333.0 BHP 994.0 bkW Less

Motorspecifikationer

Insugningssystem TTA TTA Less
Cylinderdiameter 5.7 tum 145.0 mm Less
Cylindervolym 1959.0 tum³ 32.1 l Less
Konfiguration V12, fyrtaktsdieselmotor V12, fyrtaktsdieselmotor Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Slaglängd 6.4 tum 162.0 mm Less

Mått och vikter

Maximal bredd 60.2 tum 1528.0 mm Less
Maximal höjd 62.5 tum 1587.0 mm Less
Maximal längd 89.9 tum 2284.0 mm Less
Maximal vikt, torr 7160.0 lb 3248.0 kg Less
Minimal bredd 60.2 tum 1528.0 mm Less
Minimal höjd 60.9 tum 1547.0 mm Less
Minimal längd 83.5 tum 2121.0 mm Less
Minimal vikt, torr 6950.0 lb 3152.0 kg Less

C32 Tier 3 Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM
 • Separat efterkyld krets (SCAC)
 • Luftrenare
 • Turboladdare, vattenkyld mantel
 • Turboladdarinlopp, 152 mm (6 tum) YD rak anslutning

STYRSYSTEM
 • Programmeringsbar låg tomgång (550 - 750 varv/min)
 • Programmerbar hög tomgångsgräns för WOSR-klasser
 • Elektronisk diagnostik och felloggning
 • Motor- och transmissionsövervakning (hastighet, temperatur, tryck)
 • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande
 • Motorskydd läge för utökade omgivningsförhållanden
 • 70-polig kundanslutning
 • Signalalternativ för gasreglageingång
 • 0 - 5 V
 • 4 - 20 mA
 • PWM (pulsbreddsmodulerad)

KYLSYSTEM
 • Separat efterkyld krets (SCAC) för både HEX- och kölkylda motorer
 • Kylmantelvatten (JW) och SCAC-rörvärmeväxlare för HEX-kylda motorer
 • SCAC-pump, kugghjulsdriven
 • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
 • Sjövattenpump, bronspumphjul, kugghjulsdriven, när det valts för HEX-kylda motorer
 • Sjövattenpump & JW-värmeväxlaranslutning: 76,2 mm (3 tum) ID Standard 4 bultars ANSI-flänsanslutning
 • Kölanslutningar: 76,2 mm (3 tum) ID Standard 4 bultar
 • SCAC- och JW-shunttankar för att bibehålla rätt pumpinloppstryck

AVGASSYSTEM
 • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
 • 4 bultars 130 mm (5,12 tum) diameter flänsutlopp

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS
 • SAE-standardrotation (moturs i riktning mot impulsgivaränden)
 • Svänghjulshus:SAE-nr 0, Svänghjul: 18 tum, 136 tänder

BRÄNSLESYSTEM
 • Duplex-bränslefilter, skruvbart, HÖ och VÄ service
 • Bränsleanslutningsstorlek: r drivna
 • Bränslekylare av plattyp installerad bakom efterkylarens shunttank
 • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
 • Manuell bränsleprimingpump
 • Bränsleledning med hybridutformning

SMÖRJSYSTEM
 • Enkelt oljefilter, HÖ eller VÄ service
 • Djupt oljetråg
 • HÖ eller VÄ oljepåfyllningsplatser för service
 • HÖ eller VÄ service oljesticka
 • Oljepump kugghjulsdriven

MONTERINGSSYSTEM
 • Främre fäste - 33 tum brett

KRAFTUTTAG
 • Främre poly-V-spår remskiva (antal 1) för extra drivenheter

ALLMÄNT
 • Gemensam elektrisk fogpunkt
 • Motorn levereras inte med zinkkomponenter

C32 Tier 3 Tillvalsutrustning

AVGASSYSTEM
 • Torra vinkelkopplingar
 • Flexibel anslutning
 • Fläns
 • Ljuddämpare
 • Ljuddämpare med gnistfångare

LUFTINTAGSSYSTEM
 • Luftinloppsadapter

LADDNINGSSYSTEM
 • Batteriladdare
 • Laddningsgeneratorer
 • Amperemätare

STYRSYSTEM
 • Lastfördelningstillbehör
 • Instrumentpaneler
 • Caterpillar larm och skydd
 • Bränsle- och oljesköld

BRÄNSLESYSTEM
 • Vattenavskiljare

ALLMÄNT
 • AVDUNSTNINGSSYSTEM

INSTRUMENTERING
 • Instrumentpaneler
 • OEM-kablage
 • Motor-till-motor-kablage
 • Mätare
 • Transmissionens givare
 • Avgastemperaturgivare

SMÖRJSYSTEM
 • Duplex-oljefilter
 • Sumppump

KRAFTUTTAG
 • Bakre hydraulpumpsdrivning

STARTSYSTEM
 • Elektriska startmotorer - enkel 24 V
 • Luftstartmotor
 • Dubbla startmotorer (elektrisk och luft)
 • Tryckluftsstart, tillbehör
 • Starthjälp - JW-värmare
 • Batterigrupper – 24 V – torra

MONTERINGSSYSTEM
 • Främre stöd
 • Bakre stöd
 • Isolatorerfästen
 • Adaptersatser

FÖRPACKNING
 • Motorns skyddslock
 • Lagerbevarande
 • Exportförpackning