< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

M 46 DF är baserad på den framgångsrika M 43 C MaK-motorn med medelhögt varvtal och har utformats av Caterpillar Motoren i Kiel för att uppfylla och överträffa tillförlitligheten och livslängden hos M 43 C, samtidigt som positionen som klassens ledande drifteffektivitet bibehålls. Med sin rena design ger M 46 DF snabb och enkel åtkomst till system och komponenter vilket främjar driften, servicen och förenklar underhållet på det sätt som MaK-produkterna är kända för. Med sin konstruktion för att drivas med gas- och vätskebaserade (MDO HFO) bränslen, uppfyller M 46 DF emissionskraven i IMO III när den körs i gasläge och en liten mängd tändningsbränsle sprutas in för att reglera förbränningen. Särskild vikt lades vid kundernas behov av säker och tillförlitlig drift vid olika motorbelastningar och gaskvaliteter.

Effektklassning

Enheter:
Effektområde 10 800–15 440 kW 10 800–15 440 kW Less

Motorspecifikationer

Hastighetsintervall 500/514 varv/min 500/514 varv/min Less
Utsläpp IMO II i dieselläge/IMO III i gasläge IMO II i dieselläge/IMO III i gasläge Less
Insugningssystem Turboladdad Turboladdad Less
Cylinderdiameter 18.11 tum 460.0 mm Less
Slaglängd 24.02 tum 610.0 mm Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs/medurs Moturs/medurs Less
Konfiguration 12,16 cylindrar 12,16 cylindrar Less
Slagvolym 6181.7 tum³ 101.3 l/cyl Less

Mått och vikter

Minimal vikt, torr 352740.0 lb 160.0 ton (US) Less
Minimal längd 387.7 tum 9847.0 mm Less
Maximal längd 470.2 tum 11943.0 mm Less
Minimal höjd 200.7 tum 5098.0 mm Less
Maximal höjd 201.7 tum 5122.0 mm Less
Minimal bredd 153.1 tum 3890.0 mm Less
Maximal bredd 158.5 tum 4027.0 mm Less

Enkel drift

Enkel service och underhåll

Drift med naturgas med ett lägsta metantal på 55 möjligt med reducerad belastning.

Stöder HFO-drift enligt CIMAC H55/K55 i dieselläge.

VM 46 DF Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Lastdelningsenhet
 • Modulärt larmstyrt skyddssystem (MACS)
 • Hastighetsreglage

Kylsystem
 • Elektrisk kylvattenförvärmare
 • HT-kylvattenpump (motordriven)
 • Laddluftkylare i två steg

Avgassystem
 • Expansionsled för avgaser
 • Isolerade avgasgrenrör
 • Turboaggregatet på svänghjuls-/räknarsvänghjulsänden

Bränslesystem
 • Bränslecirkulerande pump (eldriven/endast för MDO/MGO)
 • Bränsleindikatorfilter
 • Bränsletryckventil (separat/endast för MDO/MGO)

Gassystem
 • Gasventilenhet

Instrumentering
 • Reglageknappar och -lampor
 • Nödstoppspak
 • Lokal kontrollpanel
 • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem
 • Torrsump
 • Smörjoljans plattkylare (separat)
 • Smörjoljepump (motordriven)
 • Säkerhetsfilter för smörjolja
 • Självrengörande smörjoljefilter
 • Tryckregleringsventil

Monteringssystem
 • Högflexibel koppling
 • Styv montering

Startsystem
 • Elektrisk spärrenhet
 • Startluftventil

Allmänt
 • Lyftanordning (för uthyrning)
 • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

VM 46 DF Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
 • Luftinloppets avstängningsventil
 • Luftintagets övergångsstycke
 • Expansionsled
 • Ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Motorlarmsystem
 • System för fjärrkontroll
 • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
 • Startmotor för eldrivna pumpar
 • 24 DC UPS

Kylsystem
 • Kylvattenförvärmare med ånga/värmeolja/el
 • FW/SW-plattkylare
 • HT-kylvattenpump (eldriven)
 • LT-kylvattenpump (eldriven)
 • Havsvattenkylpump (eldriven)
 • Temperaturreglerventil

Avgassystem
 • Avgasventilationsmodul
 • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)

Bränslesystem
 • Bränsleoljekylare
 • HFO, slutlig förvärmare
 • HFO, tryckregleringsventil
 • HFO, självrengörande automatiskt filter
 • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
 • HFO, behandlings- och matningsmoduler
 • HFO, viskositetsstyrenhet
 • Blandningstank

Gassystem
 • Gasflödesmätare
 • LNG-förångningsenhet

Smörjsystem
 • Smörjoljecentrifug
 • Smörjoljepump (eldriven)
 • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
 • Oljepump för försmörjning (eldriven)
 • Temperaturreglerventil
 • Vått tråg med mätsticka

Monteringssystem
 • Flexibla rörkopplingar
 • Fjädrande montering

Drivsystem
 • Styrsystem
 • Propellrar

Startsystem
 • Startluftkompressor
 • Starttryckluftsbehållare

Allmänt
 • Motorns kraftuttagskoppling
 • Kraftuttagsgenerator
 • Kraftuttagsaxel på svänghjulets motsatta sida
 • Reduktionsdrev
 • Reduktionsdrev, kraftuttagskoppling