< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information

C175-16 Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Luftrenare, 2 behållare med enkelt element
 • Luftrenarfäste

Styrsystem
 • Caterpillar dubbel ADEM A4 elektronisk motorstyrning, frontmonterad. Kräver 24V DC 20 A kontinuerlig, 40 A intermittent, ren elström

Kylsystem
 • Motorkonfiguration för fjärrkylning

Avgassystem
 • Torravgasgrenrör och dubbla turboaggregat med värmesköldar

Svänghjul och svänghjulshus
 • Svänghjulshus, SAE nr 00
 • Svänghjul, 530 M (SAE-nr 21), 183 tänder

Bränslesystem
 • Bränslematarpump, höger bränsleurluftningspump, höger dubbelväggade högtrycksbränsleledningar Elektroniskt styrda enhetsinsprutare Läckdetektering Kundanslutningar, höger separat levererat duplex-primära bränslefilter med vattenavskiljare Duplex-sekundära och tertiära bränslefilter

Instrumentering
 • Funktioner: Start/stopp-reglage Nödstopp Kopplingsplintar för kundanslutningar
 • Brytare: Startåsidosättning– höger och vänster Val av start Låg tomgång Åsidosättning av försmörjning
 • Grafisk enhet (Färg Marine Power Display) för analog eller digital visning av: Motorns oljetryck, motorns vattentemperatur, bränsletryck, systemets likströmsspänning, igensatt luftintag, vänster och höger avgastemperatur (före turboaggregatet), bränslefiltrets differential, oljefiltrets differential, servicetimmätare, motorvarvtal, momentan bränsleförbrukning (beräknad), total bränsleförbrukning (beräknad), motorstyrströmställare (4 lägen), signalhorn, prioriterade larm, reserv-ECM redo-lampa, reserv-ECM för kontrollampa, indikeringslampa för avstängning på grund av övervarvning, nödstoppsindikeringslampa, åsidosättning av försmörjning, förbikoppling av nödavstängning
 • Varningslampor: Extra en och två kretsar Nödstoppslampa Allmän larmlampa Lokal hastighetskontroll

Smörjsystem
 • Kugghjulsdriven smörjoljepump Integrerad smörjoljekylare Oljeavtappningsventiler, FRÄMRE oljeprovtagningsventil Duplex-oljefilter Påfyllnings- och mätsticka Vevhusventilation 1 000 timmar oljetråg

Skyddssystem
 • Det elektroniska övervakningssystemet A4 ger kunden programmerbara strategier för sänkning av motoreffekten som skyddar under svåra förhållanden.
 • Nödstoppsknapp (placerad på den elektroniska instrumentpanelen) Säkerhetsavstängningsskydd: oljetryck och vattentemperatur (redundanta OP- och VKT-givare) Övervarvning (redundanta och oberoende av motorstyrningssystemets hastighet som känts av via ECM som är MCS-godkänd) INGÅR INTE: termoelement

Startsystem
 • Hög- och lågströmsförsörjningsdosa INGÅR INTE: startmotor

Sjöfartsbranschens krav
 • Se SJÖFARTSBRANSCHENS KRAV tillbehör som finns som tillval

Allmänt
 • Vibrationsdämpare och skydd Lyftöglor Lack, Caterpillar Yellow på motorn, med svarta skenor. Förvaring av kylsystem, luftintags- och avgassystem i ett års inomhusförvaring

C175-16 Tillvalsutrustning

IMO-certifiering (utsläpp)
 • För GL IMO-certifiering för fartyg med tysk flagg krävs extra certifiering via den tyska myndigheten SeeBG.

Laddningssystem
 • Generatorkablage: 10 m/32 fot, 20 m/64 fot, 30 m/98 fot
 • Batteriladdare, 20 A

Kylsystem
 • Givare för kylvätskenivå

Avgassystem
 • Flexibel anslutning
 • Flänsar
 • Fläns- och avgasexpandrar.

Bränslesystem
 • Flexibla bränsleledningar

Instrumentering
 • PL1000E-kommunikationsmodul
 • Givare för marin utrustning
 • Färg Marine Power Display System
 • Turboaggregatets hastighetsgivare

Smörjsystem
 • Elektriskt försmörjningskablage

Specialtest/rapporter
 • Specialtestladdning - Endast på engelska
 • STD-motortest Ladda

Startsystem
 • 24 V batterienhet - torr (ant. 6)
 • Startmotorkablage

Serviceverktyg/fartygsskydd/fabriksupport
 • Krympplastskydd
 • Exportförpackning

Översikt

C175-16 är den första marinmotorn från Cat med grundläggande ACERTTM-teknik, konstruerad och byggd från grunden. Detta ger maximal prestanda tillsammans med överensstämmelse med EPA Marine Tier 3 och IMO Tier II-utsläppskraven utan efterbehandling. Med oinskränkta kontinuerliga och kraftiga klassificeringar får du mer kraft med gott om utrymme för tillväxt, så att du kan maximera produktiviteten samtidigt som du minimerar ägandekostnaden. Med en cylinderdiameter på 175 mm (6,9 tum) och en slaglängd på 220 mm (8,66 tum) är C175-16 mycket effektiv och ger samtidigt ökad framdrivningsuteffekt i en motorplattform för hög hastighet. Ytterligare funktioner: turboladdning och laddluftkylning, MCS-godkänd övervakning, larm och skyddssystem. Cylinderhuvud med tvärflöde, förenklat elsystem. C175-16 stöds av Caterpillars garanti och det bästa servicenätet i branschen. Cat:s globala återförsäljarnät innebär att kunderna kan lita på att de får den service och support de behöver för sina marinmotorer oavsett var fartyget är placerat.

Effektklassning

Enheter:
Effektområde 2 683–3 420 bhp (2001–2550 bkW) 2 683–3 420 bhp (2001–2550 bkW) Less

Motorspecifikationer

Hastighetsintervall 1 600–1 800 varv/min 1 600–1 800 varv/min Less
Utsläpp IMO II IMO II Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs Moturs Less
Konfiguration V16, fyrtaktsdieselmotor V16, fyrtaktsdieselmotor Less

Motorspecifikation

Insugningssystem TA TA Less
Cylinderdiameter 6.88 tum 175.0 mm Less
Slaglängd 8.66 tum 220.0 mm Less
Cylindervolym 5166.88 tum³ 84.67 l Less

Mått och vikter

Bredd 72.6 tum 1845.0 mm Less
Höjd 97.6 tum 2478.0 mm Less
Längd 177.8 tum 4515.0 mm Less
Torrvikt 28750.0 lb 13041.0 kg Less

Få din investering att jobba hårdare

Konstruerade och dimensionerade för att medge större uteffekt i framtiden. Termolaminerade värmesköldar sparar tid och pengar vid service

Minskar de totala ägandekostnaderna

Brett utbud av tillgängliga effektklassificeringar, uppfyller kraven utan att efterbehandling krävs, Cat®-hållbarhet

Arbetar för hållbar utveckling

Uppfyller EPA Marine Tier 3/IMO Tier II-utsläppskraven, common rail-bränslesystem möjliggör låga utsläpp på alla nivåer

Bättre personaleffektivitet

Marinklassificeringsorgangodkända övervaknings-, larm- och skyddssystem, cylinderhuvud med tvärflöde optimerar bränsleförbrukningen

Helintegrerad Marine Power-lösning

13 % högre effekt för ökad produktivitet, standardgaranti på alla fabrikspaketerade komponenter

Caterpillar Common Rail-system

Det här systemet har elektroniskt styrda, helt flexibla insprutare, vilket möjliggör optimal förbränning och låga utsläpp på alla nivåer, tillsammans med bättre transientsvar.

Cylinderhuvud med tvärflöde

Bättre luftflöde hjälper luft/avgasflödet att uppfylla utsläppskraven och optimera bränsleförbrukningen

Förenklat elsystem

Ger lätt installation och underhåll, vilket minskar direkta kostnader och servicekostnader.

Ny generation turboaggregat specialkonstruerade för C175

Gjutna titan pumphjul erbjuder fem gånger längre livslängd vid lågcykelutmattning och kompressorbladen är dubbelt så beständiga mot högcykelutmattning. Turboaggregaten är monterade på gjutna fundament och centrerade för att eliminera yttre oljedräneringsledningar, minska risken för oljeläckage och förbättra turboeffektiviteten. De flexibla bälgkopplingarna på inloppen/utloppen på turbin- och kompressorhusen minimerar läckage och isolerar mot yttre vibrationer, rörelser, och termisk utvidgning.

Av marina klassificeringsorgan godkända övervaknings-, larm- och skyddssystem

Erbjuds nu som ett fabriksinstallerat och garantiberättigat alternativ så att du sparar pengar och får en enda källa för hela paketet.

Termolaminerade värmesköldar för avgaskomponenter

Lättare att installera och ta bort än traditionella mjuka sköldar och sparar tid och pengar under service. Monteringen utan spel ökar säkerheten med bättre täckning av aktiveringspunkter.