< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Caterpillar Motoren konstruerade M 34 DF baserat på den pålitliga M 32 C-motorserien. Den kommer att kunna drivas med flera bränslen utan att göra avkall på typiska MaK-marinmotoregenskaper. M 34 DF kommer att kunna drivas med flytande naturgas (LNG) som ett alternativ till dyr lågsvavlig marin dieselolja (MDO) eller stora och komplexa gasreningsanläggningar för ECA-drift från och med 2015. Hög effektivitet och beprövad tillförlitlighet gör M 34 DF till ett suveränt generatoraggregat. Tack vare valda driftprofiler och låga dieselbränslekostnader är M 34 DF det rekommenderade generatoraggregatet vad gäller driftskostnader.

Generatoraggregatets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 2 934 kW (3 672 kVA) 2 934 kW (3 672 kVA) Less
Maximal klassning 4 574 kW (5 724 kVA) 4 574 kW (5 724 kVA) Less

Motorspecifikationer

Konfiguration 6, 8, 9 cylindrar 6, 8, 9 cylindrar Less
Cylinderdiameter 13.4 tum 340.0 mm Less
Slaglängd 18.1 tum 460.0 mm Less
Slagvolym 2563.0 tum³ 42.0 l/cyl Less

Generatoraggregatets konfigurationer

Utsläpps-/bränslestrategi IMO II i dieselläge/IMO III i gasläge IMO II i dieselläge/IMO III i gasläge Less

Generatoraggregatets mått och vikter, beroende på generatortyp

Höjd 4 567–4 770 mm (179,8–187,8 tum) 4 567–4 770 mm (179,8–187,8 tum) Less
Bredd 2 600 mm (102,4 tum) 2 600 mm (102,4 tum) Less
Längd 9 566–11 156 mm (376,6–439,2 tum) 9 566–11 156 mm (376,6–439,2 tum) Less

Generatoraggregatets mått och vikter (beroende på generatortyp)

Vikt 73,0–98,0 t (160 937–216 053 lbs) 73,0–98,0 t (160 937–216 053 lbs) Less

Enkel installation

Tillförlitlig drift

Enkelt underhåll

Lättåtkomliga komponenter

M 34 DF Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Lastdelningsenhet
 • Modulärt larmstyrt skyddssystem (MACS)
 • Hastighetsreglage

Kylsystem
 • Elektrisk kylvattenförvärmare
 • HT-kylvattenpump (motordriven)
 • Laddluftkylare i två steg

Avgassystem
 • Expansionsled för avgaser
 • Isolerade avgasgrenrör
 • Turboaggregatet på svänghjuls-/räknarsvänghjulsänden

Bränslesystem
 • Bränslecirkulerande pump (eldriven/endast för MDO/MGO)
 • Bränsleindikatorfilter
 • Bränsletryckventil (separat/endast för MDO/MGO)

Gassystem
 • Gasventilenhet

Instrumentering
 • Reglageknappar och -lampor
 • Nödstoppspak
 • Lokal kontrollpanel
 • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem
 • Torrsump
 • Smörjoljans plattkylare (separat)
 • Smörjoljepump (motordriven)
 • Säkerhetsfilter för smörjolja
 • Självrengörande smörjoljefilter
 • Tryckregleringsventil

Monteringssystem
 • Högflexibel koppling
 • Styv montering

Startsystem
 • Elektrisk spärrenhet
 • Startluftventil

Allmänt
 • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

M 34 DF Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
 • Luftinloppets avstängningsventil
 • Luftintagets övergångsstycke
 • Expansionsled
 • Ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Motorlarmsystem
 • System för fjärrkontroll
 • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
 • Startmotor för eldrivna pumpar
 • 24 DC UPS

Kylsystem
 • Kylvattenförvärmare med ånga/värmeolja/el
 • Kylvattenrörledningar på ramen för kylning av generator
 • Kylvattenrörledningar på ramen för smörjoljekylare
 • FW/SW-plattkylare
 • HT-kylvattenpump (eldriven)
 • LT-kylvattenpump (eldriven)
 • Havsvattenkylpump (eldriven)
 • Temperaturreglerventil

Avgassystem
 • Avgasventilationsmodul
 • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)

Bränslesystem
 • Bränsleoljekylare
 • HFO, slutlig förvärmare
 • HFO, tryckregleringsventil
 • HFO, självrengörande automatiskt filter
 • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
 • HFO, behandlings- och matningsmoduler
 • HFO, viskositetsstyrenhet
 • Blandningstank

Gassystem
 • Gasflödesmätare
 • LNG-förångningsenhet

Smörjsystem
 • Smörjoljecentrifug
 • Smörjoljepump (eldriven)
 • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
 • Oljepump för försmörjning (eldriven)
 • Temperaturreglerventil
 • Vått tråg med mätsticka

Monteringssystem
 • Dubbel fjädrande montering
 • Flexibla rörkopplingar
 • Fjädrande montering

Drivsystem
 • Styrsystem
 • Propellrar

Startsystem
 • Startluftkompressor
 • Starttryckluftsbehållare

Allmänt
 • Motorns kraftuttagskoppling
 • Svänghjulets kåpa
 • Kraftuttagsgenerator
 • Kraftuttagsaxel på svänghjulets motsatta sida
 • Reduktionsdrev
 • Reduktionsdrev, kraftuttagskoppling