< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

M 25 C, som ingår i MaK-motorgenerationen med lång slaglängd, baseras på den beprövade konstruktionen i motorserierna M 20 C, M 32 C och M 43 C. När den här nya motorgenerationen utvecklades var målet att uppnå en hög fördelsnivå för kunden. I allt konstruktions- och utvecklingsarbete hade därför tre kriterier haft högsta prioritet: tillförlitlighet, ekonomi och miljöhänsyn. Andra viktiga punkter i motorns konstruktion och utveckling var enkelt underhåll, långa underhållsintervall, lång komponentlivslängd och enkel installation.

Effektklassning

Enheter:
Effektområde 1 740–3 000 kW 1 740–3 000 kW Less

Motorspecifikationer

Hastighetsintervall 720–750 varv/min 720–750 varv/min Less
Utsläpp IMO II IMO II Less
Insugningssystem Turboladdad Turboladdad Less
Cylinderdiameter 10.0 tum 255.0 mm Less
Slaglängd 15.78 tum 400.0 mm Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs/medurs Moturs/medurs Less
Konfiguration Rak 6, 8, 9 cylindrar Rak 6, 8, 9 cylindrar Less
Slagvolym 1244.89 tum³ 20.4 l/cyl Less

Mått och vikter

Minimal vikt, torr 46738.0 lb 21.2 ton (US) Less
Minimal längd 210.4 tum 5345.0 mm Less
Maximal längd 264.5 tum 6719.0 mm Less
Minimal höjd 133.3 tum 3387.0 mm Less
Maximal höjd 148.4 tum 3769.0 mm Less
Minimal bredd 88.1 tum 2237.0 mm Less
Maximal bredd 90.2 tum 2291.0 mm Less

Intelligent enkelhet

Dessa MaK-konstruktionsprinciper är mest tydliga i minskningen av antalet komponenter. Ungefär 40 % av delarna har avlägsnats. Det har resulterat i större driftsäkerhet och en minskning av driftskostnaderna.

Tillförlitlig energiförsörjning

Den kompletta dieselmotorn har enkel installation, tillförlitlig drift, enkelt underhåll och god komponentåtkomlighet.

Låg bränsleförbrukning

Förberedd för installation

Utöver många enastående tekniska funktioner är M 25 C-motorn med lång slaglängd också lätt att installera och ger god serviceåtkomst till alla komponenter.

Långa serviceintervall och komponentlivslängd

Komplett drivsystem

Tillgången på kompletta drivsystem är ett marknadskrav som blir allt viktigare.

Robust och enkel

Minskning av antalet komponenter

Miljövänlig på grund av låga NOx- och koldioxidutsläpp

Systemansvar och matning från en enda källa, noggrant anpassade gränssnitt och koordinerad leverans av data

Mycket underhållsvänliga

M 25 C Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Lastdelningsenhet (endast för anläggningar med flera motorer)
 • Skyddspanel (nödstopp, inbrytning, tryckknappar för återställning)
 • Skyddssystem
 • Serielänkgränssnitt (MODbus/canbus)
 • Hastighetsreglage
 • Start-/stoppanel

Kylsystem
 • Laddluftkylare i två steg
 • Elektronisk kylvattenförvärmare
 • HT-kylvattenpump (motordriven)

Avgassystem
 • Expansionsled för avgaser
 • Isolerade avgasgrenrör
 • Turboaggregat på svänghjulsänden

Bränslesystem
 • Bränslecirkulerande pump (monterad/endast MGO/MDO)
 • Bränsleindikatorfilter
 • Bränsletryckventil (monterad/endast MGO/MDO)

Instrumentering
 • Reglageknappar och -lampor
 • Nödstoppspak
 • Lokal kontrollpanel
 • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem
 • Torrsump
 • Smörjoljans plattkylare (separat)
 • Smörjoljepump (motordriven)
 • Självrengörande smörjoljefilter
 • Tryckregleringsventil

Monteringssystem
 • Högflexibel koppling
 • Styv montering

Startsystem
 • Elektrisk spärrenhet
 • Startluftventil

Allmänt
 • Lyftanordning (för uthyrning)
 • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

M 25 C Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
 • Luftinloppets avstängningsventil
 • Luftintagets övergångsstycke
 • Expansionsled
 • Ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Elektroniskt hastighetsreglage
 • Motorlarmsystem
 • System för fjärrkontroll
 • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
 • Startmotor för eldrivna pumpar
 • 24 DC UPS

Kylsystem
 • FW/SW-plattkylare
 • HT-kylvattenpump (eldriven)
 • LT-kylvattenpump (eldriven)
 • Havsvattenkylpump (eldriven)
 • Kylvattenförvärmare med ånga/värmeolja
 • Temperaturreglerventil

Avgassystem
 • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)
 • Turboaggregat på svänghjulets motsatta sida

Bränslesystem
 • Bränsleoljekylare
 • HFO, slutlig förvärmare
 • HFO, tryckregleringsventil
 • HFO, självrengörande automatiskt filter
 • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
 • HFO, behandlings- och matningsmoduler
 • HFO, viskositetsstyrenhet
 • Blandningstank

Smörjsystem
 • Smörjoljecentrifug
 • Smörjoljepump (eldriven)
 • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
 • Oljepump för försmörjning (eldriven)
 • Temperaturreglerventil
 • Vått tråg med mätsticka

Monteringssystem
 • Flexibla rörkopplingar
 • Fjädrande montering

Startsystem
 • Startluftkompressor
 • Starttryckluftsbehållare

Allmänt
 • Cats drivsystem
 • Motorns kraftuttagskoppling
 • Kraftuttagsgenerator
 • Kraftuttagsaxel på svänghjulets motsatta sida
 • Reduktionsdrev
 • Reduktionsdrev, kraftuttagskoppling