Generatoraggregat VM 32 E

VM 32 E

Produktspecifikation för VM 32 E

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått och vikter – beroende på generatortyp

VM 32 E Standardutrustning

Luftintagssystem

 • Ljuddämpare för luftintag/filter

Styrsystem

 • Skyddssystem (externt skåp)
 • Serial Link-gränssnitt (Modbus/CANbus)
 • Varvtalsregulator

Kylsystem

 • Elektrisk kylvattenförvärmare
 • HT-kylvätskepump (motordriven)
 • Tvåstegs laddluftkylning

Avgassystem

 • Avgasexpansionsled
 • Isolerade avgasgrenrör
 • Turboaggregat vid motroterande svänghjulets ände

Bränslesystem

 • Bränslecirkulationspump (eldriven/endast för MDO/MGO)
 • Bränsleindikatorfilter
 • Bränsletrycksventil (separat/endast för MDO/MGO)

Instrumentering

 • Tryckknappar och lampor
 • Nödstoppsspak
 • Lokal kontrollpanel
 • Indikatorer för tryck och temperatur

Smörjsystem

 • Motor med torr sump
 • Plattkylare för smörjolja (separat)
 • Smörjoljepump (motordriven)
 • Säkerhetsfilter för smörjolja
 • Självrengörande smörjoljefilter (separata)
 • Oljetråg i ramen
 • Försmörjningsoljepump (elektr. driven/rammonterad)
 • Tryckregleringsventil

Monteringssystem

 • Motorn flexibelt monterad på ramen, basramen fast monterad
 • Flexibla rörkopplingar
 • Extra flexibel koppling

Startsystem

 • Elektrisk spärrenhet
 • Startluftventil

Allmänt

 • Motorn, den flexibla kopplingen och generatorn är monterade på en gemensam ram
 • Svänghjulskåpa
 • Lyftanordning (uthyrning)
 • Beräkning av vridningsvibrationer (TVC)

VM 32 E Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

 • Avstängningsventil för luftintag
 • Övergångsstycke för luftinlopp
 • Expansionsled
 • Ljuddämpare/filter

Styrsystem

 • Elektronisk varvtalsregulator
 • Motorlarmsystem
 • Fjärrindikatorer (startlufttryck, motorvarvtal etc.)
 • Startmodul för eldrivna pumpar
 • 24 DC UPS

Kylsystem

 • CW-rörledningar på ramen för kylning av generator
 • CW-rörledningar på ramen för smörjoljekylare
 • FW/SW-plattkylare
 • HT-kylvattenpump (eldriven)
 • LT-kylvattenpump (eldriven)
 • Kylpump för sjövatten (eldriven)
 • Temperaturreglerventil

Avgassystem

 • Ljuddämpare (med eller utan gnistfångare)

Bränslesystem

 • Oljekylare för bränsle
 • HFO-slutförvärmare
 • HFO-tryckregleringsventil
 • HFO-självrengörande automatiskt filter
 • HFO-matnings- och tryckökningspumpar (eldrivna)
 • Moduler för HFO-behandling och matning
 • HFO-viskositetsstyrenhet
 • Blandningstank

Smörjsystem

 • Smörjoljecentrifug
 • Smörjoljepump (eldriven)
 • Smörjoljebehandlings- och kombinationsmoduler
 • Temperaturreglerventil

Monteringssystem

 • Flexibel montering på basramen

Startsystem

 • Start av luftkompressor
 • Start av tryckluftsbehållare

Allmänt

 • Generatorns matning till kund

Jämför VM 32 E med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Fullständiga specifikationer, produktbroschyrer och mer. Registrera dig nedan för ytterligare information. Du kan hoppa över det här formuläret. att få direkt åtkomst.


Se aktuella erbjudanden för  VM 32 E

Visa fler erbjudanden