< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Motorserien är utvecklad för att uppfylla kraven inom kryssningsfartygs- och färjemarknaden och är början på en ny effektklass. Toppmodern konstruktion, utformad för att leda. Efter den framgångsrika lanseringen på marknaden av fyra nya motorserier på bara tio år utökas programmet med ytterligare en motor – VM 43 C-motorn. Den 12- och 16-cylindriga V-versionen av M 43 C fördubblar kraften som Caterpillar erbjuder till 16 MW, vilket stöder nya och viktiga marknadssegment och grupper av kunder.

Effektklassning

Enheter:
Effektområde 12 000–16 800 kW 12 000–16 800 kW Less

Motorspecifikationer

Hastighetsintervall 500–514 varv/min 500–514 varv/min Less
Utsläpp IMO II IMO II Less
Insugningssystem Turboladdad Turboladdad Less
Cylinderdiameter 17.0 tum 430.0 mm Less
Slaglängd 24.02 tum 610.0 mm Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs/medurs Moturs/medurs Less
Konfiguration 12, 16 cylindrar 12, 16 cylindrar Less
Slagvolym 5406.7 tum³ 88.6 l/cyl Less

Mått och vikter

Minimal vikt, torr 352739.0 lb 160.0 ton (US) Less
Minimal längd 387.5 tum 9842.0 mm Less
Maximal längd 470.2 tum 11943.0 mm Less
Minimal höjd 201.7 tum 5122.0 mm Less
Maximal höjd 200.7 tum 5098.0 mm Less
Minimal bredd 153.1 tum 3890.0 mm Less
Maximal bredd 158.5 tum 4027.0 mm Less

Låga driftskostnader

HFO/MDO Förväntad TBO och livslängd Långa underhållsintervall och längre livslängd utgör grunden för låga driftskostnader.

Mycket ekonomisk

Tillförlitlig HFO-drift och låg bränsle- och smörjoljeförbrukning, enkelt underhåll och långa underhållsintervall garanterar mycket god driftsekonomi.

Hållbart fundament

Det fjädrande fundamentsystemet kan monteras säkert, enkelt och billigt och säkerställer dämpning av vibrationer och av strukturburet buller.

Framgångsrikt ursprung

Den modulära motorkonstruktionen, integrationen av olika funktioner i samma komponent, den robusta strukturen och användningen av komponenter som redan är väl beprövade i den raka versionen leder till en utomordentligt hög tillförlitlighet.

Expertis och erfarenhet

Vi hjälper dig från planeringsstadiet hela vägen till slutleveransen. Dra nytta av vår expertis och erfarenhet.

VM 43 C Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Hastighetsreglagets skåp inkl. lastdelningsenhet (endast för anläggningar med flera motorer)
 • Skyddssystem (externt skåp)
 • Serielänkgränssnitt (MODbus/canbus)
 • Start-/stoppanel
 • Skyddspanel (nödstopp, inbrytning, tryckknappar för återställning)

Kylsystem
 • Laddluftkylare i två steg
 • HT-kylvattenpump (motordriven)
 • Elektronisk kylvattenförvärmare

Avgassystem
 • Turboaggregat på svänghjulsänden
 • Expansionsled för avgaser
 • Isolerade avgasgrenrör

Bränslesystem
 • Bränsleindikatorfilter
 • Bränslecirkulerande pump (eldriven/endast MDO/MGO)
 • Bränsletryckventil (separat/endast MDO/MGO)

Instrumentering
 • Lokal kontrollpanel
 • Tryck- och temperaturindikator
 • Reglageknappar och -lampor
 • Nödstoppspak

Smörjsystem
 • Smörjoljepump (motordriven)
 • Tryckregleringsventil
 • Säkerhetsfilter för smörjolja
 • Självrengörande smörjoljefilter
 • Smörjoljans plattkylare (separat)
 • Torrsump

Monteringssystem
 • Styv montering
 • Högflexibel koppling

Startsystem
 • Startluftventil
 • Elektrisk spärrenhet

Lastarskopa
 • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)
 • Lyftanordning (för uthyrning)

VM 43 C Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
 • Luftintagets övergångsstycke
 • Expansionsled
 • Ljuddämpare/filter
 • Luftinloppets avstängningsventil

Styrsystem
 • Motorlarmsystem
 • Elektroniskt hastighetsreglage
 • System för fjärrkontroll
 • Startmotor för eldrivna pumpar
 • 24 DC UPS
 • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)

Kylsystem
 • HT/LT-pump (dubbelpump/motordriven)
 • HT-kylvattenpump (eldriven)
 • LT-kylvattenpump (eldriven)
 • Havsvattenkylpump (eldriven)
 • FW/SW-plattkylare
 • Temperaturreglerventil
 • Kylvattenförvärmare med ånga/värmeolja

Avgassystem
 • Turboaggregat på svänghjulets motsatta sida
 • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)

Bränslesystem
 • HFO, behandlings- och matningsmoduler
 • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
 • HFO, självrengörande automatiskt filter
 • Blandningstank
 • HFO, tryckregleringsventil
 • HFO, slutlig förvärmare
 • HFO, viskositetsstyrenhet
 • Bränsleoljekylare

Smörjsystem
 • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
 • Smörjoljepump (eldriven)
 • Temperaturreglerventil
 • Oljepump för försmörjning (eldriven)

Monteringssystem
 • Fjädrande montering
 • Flexibla rörkopplingar

Startsystem
 • Starttryckluftsbehållare
 • Startluftkompressor

Lastarskopa
 • Kraftuttagsaxel på svänghjulets motsatta sida
 • Motorns kraftuttagskoppling
 • Reduktionsdrev
 • Reduktionsdrev, kraftuttagskoppling
 • Kraftuttagsgenerator
 • Cats drivsystem