< Tillbaka

Finansiering och försäkring
Mer Information
Visa produkthämtningar
 Ja, jag vill få framtida marknadsföringsinformation (t.ex. via e-post) från Caterpillar Inc., dess dotterbolag och koncernbolag världen över samt nätverket med Caterpillar-återförsäljare. Oavsett om du vill ta emot denna marknadsföringsinformation eller inte kommer Caterpillar att fortsätta skicka service- och transaktionsinformation som t.ex. rör konton som du har hos oss.

Översikt

Nyckelegenskaper för WM 46 DF är klassens bästa effektivitet och lastkapacitet liksom enkel drift som stöds av en helautomatisk motorstyrning. Snabb servicetillgång samt enkel service och underhåll stöds av en modulbaserad konstruktion samt ett övervaknings- och diagnostiksystem.

Generatoraggregatets specifikationer

Enheter:
Minimal klassning 10 357 kW (12 960 kVA) 10 357 kW (12 960 kVA) Less
Maximal klassning 14 807 kW (18 528 kVA) 14 807 kW (18 528 kVA) Less

Motorspecifikationer

Konfiguration 12,16 cylindrar 12,16 cylindrar Less
Cylinderdiameter 18.1 tum 460.0 mm Less
Slaglängd 24.02 tum 610.0 mm Less
Slagvolym 6181.7 tum³ 101.3 l/cyl Less

Generatoraggregatets konfigurationer

Utsläpps-/bränslestrategi IMO II i dieselläge/IMO III i gasläge IMO II i dieselläge/IMO III i gasläge Less

Generatoraggregatets mått och vikter, beroende på generatortyp

Längd 14 740–16 870 mm (580,3–664,2 tum) 14 740–16 870 mm (580,3–664,2 tum) Less
Höjd 6 493–6 517 mm (255,6–256,6 tum) 6 493–6 517 mm (255,6–256,6 tum) Less
Bredd 3 890–4 027 mm (153,1–158,5 tum) 3 890–4 027 mm (153,1–158,5 tum) Less

Generatoraggregatets mått och vikter (beroende på generatortyp)

Vikt 275,0–345,0 t (606 271–760 595 lbs) 275,0–345,0 t (606 271–760 595 lbs) Less

Enkel installation

Tillförlitlig drift

Enkelt underhåll

Lättåtkomliga komponenter

VM 46 DF Standardutrustning

Luftintagssystem
 • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Lastdelningsenhet
 • Modulärt larmstyrt skyddssystem (MACS)
 • Hastighetsreglage

Kylsystem
 • Elektrisk kylvattenförvärmare
 • HT-kylvattenpump (motordriven)
 • Laddluftkylare i två steg

Avgassystem
 • Expansionsled för avgaser
 • Isolerade avgasgrenrör
 • Turboaggregat på svänghjulsänden/motroterande svänghjulsänden

Bränslesystem
 • Bränslecirkulerande pump (eldriven/endast för MDO/MGO)
 • Bränsleindikatorfilter
 • Bränsletryckventil (separat/endast för MDO/MGO)

Gassystem
 • Gasventilenhet

Instrumentering
 • Reglageknappar och -lampor
 • Nödstoppspak
 • Lokal kontrollpanel
 • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem
 • Torrsump
 • Smörjoljans plattkylare (separat)
 • Smörjoljepump (motordriven)
 • Säkerhetsfilter för smörjolja
 • Självrengörande smörjoljefilter
 • Tryckregleringsventil

Monteringssystem
 • Högflexibel koppling
 • Styv montering

Startsystem
 • Elektrisk spärrenhet
 • Startluftventil

Allmänt
 • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

VM 46 DF Tillvalsutrustning

Luftintagssystem
 • Luftinloppets avstängningsventil
 • Luftintagets övergångsstycke
 • Expansionsled
 • Ljuddämpare/filter

Styrsystem
 • Motorlarmsystem
 • System för fjärrkontroll
 • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
 • Startmotor för eldrivna pumpar
 • 24 DC UPS

Kylsystem
 • Kylvattenrörledningar på ramen för kylning av generator
 • Kylvattenrörledningar på ramen för smörjoljekylare
 • Kylvattenförvärmare med ånga/värmeolja/el
 • FW/SW-plattkylare
 • HT-kylvattenpump (eldriven)
 • LT-kylvattenpump (eldriven)
 • Havsvattenkylpump (eldriven)
 • Temperaturregleringsventil

Avgassystem
 • Avgasventilationsmodul
 • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)

Bränslesystem
 • Bränsleoljekylare
 • HFO, slutlig förvärmare
 • HFO, tryckregleringsventil
 • HFO, självrengörande automatiskt filter
 • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
 • HFO, behandlings- och matningsmoduler
 • HFO, viskositetsstyrenhet
 • Blandningstank

Gassystem
 • Gasflödesmätare
 • LNG-förångningssystem

Smörjsystem
 • Smörjoljecentrifug
 • Smörjoljepump (eldriven)
 • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
 • Oljepump för försmörjning (eldriven)
 • Temperaturreglerventil
 • Vått tråg med mätsticka

Monteringssystem
 • Dubbel fjädrande montering
 • Flexibla rörkopplingar
 • Fjädrande montering

Drivsystem
 • Styrsystem
 • Propellrar

Startsystem
 • Startluftkompressor
 • Starttryckluftsbehållare

Allmänt
 • Motorns kraftuttagskoppling
 • Svänghjulets kåpa
 • Kraftuttagsgenerator
 • Kraftuttagsaxel på motroterande svänghjulsänden
 • Reduktionsdrev
 • Reduktionsdrev, kraftuttagskoppling