< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

M 20 C, utvecklad och konstruerad enligt särskilda krav för marin tillämpning, kännetecknas av hög tillförlitlighet och ekonomi. De här funktionerna bidrar till att förklara marknadens fortsatt höga efterfrågan på M 20 C. Designprincipen med lång slaglängd är grunden i en utmärkt förbränningsprocess med låg bränsle- och smörjoljeförbrukning, såväl som låga NOx-utsläpp. M 20 C-motorn uppfyller kraven enligt SOLAS. Den intelligenta enkelheten innebär hög funktionell integration av färre komponenter. Färre komponenter innebär bättre tillförlitlighet och enklare underhåll. Tillsammans leder det till enastående låga driftkostnader och snabb avkastning på investeringen. Tillförlitlighet och enkelt underhåll är övertygande argument för motorer i denna serie.

Effektklassning

Enheter:
Effektområde 1 020–1 800 kW 1 020–1 800 kW Less

Motorspecifikationer

Hastighetsintervall 900–1 000 varv/min 900–1 000 varv/min Less
Utsläpp IMO II IMO II Less
Insugningssystem Turboladdad Turboladdad Less
Cylinderdiameter 7.87 tum 200.0 mm Less
Slaglängd 11.81 tum 300.0 mm Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs/medurs Moturs/medurs Less
Konfiguration Rak 6, 8, 9 cylindrar Rak 6, 8, 9 cylindrar Less
Slagvolym 573.62 tum³ 9.4 l/cyl Less

Mått och vikter

Minimal vikt, torr 24030.0 lb 10.9 ton (US) Less
Minimal längd 159.4 tum 4049.0 mm Less
Maximal längd 203.8 tum 5176.0 mm Less
Minimal höjd 92.3 tum 2344.0 mm Less
Maximal höjd 110.1 tum 2797.0 mm Less
Minimal bredd 62.6 tum 1591.0 mm Less
Maximal bredd 68.0 tum 1727.0 mm Less

Motor med hög säkerhetsnivå

M 20 C är en motor med hög säkerhetsnivå. Detta gäller inte bara till de särskilda interna designfunktionerna som garanterar lång komponentlivslängd och hög tillgänglighet, utan även säkerhet i området runt motorn. Det innebär att SOLAS-bestämmelserna följs strikt och konsekvent. Explosionsskyddsluckan för cylinder-/vevhuset och beklädnaden med det kompletta bränsle- och avgassystemet i rostfritt stål är en del av ett övergripande SOLAS-säkerhetskoncept.

HFO/MDO – Lång TBO och livslängd

Långa serviceintervaller och komponenternas livslängd är grunden för låga driftskostnader.

Komplett motor

Motorn är försedd med ett standardiserat utbud av installerade pumpar och filter. Anslutningarna för bränsle-, smörjolje- och kylvattensystemen sitter på motsatt ände av vevhuskopplingen för att underlätta anslutning.

Tillförlitlig energiförsörjning

Det kompletta dieselgeneratoraggregatet har enkel installation, tillförlitlig drift, enkelt underhåll och god komponentåtkomlighet. Grunden utgörs av den styva ramenheten som grund för motorn och generatorn med inbyggt oljetråg, stor oljevolym och universell utrustning för både HFO- och MDO-drift.

Komplett drivsystem

Systemansvar och matning från en enda källa, noggrant anpassade gränssnitt, koordinerad leverans av data

M 20 C Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Lastdelningsenhet (endast för anläggningar med flera motorer)
 • Skyddspanel (nödstopp, inbrytning, tryckknappar för återställning)
 • Skyddssystem
 • Serielänkgränssnitt (MODbus RTU/canbus)
 • Hastighetsreglage
 • Start-/stoppanel

Kylsystem
 • Turboluftkylare
 • Elektronisk kylvattenförvärmare
 • HT-kylvattenpump (motordriven)
 • LT-kylvattenpump (motordriven)

Avgassystem
 • Expansionsled för avgaser
 • Isolerade avgasgrenrör
 • Turboaggregatet på svänghjulssidan

Bränslesystem
 • Bränslecirkulerande pump (monterad/endast för MDO/MGO)
 • Bränsleindikatorfilter
 • Bränsletryckventil (separat/endast för MDO/MGO)

Instrumentering
 • Reglageknappar och -lampor
 • Nödstoppspak
 • Lokal kontrollpanel
 • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem
 • Torrsump
 • Smörjoljekylare
 • Smörjoljepump (motordriven)
 • Självrengörande smörjoljefilter
 • Tryckregleringsventil

Monteringssystem
 • Högflexibel koppling
 • Styv montering

Startsystem
 • Luftstartmotor
 • Manuell spärrenhet

Allmänt
 • Lyftanordning (för uthyrning)
 • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

M 20 C Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
 • Luftinloppets avstängningsventil
 • Luftintagets övergångsstycke
 • Expansionsled
 • Ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Elektroniskt hastighetsreglage
 • Motorlarmsystem
 • System för fjärrkontroll
 • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
 • Startmotor för eldrivna pumpar
 • 24 DC UPS

Kylsystem
 • FW/SW-plattkylare
 • HT-kylvattenpump (eldriven)
 • LT-kylvattenpump (eldriven)
 • Havsvattenkylpump (eldriven)
 • Kylvattenförvärmare med ånga/värmeolja
 • Temperaturreglerventil

Avgassystem
 • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)
 • Turboaggregat på svänghjulets motsatta sida

Bränslesystem
 • Bränsleoljekylare
 • HFO, behandlings- och matningsmoduler
 • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
 • HFO, självrengörande automatiskt filter
 • HFO, tryckregleringsventil
 • HFO, slutlig förvärmare
 • HFO, viskositetsstyrenhet
 • Blandningstank

Smörjsystem
 • Smörjoljecentrifug
 • Smörjoljepump (eldriven)
 • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
 • Oljetråg för försmörjning (eldriven)
 • Vått tråg

Monteringssystem
 • Flexibla rörkopplingar
 • Fjädrande montering

Startsystem
 • Starttryckluftsbehållare
 • Startluftkompressor

Allmänt
 • Cats drivsystem
 • Motorns kraftuttagskoppling
 • Kraftuttagsgenerator
 • Kraftuttagsaxel på svänghjulets motsatta sida
 • Reduktionsdrev
 • Reduktionsdrev, kraftuttagskoppling