Generatoraggregat M 46 DF

M 46 DF

Produktspecifikation för M 46 DF

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått och vikter – beroende på generatortyp

M 46 DF Standardutrustning

Luftintagssystem

 • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem

 • Lastdelningsenhet
 • Modulärt larmstyrt skyddssystem (MACS)
 • Hastighetsreglage

Kylsystem

 • Elektrisk kylvattenförvärmare
 • HT-kylvattenpump (motordriven)
 • Laddluftkylare i två steg

Avgassystem

 • Avgasexpansionsled
 • Isolerade avgasgrenrör
 • Turboaggregatet på svänghjuls-/räknarsvänghjulsänden

Gassystem

 • Gasventilenhet

Bränslesystem

 • Bränslecirkulerande pump (eldriven/endast för MDO/MGO)
 • Bränsleindikatorfilter
 • Bränsletryckventil (separat/endast för MDO/MGO)

Instrumentering

 • Reglageknappar och -lampor
 • Nödstoppspak
 • Lokal kontrollpanel
 • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem

 • Torrsump
 • Smörjoljans plattkylare (separat)
 • Smörjoljepump (motordriven)
 • Säkerhetsfilter för smörjolja
 • Självrengörande smörjoljefilter
 • Tryckregleringsventil

Monteringssystem

 • Extra flexibel koppling
 • Styv montering

Startsystem

 • Elektrisk spärrenhet
 • Startluftventil

Allmänt

 • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

M 46 DF Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

 • Luftinloppets avstängningsventil
 • Luftintagets övergångsstycke
 • Expansionsled
 • Ljuddämpare/filter

Styrsystem

 • Motorlarmsystem
 • System för fjärrkontroll
 • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
 • Startmotor för eldrivna pumpar
 • 24 DC UPS

Kylsystem

 • Kylvattenförvärmare med ånga/värmeolja/el
 • CW-rörledningar för kylning av generator på ramen
 • CW-rörledningar för smörjoljekylare på ramen
 • FW/SW-plattkylare
 • HT-kylvattenpump (eldriven)
 • LT-kylvattenpump (eldriven)
 • Havsvattenkylpump (eldriven)
 • Temperaturreglerventil

Avgassystem

 • Avgasventilationsmodul
 • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)

Bränslesystem

 • Bränsleoljekylare
 • HFO, slutlig förvärmare
 • HFO, tryckregleringsventil
 • HFO, självrengörande automatiskt filter
 • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
 • HFO, behandlings- och matningsmoduler
 • HFO, viskositetsstyrenhet
 • Blandningstank

Gassystem

 • Gasflödesmätare
 • LNG-förångningssystem

Smörjsystem

 • Smörjoljecentrifug
 • Smörjoljepump (eldriven)
 • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
 • Oljepump för försmörjning (eldriven)
 • Temperaturreglerventil
 • Vått tråg med mätsticka

Monteringssystem

 • Dubbel fjädrande montering
 • Flexibla rörkopplingar
 • Fjädrande montering

Startsystem

 • Startluftkompressor
 • Starttryckluftsbehållare

Drivsystem

 • Styrsystem
 • Propellrar

Allmänt

 • Motorns kraftuttagskoppling
 • Svänghjulets kåpa
 • Kraftuttagsgenerator
 • Kraftuttagsaxel på svänghjulets motsatta sida
 • Reduktionsdrev
 • Kaftuttagskoppling med reduktionsväxel

Jämför M 46 DF med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  M 46 DF

Visa fler erbjudanden