< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Genom att kunna drivas enligt kommande regleringar gällande svavel i bränslet och NOx i emissionsreglerade områden (ECA), ger M 34 DF full flexibilitet för fartyg i reglerade och/eller mindre reglerade områden utan större ändringar i motorrummet eller av avgassystemet, vilket förenklar installation och certifiering. M 34 DF kommer att kunna drivas med flytande naturgas (LNG) som ett alternativ till dyr lågsvavlig marin dieselolja (MDO) eller stora och komplexa gasreningsanläggningar för ECA-drift från och med 2015. Hög effektivitet och beprövad tillförlitlighet gör M 34 DF till en utmärkt framdrivningsmotor för drift i och utanför emissionsreglerade områden såväl som farvatten med HFO-begränsningar.

Effektklassning

Enheter:
Effektområde 3 060–4 770 bkW 3 060–4 770 bkW Less

Motorspecifikationer

Hastighetsintervall 720/750 varv/min 720/750 varv/min Less
Utsläpp IMO II IMO II Less
Insugningssystem Turboladdad Turboladdad Less
Cylinderdiameter 13.4 tum 340.0 mm Less
Slaglängd 18.11 tum 460.0 mm Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs/medurs Moturs/medurs Less
Konfiguration 6, 8, 9 cylindrar 6, 8, 9 cylindrar Less
Slagvolym 2563.0 tum³ 42.0 l/cyl Less

Mått och vikter

Minimal vikt, torr 87082.6 lb 39.5 ton (US) Less
Minimal längd 240.5 tum 6109.0 mm Less
Maximal längd 284.8 tum 7234.0 mm Less
Minimal höjd 152.3 tum 3869.0 mm Less
Maximal höjd 165.7 tum 4209.0 mm Less
Minimal bredd 90.2 tum 2291.0 mm Less
Maximal bredd 90.2 tum 2291.0 mm Less

Funktion för att undvika drift med dyr, lågsvavlig MDO för ECA-drift

Alternativ till gasreningsinstallation

Minimal påverkan på motorns och avgassystemets dimensioner

Låga driftskostnader

Minskade partikelemissioner

Inbyggd bränsleredundans

M 34 DF Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Lastdelningsenhet
 • Modulärt larmstyrt skyddssystem (MACS)
 • Hastighetsreglage

Kylsystem
 • Elektrisk kylvattenförvärmare
 • HT-kylvattenpump (motordriven)
 • Laddluftkylare i två steg

Avgassystem
 • Expansionsled för avgaser
 • Isolerade avgasgrenrör
 • Turboaggregatet på svänghjuls-/räknarsvänghjulsänden

Bränslesystem
 • Bränslecirkulerande pump (eldriven/endast för MDO/MGO)
 • Bränsleindikatorfilter
 • Bränsletryckventil (separat/endast för MDO/MGO)

Gassystem
 • Gasventilenhet

Instrumentering
 • Reglageknappar och -lampor
 • Nödstoppspak
 • Lokal kontrollpanel
 • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem
 • Torrsump
 • Smörjoljans plattkylare (separat)
 • Smörjoljepump (motordriven)
 • Säkerhetsfilter för smörjolja
 • Självrengörande smörjoljefilter
 • Tryckregleringsventil

Monteringssystem
 • Högflexibel koppling
 • Styv montering

Startsystem
 • Elektrisk spärrenhet
 • Startluftventil

Allmänt
 • Lyftanordning (för uthyrning)
 • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

M 34 DF Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
 • Luftinloppets avstängningsventil
 • Luftintagets övergångsstycke
 • Expansionsled
 • Ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Motorlarmsystem
 • System för fjärrkontroll
 • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
 • Startmotor för eldrivna pumpar
 • 24 DC UPS

Kylsystem
 • Kylvattenförvärmare med ånga/värmeolja/el
 • FW/SW-plattkylare
 • HT-kylvattenpump (eldriven)
 • LT-kylvattenpump (eldriven)
 • Havsvattenkylpump (eldriven)
 • Temperaturreglerventil

Avgassystem
 • Avgasventilationsmodul
 • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)

Bränslesystem
 • Bränsleoljekylare
 • HFO, slutlig förvärmare
 • HFO, självrengörande automatiskt filter
 • HFO, tryckregleringsventil
 • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
 • HFO, behandlings- och matningsmoduler
 • HFO, viskositetsstyrenhet
 • Blandningstank

Gassystem
 • Gasflödesmätare
 • LNG-förångningsenhet

Smörjsystem
 • Smörjoljecentrifug
 • Smörjoljepump (eldriven)
 • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
 • Oljepump för försmörjning (eldriven)
 • Temperaturreglerventil
 • Vått tråg med mätsticka

Monteringssystem
 • Flexibla rörkopplingar
 • Fjädrande montering

Drivsystem
 • Styrsystem
 • Propellrar

Startsystem
 • Startluftkompressor
 • Starttryckluftsbehållare

Allmänt
 • Motorns kraftuttagskoppling
 • Kraftuttagsgenerator
 • Kraftuttagsaxel på svänghjulets motsatta sida
 • Reduktionsdrev
 • Reduktionsdrev, kraftuttagskoppling