C32 ACERT IMO II

C32 ACERT IMO II

C32 ACERT IMO II

Produktspecifikation för C32 ACERT IMO II

Generatoraggregatets specifikationer

Motorspecifikationer

Generatoraggregatets mått

Generatorns specifikationer

C32 ACERT IMO II Standardutrustning

LUFTINTAGSSYSTEM

 • Separat efterkyld krets (SCAC)
 • Turboladdare, vattenkyld mantel
 • Turboladdarinlopp, 152 mm (6 tum) YD rak anslutning

STYRSYSTEM

 • Om en EMCP-panel eller MGCP-alternativ inte valts som tillvalsutrustning, måste start/stopp-reglage tillhandahållas av kunden
 • Elektronisk diagnostik och felloggning
 • Motorskydd läge för utökade omgivningsförhållanden
 • Elektronisk kontroll av bränsle-/luftförhållande

KYLSYSTEM

 • Separat efterkylningskrets (SCAC) för värmeväxlarförsedda (HEX) och kölkylda motorer
 • Kylmantelvatten (JW) och SCAC-rörvärmeväxlare för HEX-kylda motorer
 • SCAC-pump, kugghjulsdriven
 • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven
 • Sjövattenpump, bronspumphjul, kugghjulsdriven, endast för HEX-kylda motorer
 • Kylmantelvatten HEX med sjövattenpumpanslutningar: 76,2 mm (3 tum) ID Standard
 • 4 bultars ANSI-flänsanslutning
 • Kylmantelvatten HEX utan sjövattenpumpanslutning: 2,5 tumslanganslutning (inlopp), 76,2 mm (3 tum) ID Standard 4 bultar ANSI-fläns (utlopp)
 • Kölanslutningar: 76,2 mm (3 tum) ID Standard 4 bultars ANSI-flänsanslutning
 • SCAC- och JW-shunttankar för att bibehålla rätt pumpinloppstryck

AVGASSYSTEM

 • Vattenkylt avgasgrenrör och turboaggregat
 • 4 bultars 130 mm (5,12 tum) diameter flänsutlopp

SVÄNGHJUL OCH SVÄNGHJULSHUS

 • Svänghjulshus, SAE nr 0
 • Svänghjul, 18 tum, 136 tänder
 • SAE-standardrotation

BRÄNSLESYSTEM

 • Duplex-bränslefilter, skruvbart, HÖ service
 • Bränsleledningsstorlek: tillförsel JIC -10 (7/8–14 ), retur JIC 37º -8 (3/4–16)
 • Bränslekylare av plattyp installerad bakom efterkylarens shunttank
 • Bränslematarpump, kugghjulsdriven
 • Manuell bränsleprimingpump

GENERATORER OCH GENERATORTILLBEHÖR

 • SR5-formlindad
 • 2 rullager
 • Magnetisering av permanentmagnet
 • Fyra poler, 6 ledare, serie stjärnformad anslutning
 • Caterpillars digitala spänningsregulator (CDVR)
 • Marin Klass H-isolering, klass F temperaturstegring
 • Ytmonterad platina (PT100) temperaturdetektorer med 3 ledare, 2 per fas på stator och en på varje stödlager
 • Kondensationshindrande lindningsvärmare (2 element - 240 V AC, 1000 watt
 • IP23-skydd lämpar sig för användning med fasta vattenbaserade lokala brandbekämpningssystem (FWBLAFFS)
 • System IV-isolering för skydd i påfrestande miljöer

SMÖRJSYSTEM

 • Simplexoljefilter, HÖ service
 • Djupt oljetråg
 • HÖ service oljepåfyllningsplatser
 • HÖ service mätsticka
 • Oljepump kugghjulsdriven

MONTERINGSSYSTEM

 • Formade C-kanalskenor, 300 mm (11,81 tum) höjd
 • Sex separat levererade i kombination med spiralformade fjädrar/gummiisolatorer för installation under paketets bas

ALLMÄNT

 • Främre dämparskydd
 • Gemensam elektrisk kopplingspunkt på HEX- och KÖLKYLDA motorer

C32 ACERT IMO II Tillvalsutrustning

larm och skydd

 • Fjärrpaneler
 • MCS-styrenhet
 • Effektanalysatormodul
 • oljenivå, avgastemperatur, startlufttryck, tryckgivare för värmeväxlare

AVGASSYSTEM

 • Torra vinkelkopplingar
 • Flexibel anslutning
 • Fläns
 • Ljuddämpare
 • Ljuddämpare med gnistfångare
 • Regnskydd

LUFTINTAGSSYSTEM

 • Luftinloppsrenare
 • Sluten vevhusventilation
 • Luftinloppsadapter

LADDNINGSSYSTEM

 • Batteriladdare, laddningsgeneratorer

STYRSYSTEM

 • Lastfördelningstillbehör

BRÄNSLESYSTEM

 • Vattenavskiljare

SMÖRJSYSTEM

 • Duplex-oljefilter, sumppump

SKYDDSSYSTEM

 • Bränsle- och oljesköld

STARTSYSTEM

 • Elektriska startmotorer - enkel 24 V
 • Luftstartmotor
 • Dubbla startmotorer (elektrisk och luft)
 • Tryckluftsstart, tillbehör
 • Starthjälp - JW-värmare
 • Batterigrupper – 24 V – torra

Jämför C32 ACERT IMO II med produkter som ofta jämförs.

Verktyg och experthjälp vid varje sväng

Se aktuella erbjudanden för  C32 ACERT IMO II

Visa fler erbjudanden