< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

M 46 DF är baserad på den framgångsrika M 43 C MaK-motorn med medelhögt varvtal och har utformats av Caterpillar Motoren i Kiel för att uppfylla och överträffa tillförlitligheten och livslängden hos föregångaren, samtidigt som positionen som klassens ledande drifteffektivitet bibehålls. Med sin rena design ger M 46 DF snabb och enkel åtkomst till system och komponenter vilket främjar driften, servicen och underhållet på det sätt som MaK-produkterna är kända för. Med sin konstruktion för att drivas med gas- och vätskebaserade (MDO HFO) bränslen, uppfyller M 46 DF emissionskraven i IMO III när den körs i gasläge och en liten mängd tändningsbränsle sprutas in för att reglera förbränningen. Särskild vikt lades vid kundernas behov av säker och tillförlitlig drift vid olika motorbelastningar och gaskvaliteter.

Generatoraggregatets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 5 179 kW (6 480 kVA) 5 179 kW (6 480 kVA) Less
Maximal klassning 8 329 kW (10 422 kVA) 8 329 kW (10 422 kVA) Less

Motorspecifikationer

Cylinderdiameter 16.93 tum 460.0 mm Less
Slaglängd 24.02 tum 610.0 mm Less
Konfiguration 6, 7, 8, 9 cylindrar 6, 7, 8, 9 cylindrar Less
Slagvolym 5406.704 tum³ 88.6 l/cyl Less

Generatoraggregatets konfigurationer

Utsläpps-/bränslestrategi IMO II i dieselläge, IMO III i gasläge IMO II i dieselläge, IMO III i gasläge Less

Generatoraggregatets mått och vikter, beroende på generatortyp

Bredd 3 400 mm (133,9 tum) 3 400 mm (133,9 tum) Less
Höjd 6 278 mm–6 649 mm (247,2 tum–261,8 tum) 6 278 mm–6 649 mm (247,2 tum–261,8 tum) Less
Längd 12 202 mm–14 459 mm (480,4 tum–569,3 tum) 12 202 mm–14 459 mm (480,4 tum–569,3 tum) Less

Generatoraggregatets mått och vikter (beroende på generatortyp)

Vikt 178 ton–240 ton (392 422 lbs–529 109 lbs) 178 ton–240 ton (392 422 lbs–529 109 lbs) Less

Klassledande driftsäkerhet

Enkel drift

Låga emissioner

Hög effektivitet

M 46 DF Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Lastdelningsenhet
 • Modulärt larmstyrt skyddssystem (MACS)
 • Hastighetsreglage

Kylsystem
 • Elektrisk kylvattenförvärmare
 • HT-kylvattenpump (motordriven)
 • Laddluftkylare i två steg

Avgassystem
 • Avgasexpansionsled
 • Isolerade avgasgrenrör
 • Turboaggregatet på svänghjuls-/räknarsvänghjulsänden

Gassystem
 • Gasventilenhet

Bränslesystem
 • Bränslecirkulerande pump (eldriven/endast för MDO/MGO)
 • Bränsleindikatorfilter
 • Bränsletryckventil (separat/endast för MDO/MGO)

Instrumentering
 • Reglageknappar och -lampor
 • Nödstoppspak
 • Lokal kontrollpanel
 • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem
 • Torrsump
 • Smörjoljans plattkylare (separat)
 • Smörjoljepump (motordriven)
 • Säkerhetsfilter för smörjolja
 • Självrengörande smörjoljefilter
 • Tryckregleringsventil

Monteringssystem
 • Extra flexibel koppling
 • Styv montering

Startsystem
 • Elektrisk spärrenhet
 • Startluftventil

Allmänt
 • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

M 46 DF Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
 • Luftinloppets avstängningsventil
 • Luftintagets övergångsstycke
 • Expansionsled
 • Ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Motorlarmsystem
 • System för fjärrkontroll
 • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
 • Startmotor för eldrivna pumpar
 • 24 DC UPS

Kylsystem
 • Kylvattenförvärmare med ånga/värmeolja/el
 • CW-rörledningar för kylning av generator på ramen
 • CW-rörledningar för smörjoljekylare på ramen
 • FW/SW-plattkylare
 • HT-kylvattenpump (eldriven)
 • LT-kylvattenpump (eldriven)
 • Havsvattenkylpump (eldriven)
 • Temperaturreglerventil

Avgassystem
 • Avgasventilationsmodul
 • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)

Bränslesystem
 • Bränsleoljekylare
 • HFO, slutlig förvärmare
 • HFO, tryckregleringsventil
 • HFO, självrengörande automatiskt filter
 • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
 • HFO, behandlings- och matningsmoduler
 • HFO, viskositetsstyrenhet
 • Blandningstank

Gassystem
 • Gasflödesmätare
 • LNG-förångningssystem

Smörjsystem
 • Smörjoljecentrifug
 • Smörjoljepump (eldriven)
 • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
 • Oljepump för försmörjning (eldriven)
 • Temperaturreglerventil
 • Vått tråg med mätsticka

Monteringssystem
 • Dubbel fjädrande montering
 • Flexibla rörkopplingar
 • Fjädrande montering

Startsystem
 • Startluftkompressor
 • Starttryckluftsbehållare

Drivsystem
 • Styrsystem
 • Propellrar

Allmänt
 • Motorns kraftuttagskoppling
 • Svänghjulets kåpa
 • Kraftuttagsgenerator
 • Kraftuttagsaxel på svänghjulets motsatta sida
 • Reduktionsdrev
 • Kaftuttagskoppling med reduktionsväxel