< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

De låga emissionerna i kombination med den höga effektiviteten och pålitligheten gör M 46 DF till en perfekt drivmotor för drift i och utanför miljöskyddade områden såväl som vatten med HFO-begränsningar. Kommande IMO III-emissionskrav, valda driftprofiler och låga dieselbränslekostnader gör M 46 DF till en eftertraktad motor vad gäller driftkostnaden.

Effektklassning

Enheter:
Effektområde 5 400–8 685 kW 5 400–8 685 kW Less

Motorspecifikationer

Hastighetsintervall 500/514 varv/min 500/514 varv/min Less
Utsläpp IMO II i dieselläge/IMO III i gasläge IMO II i dieselläge/IMO III i gasläge Less
Rotation (från svänghjulsänden) Moturs/medurs Moturs/medurs Less
Konfiguration 6, 7, 8, 9 cylindrar 6, 7, 8, 9 cylindrar Less
Slagvolym 6181.7 tum³ 101.3 l/cyl Less

Motorspecifikation

Insugningssystem Turboladdad Turboladdad Less
Cylinderdiameter 18.11 tum 460.0 mm Less
Slaglängd 24.02 tum 610.0 mm Less

Mått och vikter

Minimal vikt, torr 207234.0 lb 94.0 ton (US) Less
Minimal längd 328.0 tum 8330.0 mm Less
Maximal längd 424.0 tum 10768.0 mm Less
Minimal höjd 202.0 tum 5130.0 mm Less
Maximal höjd 216.6 tum 5501.0 mm Less
Minimal bredd 116.6 tum 2961.0 mm Less
Maximal bredd 116.6 tum 2961.0 mm Less

Enkel drift

Nyckelegenskaper för M 46 DF är klassens bästa effektivitet och lastkapacitet liksom enkel drift som stöds av en helautomatisk motorstyrning.

Drift med naturgas med ett lägsta metantal på 55 möjligt med reducerad belastning.

Stöder HFO-drift enligt CIMAC H55/K55 i dieselläge.

Enkel service och underhåll

Snabb servicetillgång samt enkel service och underhåll stöds av en modulbaserad konstruktion samt ett övervaknings- och diagnostiksystem.

Starkt, globalt produktstödnätverk med marint fokus.

Utbildning av förare och tekniker.

Globalt tillämpnings- och installationsstöd för motor- och gassystemet.

M 46 DF Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Lastdelningsenhet
 • Modulärt larmstyrt skyddssystem (MACS)
 • Hastighetsreglage

Kylsystem
 • Elektrisk kylvattenförvärmare
 • HT-kylvattenpump (motordriven)
 • Laddluftkylare i två steg

Avgassystem
 • Expansionsled för avgaser
 • Isolerade avgasgrenrör
 • Turboaggregat på svänghjulsänden/svänghjulets motsatta ände

Bränslesystem
 • Bränslecirkulerande pump (eldriven/endast för MDO/MGO)
 • Bränsleindikatorfilter
 • Bränsletryckventil (separat/endast för MDO/MGO)

Gassystem
 • Gasventilenhet

Instrumentering
 • Reglageknappar och -lampor
 • Nödstoppspak
 • Lokal kontrollpanel
 • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem
 • Torrsump
 • Smörjoljans plattkylare (separat)
 • Smörjoljepump (motordriven)
 • Säkerhetsfilter för smörjolja
 • Självrengörande smörjoljefilter
 • Tryckregleringsventil

Monteringssystem
 • Högflexibel koppling
 • Styv montering

Startsystem
 • Elektrisk spärrenhet
 • Startluftventil

Lastarskopa
 • Lyftanordning (för uthyrning)
 • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

M 46 DF Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
 • Luftinloppets avstängningsventil
 • Luftintagets övergångsstycke
 • Expansionsled
 • Ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Motorlarmsystem
 • System för fjärrkontroll
 • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
 • Startmotor för eldrivna pumpar
 • 24 DC UPS

Kylsystem
 • Kylvattenförvärmare med ånga/värmeolja/el
 • FW/SW-plattkylare
 • HT-kylvattenpump (eldriven)
 • LT-kylvattenpump (eldriven)
 • Havsvattenkylpump (eldriven)
 • Temperaturreglerventil

Avgassystem
 • Avgasventilationsmodul
 • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)

Bränslesystem
 • Bränsleoljekylare
 • HFO, slutlig förvärmare
 • HFO, tryckregleringsventil
 • HFO, självrengörande automatiskt filter
 • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
 • HFO, behandlings- och matningsmoduler
 • HFO, viskositetsstyrenhet
 • Blandningstank

Gassystem
 • Gasflödesmätare
 • LNG-förångningsenhet

Smörjsystem
 • Smörjoljecentrifug
 • Smörjoljepump (eldriven)
 • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
 • Oljepump för försmörjning (eldriven)
 • Temperaturreglerventil
 • Vått tråg med mätsticka

Monteringssystem
 • Flexibla rörkopplingar
 • Fjädrande montering

Drivsystem
 • Styrsystem
 • Propellrar

Startsystem
 • Startluftkompressor
 • Starttryckluftsbehållare

Lastarskopa
 • Motorns kraftuttagskoppling
 • Kraftuttagsgenerator
 • Kraftuttagsaxel på svänghjulets motsatta sida
 • Reduktionsdrev
 • Reduktionsdrev, kraftuttagskoppling