C176-16 marin framdrivningsmotor

C175-16

Översikt över funktionerna

Få din investering att jobba hårdare
Minskar de totala ägandekostnaderna
Arbetar för hållbar utveckling
Bättre personaleffektivitet
Helintegrerad Marine Power-lösning
Caterpillar Common Rail-system
Cylinderhuvud med tvärflöde
Förenklat elsystem
Ny generation turboaggregat specialkonstruerade för C175
Av marina klassificeringsorgan godkända övervaknings-, larm- och skyddssystem
Termolaminerade värmesköldar för avgaskomponenter

Produktspecifikation för C175-16

Effektklassning

Motorspecifikationer

Mått och vikter

C175-16 Standardutrustning

Luftintagssystem

 • Luftrenare, 2 behållare med enkelt element
 • Luftrenarfäste

Styrsystem

 • Caterpillar dubbel ADEM A4 elektronisk motorstyrning, frontmonterad. Kräver 24V DC 20 A kontinuerlig, 40 A intermittent, ren elström

Kylsystem

 • Motorkonfiguration för fjärrkylning

Avgassystem

 • Torravgasgrenrör och dubbla turboaggregat med värmesköldar

Svänghjul och svänghjulshus

 • Svänghjulshus, SAE nr 00
 • Svänghjul, 530 M (SAE-nr 21), 183 tänder

Bränslesystem

 • Bränslematarpump, höger bränsleurluftningspump, höger dubbelväggade högtrycksbränsleledningar Elektroniskt styrda enhetsinsprutare Läckdetektering Kundanslutningar, höger separat levererat duplex-primära bränslefilter med vattenavskiljare Duplex-sekundära och tertiära bränslefilter

Instrumentering

 • Funktioner: Start/stopp-reglage Nödstopp Kopplingsplintar för kundanslutningar
 • Brytare: Startåsidosättning– höger och vänster Val av start Låg tomgång Åsidosättning av försmörjning
 • Grafisk enhet (Färg Marine Power Display) för analog eller digital visning av: Motorns oljetryck, motorns vattentemperatur, bränsletryck, systemets likströmsspänning, igensatt luftintag, vänster och höger avgastemperatur (före turboaggregatet), bränslefiltrets differential, oljefiltrets differential, servicetimmätare, motorvarvtal, momentan bränsleförbrukning (beräknad), total bränsleförbrukning (beräknad), motorstyrströmställare (4 lägen), signalhorn, prioriterade larm, reserv-ECM redo-lampa, reserv-ECM för kontrollampa, indikeringslampa för avstängning på grund av övervarvning, nödstoppsindikeringslampa, åsidosättning av försmörjning, förbikoppling av nödavstängning
 • Varningslampor: Extra en och två kretsar Nödstoppslampa Allmän larmlampa Lokal hastighetskontroll

Smörjsystem

 • Kugghjulsdriven smörjoljepump Integrerad smörjoljekylare Oljeavtappningsventiler, FRÄMRE oljeprovtagningsventil Duplex-oljefilter Påfyllnings- och mätsticka Vevhusventilation 1 000 timmar oljetråg

Skyddssystem

 • Det elektroniska övervakningssystemet A4 ger kunden programmerbara strategier för sänkning av motoreffekten som skyddar under svåra förhållanden.
 • Nödstoppsknapp (placerad på den elektroniska instrumentpanelen) Säkerhetsavstängningsskydd: oljetryck och vattentemperatur (redundanta OP- och VKT-givare) Övervarvning (redundanta och oberoende av motorstyrningssystemets hastighet som känts av via ECM som är MCS-godkänd) INGÅR INTE: termoelement

Startsystem

 • Hög- och lågströmsförsörjningsdosa INGÅR INTE: startmotor

Sjöfartsbranschens krav

 • Se SJÖFARTSBRANSCHENS KRAV tillbehör som finns som tillval

Allmänt

 • Vibrationsdämpare och skydd Lyftöglor Lack, Caterpillar Yellow på motorn, med svarta skenor. Förvaring av kylsystem, luftintags- och avgassystem i ett års inomhusförvaring

C175-16 Tillvalsutrustning

IMO-certifiering (utsläpp)

 • För GL IMO-certifiering för fartyg med tysk flagg krävs extra certifiering via den tyska myndigheten SeeBG.

Laddningssystem

 • Generatorkablage: 10 m/32 fot, 20 m/64 fot, 30 m/98 fot
 • Batteriladdare, 20 A

Kylsystem

 • Givare för kylvätskenivå

Avgassystem

 • Flexibel anslutning
 • Flänsar
 • Fläns- och avgasexpandrar.

Bränslesystem

 • Flexibla bränsleledningar

Instrumentering

 • PL1000E-kommunikationsmodul
 • Givare för marin utrustning
 • Färg Marine Power Display System
 • Turboaggregatets hastighetsgivare

Smörjsystem

 • Elektriskt försmörjningskablage

Specialtest/rapporter

 • Specialtestladdning - Endast på engelska
 • STD-motortest Ladda

Startsystem

 • 24 V batterienhet - torr (ant. 6)
 • Startmotorkablage

Serviceverktyg/fartygsskydd/fabriksupport

 • Krympplastskydd
 • Exportförpackning

Jämför C175-16 med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  C175-16

Visa fler erbjudanden