Marint generatoraggregat VM 46 DF

VM 46 DF

Produktspecifikation för VM 46 DF

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått och vikter – beroende på generatortyp

VM 46 DF Standardutrustning

Luftintagssystem

 • Luftintagets ljuddämpare/filter

Styrsystem

 • Lastdelningsenhet
 • Modulärt larmstyrt skyddssystem (MACS)
 • Hastighetsreglage

Kylsystem

 • Elektrisk kylvattenförvärmare
 • HT-kylvattenpump (motordriven)
 • Laddluftkylare i två steg

Avgassystem

 • Expansionsled för avgaser
 • Isolerade avgasgrenrör
 • Turboaggregat på svänghjulsänden/motroterande svänghjulsänden

Bränslesystem

 • Bränslecirkulerande pump (eldriven/endast för MDO/MGO)
 • Bränsleindikatorfilter
 • Bränsletryckventil (separat/endast för MDO/MGO)

Gassystem

 • Gasventilenhet

Instrumentering

 • Reglageknappar och -lampor
 • Nödstoppspak
 • Lokal kontrollpanel
 • Tryck- och temperaturindikator

Smörjsystem

 • Torrsump
 • Smörjoljans plattkylare (separat)
 • Smörjoljepump (motordriven)
 • Säkerhetsfilter för smörjolja
 • Självrengörande smörjoljefilter
 • Tryckregleringsventil

Monteringssystem

 • Högflexibel koppling
 • Styv montering

Startsystem

 • Elektrisk spärrenhet
 • Startluftventil

Allmänt

 • Vridningsvibrationsberäkning (TVC)

VM 46 DF Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

 • Luftinloppets avstängningsventil
 • Luftintagets övergångsstycke
 • Expansionsled
 • Ljuddämpare/filter

Styrsystem

 • Motorlarmsystem
 • System för fjärrkontroll
 • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal, o.s.v.)
 • Startmotor för eldrivna pumpar
 • 24 DC UPS

Kylsystem

 • Kylvattenrörledningar på ramen för kylning av generator
 • Kylvattenrörledningar på ramen för smörjoljekylare
 • Kylvattenförvärmare med ånga/värmeolja/el
 • FW/SW-plattkylare
 • HT-kylvattenpump (eldriven)
 • LT-kylvattenpump (eldriven)
 • Havsvattenkylpump (eldriven)
 • Temperaturregleringsventil

Avgassystem

 • Avgasventilationsmodul
 • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)

Bränslesystem

 • Bränsleoljekylare
 • HFO, slutlig förvärmare
 • HFO, tryckregleringsventil
 • HFO, självrengörande automatiskt filter
 • HFO, matnings- och boosterpumpar (eldrivna)
 • HFO, behandlings- och matningsmoduler
 • HFO, viskositetsstyrenhet
 • Blandningstank

Gassystem

 • Gasflödesmätare
 • LNG-förångningssystem

Smörjsystem

 • Smörjoljecentrifug
 • Smörjoljepump (eldriven)
 • Smörjoljebehandling och kombinerade moduler
 • Oljepump för försmörjning (eldriven)
 • Temperaturreglerventil
 • Vått tråg med mätsticka

Monteringssystem

 • Dubbel fjädrande montering
 • Flexibla rörkopplingar
 • Fjädrande montering

Drivsystem

 • Styrsystem
 • Propellrar

Startsystem

 • Startluftkompressor
 • Starttryckluftsbehållare

Allmänt

 • Motorns kraftuttagskoppling
 • Svänghjulets kåpa
 • Kraftuttagsgenerator
 • Kraftuttagsaxel på motroterande svänghjulsänden
 • Reduktionsdrev
 • Reduktionsdrev, kraftuttagskoppling

Jämför VM 46 DF med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  VM 46 DF

Visa fler erbjudanden