< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

M 32 C V-motorn lanserades år 2000 i 12- och 16-cylindriga versioner. Med en cylinderdiameter på 320 mm och en slaglängd på 460 mm omfattar den ett effektområde på 6 000–8 000 kW i områdena 720 och 750 varv/min. Motorn är konstruerad för att uppfylla inte bara kraven på den marina marknaden, utan även kraven inom stationärkraftproduktionen och olje- och gasindustrin. Den konsekventa utformningen och utvecklingen av MaK-motorerna med lång slaglängd i kombination med användningen av så många raka motorkomponenter som möjligt visas klart och tydligt i den externa konfigurationen – en kompakt, enkel och ren design.

Effektklassning

Enheter:
Effektområde 6 000–8 000 kW 6 000–8 000 kW Less

Motorspecifikationer

Hastighetsintervall 720–750 varv/min 720–750 varv/min Less
Utsläpp IMO II IMO II Less
Insugningssystem Turboladdad Turboladdad Less
Cylinderdiameter 12.6 tum 320.0 mm Less
Slaglängd 18.11 tum 460.0 mm Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs/medurs Moturs/medurs Less
Konfiguration 12,16 cylindrar 12,16 cylindrar Less
Slagvolym 2257.88 tum³ 37.0 l Less

Mått och vikter

Minimal vikt, torr 143300.0 lb 65.0 ton (US) Less
Minimal längd 273.9 tum 6956.0 mm Less
Maximal längd 327.9 tum 8328.0 mm Less
Minimal höjd 138.7 tum 3524.0 mm Less
Maximal höjd 138.7 tum 3524.0 mm Less
Minimal bredd 117.5 tum 2985.0 mm Less
Maximal bredd 117.5 tum 2985.0 mm Less

En kompakt, enkel och ren design.

Med sin konstruktion för att uppfylla nuvarande och kommande emissionskrav är VM 32 C-motorn en kombination av säkerhet och driftsäkerhet samt bränsleeffektivitet och långa underhålls- och renoveringsintervall. Komponentgrupperna som topplocket eller det torra motorblocket med inbyggda kylvätske-, smörjolje- och luftledningar följer den modulära motorkonstruktionens koncept och garanterar förarvänlig service och underhåll genom enkel åtkomst till delar och komponenter. VM 32 C kan användas i huvudmaskineri samt vid extratillämpningar och är konstruerad att fungera med både MDO och HFO.

Motor med låga emissioner för låg NOx

Genom att kombinera ökat kompressionsförhållande och Miller-effekten kan man minska NOx-emissionerna med ca 30 % utan att motorns effektivitet försämras.

Enastående god driftsekonomi

Tillförlitlig drift med tjockolja, låg bränsle- och smörjoljeförbrukning, tillsammans med enkelt underhåll och långa underhållsintervall, innebär enastående god driftsekonomi.

Flexible Camshaft Technology (FCT)

FCT bygger vidare på konceptet med systemintegration av emissionsminskning och skapar samverkan mellan flexibla bränslesystem och avancerade luftsystem med maximalt utnyttjande av den nuvarande motorns konstruktion

Tekniskt sett lägre risk med befintlig teknik

VM 32 C Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Hastighetsreglagets skåp inkl. lastdelningsenhet (endast för anläggningar med flera motorer)
 • Skyddssystem (externt skåp)
 • Serielänkgränssnitt (MODbus/canbus)
 • Start-/stoppanel
 • Skyddspanel (nödstopp, inbrytning, tryckknappar för återställning)

Kylsystem
 • Laddluftkylare i två steg
 • HT-kylvattenpump (motordriven)
 • Elektronisk kylvattenförvärmare

Avgassystem
 • Turboaggregat på svänghjulsänden
 • Expansionsled för avgaser
 • Isolerade avgasgrenrör

Bränslesystem
 • Bränsleindikatorfilter
 • Bränslecirkulerande pump (eldriven/endast MDO/MGO)
 • Bränsletryckventil (separat/endast för MDO/MGO)

Instrumentering
 • Lokal kontrollpanel
 • Tryck- och temperaturindikator
 • Reglageknappar och -lampor
 • Nödstoppspak

Smörjsystem
 • Smörjoljepump (motordriven)
 • Tryckregleringsventil
 • Säkerhetsfilter för smörjolja
 • Självrengörande smörjoljefilter
 • Smörjoljans plattkylare (separat)
 • Torrsump

Monteringssystem
 • Styv montering
 • Högflexibel koppling

Startsystem
 • Startluftventil
 • Elektrisk spärrenhet

Allmänt
 • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)
 • Lyftanordning (för uthyrning)

VM 32 C Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
 • Luftintagets övergångsstycke
 • Expansionsled
 • Ljuddämpare/filter
 • Luftinloppets avstängningsventil

Styrsystem
 • Motorlarmsystem
 • System för fjärrkontroll
 • Startmotor för eldrivna pumpar
 • 24 DC UPS
 • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)

Kylsystem
 • HT-kylvattenpump (eldriven)
 • LT-kylvattenpump (eldriven)
 • Havsvattenkylpump (eldriven)
 • FW/SW-plattkylare
 • Temperaturreglerventil
 • Kylvattenförvärmare med ånga/värmeolja

Avgassystem
 • Turboaggregat på svänghjulets motsatta sida
 • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)

Bränslesystem
 • HFO, behandlings- och matningsmoduler
 • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
 • HFO, självrengörande automatiskt filter
 • Blandningstank
 • HFO, tryckregleringsventil
 • HFO, slutlig förvärmare
 • HFO, viskositetsstyrenhet
 • Bränsleoljekylare

Smörjsystem
 • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
 • Smörjoljepump (eldriven)
 • Temperaturreglerventil
 • Oljepump för försmörjning (eldriven)
 • Vått tråg med mätsticka
 • Smörjoljecentrifug

Monteringssystem
 • Fjädrande montering
 • Flexibla rörkopplingar

Startsystem
 • Starttryckluftsbehållare
 • Startluftkompressor

Allmänt
 • Kraftuttagsaxel på svänghjulets motsatta sida
 • Motorns kraftuttagskoppling
 • Reduktionsdrev
 • Reduktionsdrev, kraftuttagskoppling
 • Kraftuttagsgenerator
 • Cats drivsystem