C32 Tier 3

C32 Tier 3

C32 Tier 3

Produktspecifikation för C32 Tier 3

Effektklassning

Motorspecifikationer

Mått och vikter

C32 Tier 3 Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

 • Separat efterkyld krets (SCAC)
 • Luftrenare
 • Turboladdare, vattenkyld mantel
 • Turboladdarinlopp, 152 mm (6 tum) YD rak anslutning

STYRSYSTEM

 • Programmeringsbar låg tomgång (550 - 750 varv/min)
 • Programmerbar hög tomgångsgräns för WOSR-klasser
 • Elektronisk diagnostik och felloggning
 • Motor- och transmissionsövervakning (hastighet, temperatur, tryck)
 • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande
 • Motorskydd läge för utökade omgivningsförhållanden
 • 70-polig kundanslutning
 • Signalalternativ för gasreglageingång
 • 0 - 5 V
 • 4 - 20 mA
 • PWM (pulsbreddsmodulerad)

KYLSYSTEM

 • Separat efterkyld krets (SCAC) för både HEX- och kölkylda motorer
 • Kylmantelvatten (JW) och SCAC-rörvärmeväxlare för HEX-kylda motorer
 • SCAC-pump, kugghjulsdriven
 • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
 • Sjövattenpump, bronspumphjul, kugghjulsdriven, när det valts för HEX-kylda motorer
 • Sjövattenpump & JW-värmeväxlaranslutning: 76,2 mm (3 tum) ID Standard 4 bultars ANSI-flänsanslutning
 • Kölanslutningar: 76,2 mm (3 tum) ID Standard 4 bultar
 • SCAC- och JW-shunttankar för att bibehålla rätt pumpinloppstryck

AVGASSYSTEM

 • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
 • 4 bultars 130 mm (5,12 tum) diameter flänsutlopp

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS

 • SAE-standardrotation (moturs i riktning mot impulsgivaränden)
 • Svänghjulshus:SAE-nr 0, Svänghjul: 18 tum, 136 tänder

BRÄNSLESYSTEM

 • Duplex-bränslefilter, skruvbart, HÖ och VÄ service
 • Bränsleanslutningsstorlek: r drivna
 • Bränslekylare av plattyp installerad bakom efterkylarens shunttank
 • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
 • Manuell bränsleprimingpump
 • Bränsleledning med hybridutformning

SMÖRJSYSTEM

 • Enkelt oljefilter, HÖ eller VÄ service
 • Djupt oljetråg
 • HÖ eller VÄ oljepåfyllningsplatser för service
 • HÖ eller VÄ service oljesticka
 • Oljepump kugghjulsdriven

MONTERINGSSYSTEM

 • Främre fäste - 33 tum brett

KRAFTUTTAG

 • Främre poly-V-spår remskiva (antal 1) för extra drivenheter

ALLMÄNT

 • Gemensam elektrisk fogpunkt
 • Motorn levereras inte med zinkkomponenter

C32 Tier 3 Tillvalsutrustning

AVGASSYSTEM

 • Torra vinkelkopplingar
 • Flexibel anslutning
 • Fläns
 • Ljuddämpare
 • Ljuddämpare med gnistfångare

LUFTINTAGSSYSTEM

 • Luftinloppsadapter

LADDNINGSSYSTEM

 • Batteriladdare
 • Laddningsgeneratorer
 • Amperemätare

STYRSYSTEM

 • Lastfördelningstillbehör
 • Instrumentpaneler
 • Caterpillar larm och skydd
 • Bränsle- och oljesköld

BRÄNSLESYSTEM

 • Vattenavskiljare

ALLMÄNT

 • AVDUNSTNINGSSYSTEM

INSTRUMENTERING

 • Instrumentpaneler
 • OEM-kablage
 • Motor-till-motor-kablage
 • Mätare
 • Transmissionens givare
 • Avgastemperaturgivare

SMÖRJSYSTEM

 • Duplex-oljefilter
 • Sumppump

KRAFTUTTAG

 • Bakre hydraulpumpsdrivning

STARTSYSTEM

 • Elektriska startmotorer - enkel 24 V
 • Luftstartmotor
 • Dubbla startmotorer (elektrisk och luft)
 • Tryckluftsstart, tillbehör
 • Starthjälp - JW-värmare
 • Batterigrupper – 24 V – torra

MONTERINGSSYSTEM

 • Främre stöd
 • Bakre stöd
 • Isolatorerfästen
 • Adaptersatser

FÖRPACKNING

 • Motorns skyddslock
 • Lagerbevarande
 • Exportförpackning

Jämför C32 Tier 3 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  C32 Tier 3

Visa fler erbjudanden