M 20 C-drivmotor

M 20 C

Översikt över funktionerna

Motor med hög säkerhetsnivå
HFO/MDO – Lång TBO och livslängd
Komplett motor
Tillförlitlig energiförsörjning
Komplett drivsystem

Produktspecifikation för M 20 C

Effektklassning

Motorspecifikationer

Mått och vikter

M 20 C Standardutrustning

Luftintagssystem

 • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem

 • Lastdelningsenhet (endast för anläggningar med flera motorer)
 • Skyddspanel (nödstopp, inbrytning, tryckknappar för återställning)
 • Skyddssystem
 • Serielänkgränssnitt (MODbus RTU/canbus)
 • Hastighetsreglage
 • Start-/stoppanel

Kylsystem

 • Turboluftkylare
 • Elektronisk kylvattenförvärmare
 • HT-kylvattenpump (motordriven)
 • LT-kylvattenpump (motordriven)

Avgassystem

 • Expansionsled för avgaser
 • Isolerade avgasgrenrör
 • Turboaggregatet på svänghjulssidan

Bränslesystem

 • Bränslecirkulerande pump (monterad/endast för MDO/MGO)
 • Bränsleindikatorfilter
 • Bränsletryckventil (separat/endast för MDO/MGO)

Instrumentering

 • Reglageknappar och -lampor
 • Nödstoppspak
 • Lokal kontrollpanel
 • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem

 • Torrsump
 • Smörjoljekylare
 • Smörjoljepump (motordriven)
 • Självrengörande smörjoljefilter
 • Tryckregleringsventil

Monteringssystem

 • Högflexibel koppling
 • Styv montering

Startsystem

 • Luftstartmotor
 • Manuell spärrenhet

Allmänt

 • Lyftanordning (för uthyrning)
 • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

M 20 C Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

 • Luftinloppets avstängningsventil
 • Luftintagets övergångsstycke
 • Expansionsled
 • Ljuddämpare/filter

Styrsystem

 • Elektroniskt hastighetsreglage
 • Motorlarmsystem
 • System för fjärrkontroll
 • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
 • Startmotor för eldrivna pumpar
 • 24 DC UPS

Kylsystem

 • FW/SW-plattkylare
 • HT-kylvattenpump (eldriven)
 • LT-kylvattenpump (eldriven)
 • Havsvattenkylpump (eldriven)
 • Kylvattenförvärmare med ånga/värmeolja
 • Temperaturreglerventil

Avgassystem

 • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)
 • Turboaggregat på svänghjulets motsatta sida

Bränslesystem

 • Bränsleoljekylare
 • HFO, behandlings- och matningsmoduler
 • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
 • HFO, självrengörande automatiskt filter
 • HFO, tryckregleringsventil
 • HFO, slutlig förvärmare
 • HFO, viskositetsstyrenhet
 • Blandningstank

Smörjsystem

 • Smörjoljecentrifug
 • Smörjoljepump (eldriven)
 • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
 • Oljetråg för försmörjning (eldriven)
 • Vått tråg

Monteringssystem

 • Flexibla rörkopplingar
 • Fjädrande montering

Startsystem

 • Starttryckluftsbehållare
 • Startluftkompressor

Allmänt

 • Cats drivsystem
 • Motorns kraftuttagskoppling
 • Kraftuttagsgenerator
 • Kraftuttagsaxel på svänghjulets motsatta sida
 • Reduktionsdrev
 • Reduktionsdrev, kraftuttagskoppling

Jämför M 20 C med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  M 20 C

Visa fler erbjudanden